20 травня 2022 року здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» та науково-педагогічні працівники ЛА НАУ провели Міжкафедральний науково-практичний семінар «Перспективні шляхи професійної підготовки сучасного фахівця» присвячений Дню науки. Аспіранти презентували власні наукові доробки, що висвітлювали напрацювання під час роботи над дисертаціями.

У доповідях аспірантів закцентовано низку питань, зокрема щодо:

готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії, доповідач Н. О. Мартиненко;

особливостей формування корпоративної культуру у курсантів льотних закладів вищої освіти, доповідач Ю. В. Афтенюк;

Європейського досвіду формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі, доповідач А. О. Дворська;

формування готовності майбутніх лікарів до професійної комунікативної взаємодії у процесі професійної підготовки, доповідач О. О. Мазуренко;

компонентів складової стресостійкості майбутніх пілотів цивільної авіації, доповідач Ю. І. Блашко;

дискурсивної компетенції як головної мети навчання професійно орієнтованої іноземної мови у нелінгвістиному ЗВО, доповідач А. Я. Бондар тощо.

Присутні на засіданні викладачі-науковці ставили запитання, обговорювали нагальні потреби педагогічної науки та надавали слушні поради науковцям-початківцям.

Ініціаторами та модераторами засідання були: завідувачка аспірантури, к. пед. н., доцент Пухальська Г.А.; Гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», д.пед. н., професор Плачинда Т.С.

Нашим аспірантам, як науковцям-початківцям, у День науки бажаємо вирішити поставлені завдання, досягти мету та отримати бажаний успіх!


За інформацією д.пед.н., професора Т. С. Плачинди