07 лютого 2023 року відбулося четверте засідання робочої комісії щодо внесення змін до Колективного договору академії. Зокрема комісія розглянула ряд пропозицій від учасників робочої групи. Зокрема:

- Пропозицію Михайліченко І.В. про доповнення п.1.1. Колективного договору посиланням на Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки, та викласти в наступній редакції:

«Колективний договір укладено відповідно чинного законодавства України і, зокрема, до вимог Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про оплату праці», Про відпустки», «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України і положенням про Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Льотна академія Національного авіаційного університету»(ЛА НАУ), з урахуванням положень Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України, а також Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки.»

Пропозицію підтримано.

- Пропозицію Сороки М.Ю., який запропонував викласти в новій редакції другий абзац пункту 5.18: Оплату за наліт годин льотному складу проводити відповідно до додатку № 6 таблиця № 1 діючої Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України в розмірі до 65% відповідно до наказів керівника академії.

Пропозицію підтримано.

- Пропозицію Сороки М.Ю., який запропонував змінити назву академії в тексті Колективного договору на актуальну, тобто «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету» замінити на «Льотна академія Національного авіаційного університету».

Пропозицію підтримано.

- Пропозицію в.о. начальника академії Максимова В.О. щодо призупинення дії пп. 7.2, 7.3 Колективного договору на час воєнного стану.

Пропозицію підтримано.