Горобець Павло Вікторович

Аспірант за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт) Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №742/о від 31.08.2023р.).

Науковий керівник: Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Дослідження впливу електромагнітного випромінювання на функціонування пілотажно-навігаційного обладнання літального апарата». (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 8 від 20.10.2023 р.).

Публікації:

 1. Калашник-Рибалко М.А., Горобець П.В. Визначення видів електромагнітних завад та їх впливів на електромагнітне обладнання літака. Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем: матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 лютого 2024 р., Кропивницький, ЛА НАУ. Кропивницький, 2024. (Програма)

Участь у конференціях:

 1. Горобець П.В. II Міжнародна конференція «ВІДКРИТА НАУКА ТА ІНОВАЦІЇ В УКРАЇНІ 2023» 26-27.10.2023. Київ, Україна – Ганновер, Німеччина. (Сертифікат)
 2. ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 лютого 2024 р., Кропивницький, ЛА НАУ. Кропивницький, 2024.

Неформальна освіта:

 1. СЕРТИФІКАТ - Англійська для кар'єрного зростання, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Виданий 03.02.2024.
  Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням.
 2. СЕРТИФІКАТ - Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, та навчився: застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві. Виданий 23.02.2024. Форма навчання - дистанційна. Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).
  Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням
 3. CERTIFICATE - № FA1021 / 27.03.2024. Is presented to Pavlo Horobets for successful participation in the series of educational webinars on scientometrics for professional development "The basics of scientometrics". The training consisted of lectures and workshops (duration 12.5 hours= 0.5 ECTS). https://certificates.salliance.group/download?code=FA1021Pavlo%20Horobets&key=L1gPqU&pdf=1

Участь у гостьових лекціях:

 1. Тема: «Як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми». Гостьовий лектор: ГО «Чистий аркуш», доповідач - національний експерт з протидії торгівлі людьми, співзасновник ГО «Чистий аркуш» Валентин Боровиков. (9 листопада 2023 року).
 2. Тема: «Інклюзивна освіта у вищій школі: виклики сьогодення». Гостьовий лектор - психолог-практик, к.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (29 листопада 2023 року).
 3. Тема: «Методологія дослідження та педагогіка вищої школи». Гостьовий лектор - д.п.н., професор ЦДУ імені В.Винниченка Радул Валерій Вікторович. (07 грудня 2023 року).
 4. Тема: «Психологія війни: особливості спілкування з військовими». Гостьовий лектор - д.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (12 грудня 2023 року).