Семінар з такої тематики був проведений 9 лютого 2022 року для викладачів, аспірантів та адміністративного персоналу академії. До проведення було запрошено доктора технічних наук, професора, начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, члена галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Максима Павленко.

Максим Анатолійович нагадав присутнім визначення поняття академічної доброчесності та наголосив на багатогранності цього поняття. Також він окреслив основні завдання, які стоять перед усіма учасниками освітнього процесу щодо дотримання академічної доброчесності.

Окремо він розглянув види покарань за порушення академічної доброчесності і на конкретних прикладах показав які санкції застосовувались до науковців, щодо яких були виявлені факти порушень.

Презентація «Академічна доброчесність: нова академічна культура».

Олена Ковальова