Відбулося чергове обговорення ОНП «Професійна педагогіка» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (докторів філософії) зі спеціальності 011 в онлайн форматі із залученням проєктної групи, групи забезпечення, стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти. Центром якості вищої освіти ЛА НАУ було проведено опитування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (докторів філософії) зі спеціальності 011, НПП та стейкхолдерів.

В опитуванні взяло участь 31 особа. У цілому здобувачі вищої освіти, викладачі та стейкхолдери задоволені якістю освітнього процесу за ОНП «Професійна педагогіка». Були обговорені пропозиції щодо покращення освітнього процесу, зокрема закцентовано на потребі підвищення ролі академічної мобільності та неформальної/інформальної освіти, запропоновані зміни у ОНП, робочі програми навчальних дисциплін.

На зустрічі також було обговорено навчальний план ОНП «Професійна педагогіка» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (докторів філософії) зі спеціальності 011 та перелік вибіркових дисциплін на наступний рік.

Присутніми на зустрічі були: професор О.І.Москаленко, доцент О.Г. Данилко, доцент Л.С. Герасименко, доцент Т.А. Тернавська, професор Г.А. Лещенко, завідувач аспірантури, доцент Г.А. Пухальська, здобувачі вищої освіти ОНП «Професійна педагогіка» Н.Мартиненко, Ю.Мазуренко.