14-15 травня 2020 р. в Льотній академії Національного авіаційного університету проведено в online форматі ІІІ  Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін». Основною метою якої є представлення інноваційного досвіду освітніх закладів за напрямами STEM-освіти, демонстрації рівня досягнень в інноваційній сфері та створення платформи для спілкування педагогів, науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, студентів.

Конференція внесена до затвердженого Плану заходів МОН України на 2020 р. (наказ № 1489 від 28.11.2019 р.)

Представники 47 закладів освіти різного типу та профілю взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції, серед них: Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, м. Київ; Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, м. Київ; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України м. Київ; Інститут обдарованої дитини НАПН України, м. Київ; Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ; Національний центр «Мала академія наук України», м. Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, м. Київ.

Учасниками конференції були представники з м. Києва, м. Вінниці, м. Донецька, м. Одеси, м. Чернівців, м. Кам’янець-Подільсього, м. Львова, м. Ніжина, м. Харкова, м. Луцька, м. Сум, м. Мелітополя, м. Ніжина, м. Херсона, м. Кропивницького та закордонних закладів освіти ITIS «Guido Dorso» in Avellino, Republic of Italy, Компанія SafeusDrone (Республіка Корея), Tel Aviv University, Ramat Aviv Israel.

В конференції прийняло участь 16 докторів наук, 21 професор, 45 кандидатів наук, 17 старших наукових співробітників, 10 наукових співробітників, 19 доцентів, 3 молодших  наукових співробітники, 7 завідувачів відділів, 2 методисти та 10 вчителів.

Відкрив конференцію начальник Льотної академії Національного авіаційного університету, д.т.н., професор Неділько Сергій Миколайович окресливши тенденції інноваційного розвитку STEM-освіти в Україні та світі, що спонукає до підготовки високваліфікованих фахівців із STEM-напряму та переходу традиційної освіти на новий освітянський формат інноваційного пошуку, що розглядає індустрія 4.0: штучний інтелект, віртуальна реальність, прототипування, адаптивність.

До вітального слова долучилися: начальник відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» МОН України Патрикеєва Олена Олександрівна, яка відзначила, що швидкоплинність технологічних процесів вносить зміни у процеси реформування освіти, тому сьогодні посилена увага приділяється розвитку STEM-освіти, створюються STEM-центри, проводяться міжнародні конференції, семінари, вебінари тощо. Одним із Центрів STEM-освіти в Україні є місто Кропивницький. Ініціатором проведення даної конференції в рамках фестивалю в Кіровоградській області виступає Льотна академія Національного авіаційного університету.

Заступник директора Інституту педагогіки НАПН України Засєкіна Тетяна Миколаївна відзначила, що STEM-освіта – це дуже широкий комплекс дій, підходів, практик і методик, які зорієнтовані на те, щоб суспільство і окрема людина були готові до швидких змін у суспільстві.

Заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, к.пед.н., с.н.с.

Пінчук Ольга Павлівна окреслила модернізацію освіти з урахуванням засад STEM-освіти, важливість впровадження технологій STEM-освіти в освітній процес закладів загальної та вищої освіти.

Стрижак Олександр Євгенійович, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України», д.т.н., обґрунтував доцільність трансдисциплінарності у навчанні природничо-наукових дисциплін та формування наукових знань на основі  STEM-технологій.

Директор НВО СЗНЗ І ступеня «Гармонія»-гімназія ім. Т. Шевченка – ЦПВ «Контакт», кандидат наук з державного управління, Война Галина Георгіївна, доповіла про важливість впровадження технологій STEM-освіти в позашкільне навчання, що дає поштовх суб’єктам навчання формувати STEM-компетентності.

На пленарному засіданні було заслухано ґрунтовані та цікаві доповіді таких учасників конференції:

Засєкіної Тетяни Миколаївни, заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, к.пед.н., с.н.с.

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВА STEM-ОСВІТИ

 

Гончарової  Наталії Олександрівни, старшого наукового співробітника відділу STEM-освіти ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти», старшого наукового співробітника відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, к.пед.н.

