На запрошення т.в.о. начальника академії доктор технічних наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Максим Павленко 8 лютого 2022 року провів семінар на тему «Акредитація освітніх програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти» для здобувачів, викладачів та адміністративного персоналу академії.

Зокрема він зупинився на питаннях організаційної структури Агентства та форматі взаємодії з Міністерством освіти і науки України, Академією наук України, Кабінетом міністрів, органами самоврядування тощо. Детально охарактеризував усі етапи процедури акредитації освітніх та освітньо-наукових програм, зупинився на найбільш типових помилках та недоліках, що допускають заклади освіти під час підготовки та проходження акредитації. Та поділився власним досвідом участі у процедурах акредитації і як гарант освітньо-наукової програми, і як член галузевої експертної ради.

Презентація «Акредитація освітніх програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти».

Олена Ковальова