23 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.003 Льотної академії Національного авіаційного університету здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктор філософії) Гаєвський Сергій В’ячеславович успішно захистив дисертацію «Математичнімоделі та методипродовженнязалишкового ресурсу радіоелектронноїсистемилітака» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами).

Науковий керівник:Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами).

Захист дисертації відбувся 23 грудня 2021 року. 

У дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову задачу, яка полягає в обґрунтуванні та розробці моделей та методів розрахунку показників залишкового ресурсу радіоелектронної системи (РЕС) літака, що зменшить поточні витрати на обслуговування літака при одночасному забезпеченні безвідмовної та безпечної експлуатації повітряного судна.

У ході аналізу науково-методичного апарату, що застосовується для побудови моделей разрахунку залишкового ресурсу РЕС літака, були виявлені недоліки існуючої методики. Це дозволило сформулювати загальну наукову задачу дисертаційного дослідження як обґрунтування та розробку моделей та методів розрахунку показників залишкового ресурсу РЕС літака, які зменшать поточні витрати на обслуговування літака при одночасному забезпеченні безвідмовної та безпечної експлуатації повітряного судна.

Розроблено загальні положення з розрахунку показників залишкового ресурсу РЕС літака, що становлять методичну основу методики розрахунку.

Показано, що оцінку граничних станів РЕС літака доцільно здійснювати за сукупністю показників, що відображають стан комплектуючих виробів, функціональних вузлів і систем, складових частин РЕС, кабельних виробів, матеріалів, допоміжних пристроїв і їх показників надійності.

Введено поняття залишковий ресурс і залишкове напрацювання для відновлюваних виробів, відповідні показники залишкового ресурсу і залишкового напрацювання.

Запропоновано методику розрахунку показників надійності відновлюваного функціонального вузла і системи РЕС літака на подовженому інтервалі експлуатації. Розроблений методичний апарат дозволяє вирішувати ряд актуальних завдань продовження ресурсу РЕС літака. 

Практичне значення отриманих наукових результатів

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю використання розробленого методичного апарату для вирішення завдань продовження ресурсу РЕС літака, наприклад: формувати сукупність ознак граничних станів РЕС літака для оцінки їх стану на місцях експлуатації; здійснювати розрахунки показників залишкового ресурсу РЕС літака для прийняття рішень на продовження ресурсів, на проведення випробувань лідерних літаків за оцінкою показників залишкового ресурсу, для обґрунтування обсягів випробувань; обґрунтовувати необхідність проведення додаткових випробувань окремих функціональних систем, вузлів, обсяги випробувань тощо.

Наукові розробки автора знайшли застосування

Результати дисертаційних досліджень ефективно використані в ході дослідницьких навчань у військовій частині А0593 (м. Нікополь) та реалізовані в тренажній апаратурі СНР С-125М1 військової частини А1215 (м. Харків), що підтверджено відповідними актами впровадження.