09-10 серпня 2022 року в онлайн-форматі стартував Національний науково-практичний форум "Наука. Інновації. Якість". Учасниками форуму були понад 40 доповідачів-експертів з питань інновацій та якості науки. Офіційне відкриття форуму провів Олександр Купріянов, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії (УІПА). З привітальним словом виступили співорганізатори форуму: Олеся Ващук, голова Ради молодих учених МОН України; Володимир Павленко, декан факультету МКТ Київського національного університету технологій і дизайну; Роман Тріщ, завідувач кафедри мехатроніки та електроніки Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Тетяна Бондаренко, голова громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти».

В межах заходу було проведено науково-практичний HUB зі здобувачами третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, науковими керівниками, членами ради молодих вчених та стейкхолдерами. У науковому заході взяли участь представники Ради молодих вчених та аспіранти ЛА НАУ: Мирослава Калашник-Рибалко, к.т.н., голова Ради молодих вчених ЛА НАУ; аспіранти, які навчаються на ОНП «Професійна педагогіка»: Надія Мартиненко, Юлія Мазуренко, Альона Дворська, Ольга Мазуренко. До заходу також долучилася Олена Москаленко, д.пед.н., професор, гарант ОНП «Професійна педагогіка», Людмила Герасименко, член групи забезпечення ОНП «Професійна педагогіка», к.пед.н, доцент. На форумі обговорювалися наукові проблеми, пов’язані з підвищенням якості підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти.

Інформація надана
головою Ради молодих вчених ЛА НАУ