За ініціативою керівника Центру забезпечення якості вищої освіти, Данилко О.Г., 30.11.2022 відбувся захід, присвячений темі:"Обговорення можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти", де були висвітлені наступні питання:

  1. Про визнання у ЛА НАУ результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти.
  2. Академічна мобільність: внутрішня та міжнародна, її актуальність.
  3. Ознайомлення з необхідною нормативною базою  для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня: Положення Академії, академічна доброчесність, особливості опитування  Центром забезпечення якості вищої освіти, участь здобувачів як стейкхолдерів в обговоренні освітньо-наукових програм.
  4. Активна комунікація між учасниками Академічної спільноти тощо.

На зустрічі були присутні: гарант ОНП, д.пед.н., професор Москаленко О.І., гарант ОНП, д.т.н., професор Дмітрієв О.М., фахівці Центру забезпечення якості вищої освіти в ЛА НАУ: керівник, к.пед.н., доцент Данилко О.Г., методист відділу ліцензування та акредитації, к.пед.н., доцент Тернавська Т.А., член проєктної групи, к.пед.н., доцент Герасименко Л.С., завідувач аспірантури, к.пед.н., доцент Пухальська Г.А.