ОНЛАЙН РЕСУРСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ STEM-НАВЧАННЯ

 

Сліпухіної Ірини Андріївни, провідного наукового співробітника відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Малої академії наук України», д.пед.н., професора.

Чернецького Ігоря Станіславовича, завідувача відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Малої академії наук України», к.пед.н.

 

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ ДИДАКТИКИ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ

 

Савченко Ірини Миколаївни, старшого наукового співробітника, ученого секретаря Національного центру «Малої академії наук України», к.пед.н.

ВІРТУАЛЬНИЙ STEM-ЦЕНТР МАНЛАБ, ЯК КОГНІТИВНИЙ СЕРВІС IT-ТЕХНОЛОГІЇ «КІТ ПОЛІЕДР» ОНТОЛОГІЧНОГО ПОРТАЛУ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

 

Білик Жанни Іванівни, наукового співробітника Національного центру «Малої академії наук України», к.б.н.

АНАЛІЗ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ЯК МЕТОДИЧНОГО ПРИЙОМУ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ПІДХОДУ

 

Сіпія Володимира Володимировича, старшого наукового співробітника відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, к.пед.н.

STEM-ОРІЄНТОВАНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗЗСО

 

Ізвалова Олексія Володимировича, регіонального координатора в Східній Європі Global Game Jam, к.т.н.

Сербіної Надії Олексіївни, координатора Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» у Кіровоградській області у 1998-2016 рр.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ МІЖНАРОДНИХ STEM ЗАХОДІВ НА ПРИКЛАДІ МАТЕМАТИЧНОГО КОНКУРСУ “КЕНГУРУ” ТА GLOBALGAMEJAM

 

Войни Галини Георгіївни, директора НВО СЗНЗ І ступеня «Гармонія»-гімназія ім. Т. Шевченка – ЦПВ «Контакт», кандидата наук з державного управління

ІНТЕГРАЦІЯ STEM-ОСВІТИ В СИСТЕМУ ПОЗАШКІЛЬНОГО ПРОСТОРУ

 

Дудіч Ганни Вікторівни, заступника директора із STEM-освіти НВО СЗНЗ І ступеня «Гармонія» - гімназія ім. Т. Шевченка – ЦПВ «Контакт», Фіналіста конкурсу Global Tearcher Prize, спікера міжнародного освітнього форуму Global Education and Skills Forum

 

ОБМІН ДОСВІДОМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ STEM-ОСВІТИ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ STEAMEDUCATIONCOMPETITIONANDCONFERENCE

 

Аксьонову Віру Ігорівну, д.ф.н., доцента, доцента кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету

СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ У ВИВЧЕННІ ПРИРОДОЗНАВЧИХ НАУК: СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ФІЗИКИ

 

Порущенко Юлію Валеріївну, студентку магістратури 1-го року навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

МОЖЛИВОСТІ STEM-ПІДХОДУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ

 

Бузько Вікторію Леонідівну, к.пед.н., учителя фізики, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, учителя-методиста Комунального закладу «Навчально-виховного об’єднання №6 «Спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів, центра естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ДОШОК PADLET І LINOIT ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

 

Рудніцьку Юлію Володимирівну, старшого вчителя, вчителя математики, інформатики Комунального закладу «Смілянської спеціалізованої мистецької школи-інтернат Черкаської обласної ради»

Впровадження інтернет-сервісу LearningApps під час вивчення математики на різних етапах уроку

 

Єрьоменко Олену Григорівну, вчителя початкових класів НВО «СЗНЗ Іст. «Гармонія»-гімназія ім. Т. Шевченка-ЦПВ «Контакт»

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

 

Пендальчук Ірину Анатоліївну, учителя математики Малокаховського закладу загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області

ДОСЛІДНО-ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ

 

Заслухавши та обговоривши онлайн виступи з доповідями учасників конференції було затверджено проєкт рішення, щодо перспектив розвитку STEM-освіти в Україні; проведення експериментальних досліджень ефективності впровадження STEM-технологій в освітній процес ЗВО та ЗЗСО.