8 грудня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету була проведена гостьова лекція на тему «Комунікативні процеси в освітній діяльності» для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (докторів філософії) освітньо-наукової програми «Професійна педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». Лектором була Барановська Лілія Володимирівна – докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри освіти дорослих Українського державного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Лекція проходила на онлайн платформі Zoom.

Лекція проходила в інтерактивному форматі, всі учасники мали змогу дискутувати та задавати питання. На практичних життєвих прикладах Лілія Володимирівна продемонструвала важливість спілкування в освітній діяльності, яка передбачає обмін інформацією, сприймання людьми один одного, обмін думками, діями. Розглянули питання про ділове спілкування та його ефективність, етико-психологічні принципи, які його визначають.

Професорка Барановська Л.В. наголосила на створенні умов для реалізації комунікативного потенціалу співробітників, а також відповідальності за повідомлену інформацію. Приділили увагу професійно-педагогічному спілкуванню, його особливостям, стилям, функціям та видам. Також розглянули проблеми комунікативних бар’єрів при взаємодії викладача і студентів.

В кінці лекції ми обмінялись думками та ідеями щодо покращення комунікації між всіма учасниками освітнього процесу, зокрема у період воєнного стану.

За інформацією кафедри права
та соціально-гуманітарних дисциплін ЛА НАУ