Керницька Лада Іванівна

Аспірантка за спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахована до аспірантури очної (денної) форми навчання. Наказ від 08 вересня 2022 року № 698)

Науковий керівник: Лещенко Геннадій Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри пошуку, рятування та авіаційної безпеки ЛА НАУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування готовності майбутніх пілотів цивільної авіації до взаємодії у виробничо-технологічній діяльності» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 12 від 27.12.2022 р.).

Участь у різних формах академічної мобільності

Підвищення кваліфікації:

 1. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Академічна доброчесність» (22.09.2022р.)
 2. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Інформаційна гігієна під час війни» (12.09.2022р.)
 3. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти», (07.02.2023).
 4. Онлайн-курс для викладачів PROMETHEUS «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості», (04.09.2023).

Публікації (статті у фахових виданнях):

 1. Пухальська Г.А., Керницька Л.І. Теоретичний аналіз проблеми формування готовності майбутніх пілотів цивільної авіації до взаємодії у виробничо-технологічній діяльності. Науковий збірник «Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки», № 12 (2022), Вид-во ЛА НАУ, Кропивницький, 2022. С.94-101
 2. Керницька Л.І. Теоретичний аналіз проблеми формування готовності майбутніх пілотів цивільної авіації до професійної діяльності. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». Одеса, 2023. Вип. 65. Т.1. С.213-217

Участь у конференціях (тези):

 1. Керницька Л.І. Теоретичний аналіз проблеми формування лідерських компетентностей майбутніх пілотів цивільної авіації. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE», 2-4 жовтня 2022р. Львів: Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua». С.507-511
 2. Керницька Л.І. Педагогічні проблеми формування готовності майбутніх пілотів цивільної авіації до взаємодії у виробничо-технологічній діяльності. Матеріали ХІ Міжнародної конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем», 07 грудня 2022р. Кропивницький: ЛА НАУ. С.373-375
 3. Керницька Л.І. Формування готовності майбутніх пілотів цивільної авіації до взаємодії: термінологічне тлумачення та структура. Матеріали щорічної науково-практичній конференції «Актуальні питання роботи з персоналом у складових сектору безпеки та оборони», 28 лютого 2023р. Харків: НА НГУ. С.66-69
 4. Керницька Л.І. Готовність майбутніх пілотів цивільної авіації до взаємодії: підходи, сутність, структура. Матеріали XXXXII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів і студентів «Авіація та космонавтика: Напрями інноваційного розвитку» до Всесвітнього Дня авіацій і космонавтики», 12 квітня 2023р. Кропивницький: ЛА НАУ. С.104-106
 5. Керницька Л.І. Педагогічні проблеми формування готовності майбутніх пілотів до взаємодії з наземними службами. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та шляхи вирішення в умовах воєнного стану», 20 жовтня 2023р. Одеса: Військова Академія. С.312-313
 6. Керницька Л.І. Соціально-комунікативні аспекти проблеми формування готовності майбутніх пілотів цивільної авіації до взаємодії. Матеріали ХХХІІ міжнародної наукової конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «НАУКА І ВИЩА ОСВІТА», 08 листопада 2023р. Запоріжжя: КПУ. с.368

Участь у гостьових лекціях:

 1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).
 2. Тема: «Медіаграмотність у системі неформальної освіти дорослих: практичні кейси навчання тимчасово переміщених осіб». Проводить: Аспірантка ЛА НАУ, журналістка Олена Кваша, (06.04.2023р.).
 3. Тема: «Інклюзивна освіта у вищій школі: виклики сьогодення» за участі психолога-практика, кандидата психологічних наук, доцента ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірини Геннадіївни. (29.11.2023).
 4. «Методологічні підходи в науковому педагогічному дослідженні». Запрошений лектор: доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка Ткаченко Ольга Михайлівна. (07.12.2023р).
 5. Тема: Відкрита лекція «Психологія війни: особливості спілкування з військовими», лектори: психолог-практик, кандидат психологічних наук, доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна; практичний психолог, спеціаліст з глибинної психології, еріксонівського гіпнозу Матвієнко Оксана Іванівна. (12.12.2023).

Онлайн – робота:

 1. Відвідала онлайн лекцію на платформі Ukraine Global Faculty «Measuring education beyond academic learning», доповідач Andreas Schleicher, 03.10.2023, 90 хв
 2. Відвідала онлайн 26-27.10.2023 другу міжнародну конференцію: «OPEN SCIENCE AND INNOVATION IN UKRAINE 2023».
 3. Прийняла участь у відкритому онлайн заході громадської організації «Чистий аркуш», лекція на тему «Як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми», 09.11.2023р.
 4. Відвідала онлайн на платформі Ukraine Global Faculty the lecture Deepfakes and the future of content creation, society, and business - J. SCOTT CHRISTIANSON, 17.11.2023р., 90 хв.