27 липня 2022 року відбулася робоча зустріч проєктної групи із фахівцями Центру забезпечення якості вищої освіти в ЛА НАУ щодо обговорення процесу підготовки до акредитації ОНП "Професійна педагогіка".

На зустрічі були присутні: керівник проєктної групи, гарант ОНП, д.пед.н., професор Москаленко О.І., члени проєктної групи - д.філос. н., доцент Аксьонова В.І., д.пед.н., професор Лещенко Г.А., к.пед.н., доцент Герасименко Л.С., к.пед.н., доцент Пухальська Г.А., к.пед.н., доцент Крижевська К.В. (онлайн); фахівці Центру забезпечення якості вищої освіти в ЛА НАУ: керівник ЦЗЯВО, к.пед.н., доцент Данилко О.Г., методисти відділу ліцензування та акредитації ЦЗЯВО Шульгіна Л.І., Фоменко Ю.М.

До обговорення долучилися зовнішні стейкхолдери ОНП: Керницький О.М.,к.пед.н., доцент кафедри військово-соціального та психологічного забезпечення Національної академії Національної гвардії України, Онипченко П.М., к.пед.н., професор кафедри тактики авіації Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, Анісімов М.В., д.пед.н., професор, науковий керівник дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня. Учасники проєктної групи наразі проходять Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни».

На зустрічі було обговорено особливості підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти в умовах воєнного стану, проблеми та шляхи їх вирішення. За результатами обговорення проєктної групи, стейкхолдерів та рекомендацій фахівців ЦЗЯВО були внесені зміни в ОНП "Професійна педагогіка" з урахуванням особливостей підготовки здобувачів в умовах воєнного стану.

За інформацією аспірантури ЛА НАУ