01 грудня 2021 року у Льотній академії НАУ для аспірантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні наук на запрошення Гаранта цієї освітньої програми докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Степанівни Плачинди гостьову лекцію (в онлайн-форматі) провів доктор педагогічних наук, професор Ашот Агванович Чатинян – провідний науковець Вірменського державного інституту фізичної культури і спорту (м. Єреван).

Ашот Агванович у лекції з теми «Система підготовки наукових кадрів у Вірменії» (відповідно до дисципліни «Основи компаративного аналізу в освіті», яку опановують майбутні доктори філософії у ЛА НАУ) розкрив основні віхи розвитку системи підготовки наукових кадрів у Вірменії, особливості реалізації двокомпонентних освітньо-наукових програм, вимог до якості дисертаційних досліджень, соціального забезпечення аспірантів, перспектив реформування цієї системи та назвав актуальні напрями, над дослідженням яких працюють вірменські аспіранти, зокрема йшлося про державне регулювання процесу підготовки наукових кадрів ВАКом, вимоги до кваліфікації наукових керівників та оплату їх праці; процедуру вступу до аспірантури з акцентом на особливих вимогах до рівня володіння іноземною мовою (російську до уваги не беруть) та використання комп’ютера; структуру і зміст навчальних планів, вивчення обов’язкових та вибіркових дисциплін; а також про цікавий досвід з присвоєння випускникам вірменської аспірантури кваліфікації «дослідника» (!) на відміну від української освітньої практики.

Після лекції відбулася активна дискусія щодо відмінностей у роботі над дисертацією у статусі аспіранта/пошукувача, етапів підготовки та захисту дисертаційних робіт, здійснено порівняльний аналіз реалізації та оцінювання освітньо-наукових компонент підготовки кандидатів наук / докторів філософії, виокремлення актуальних тенденцій у науці з оцінкою позитивних зрушень в системах вищої освіти обох країн.

До лекції та дискусії крім майбутніх докторів філософії долучилися й викладачі ЛА НАУ: к.пед.н., доцент Миргородська О.Л., к.біол.н. доцент Бондарчук С.В., к.пед. н., доцент Крижевська К.В., к. пед. н., доцент Пухальська Г.А., а також – колеги-педагоги та майбутні аспіранти з Вірменії.

Модераторкою зустрічі була її ініціаторка і розбудовувачка тісних міжнародних взаємин з вірменською педагогічною спільнотою – докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Тетяна Степанівна Плачинда.

Презентація додається.

За інформацією к. пед. н, доцента К. В. Крижевської