9 вересня 2022 року відбулася онлайн-презентація вибіркових дисциплін для здобувачів третього рівня вищої освіти (докторів філософії) спеціальності 275 – Транспортні технології, спеціалізації 275.00 – Авіаційний транспорт, ОНП «Транспортні технології в авіаційному транспорті».

З вітальним словом перед аспірантами першого курсу виступили гарант ОНП «Транспортні технології в авіаційному транспорті» Дмітрієв Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за цією ОНП, а саме: Тимочко Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор; Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, професор; Залевський Анатолій Васильович, кандидат технічних наук, доцент; Пальоний Андрій Сергійович, кандидат технічних наук; Артамоновський В’ячеслав Петрович, кандидат технічних наук, доцент; Суркова Катерина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Герасименко Людмила Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Пухальська Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Здобувачам з посиланням на силабуси, що виставлені на сайті академії, було презентовано вибіркові дисципліни на 2022-2023 навчальний рік, а саме: «Проблеми надійності авіаційної техніки», «Сучасні методи дослідження проблем льотної експлуатації», «Сучасні методи та засоби управління повітряним рухом», «Управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства», «Підтримання льотної придатності повітряного судна», «Системи автоматизованого проектування», «Методи оптимізації авіаційних транспортних технологій», «Методи оптимізації техніко-економічних показників функціонування авіатранспортних комплексів», «Технологія реструктуризації авіаційного підприємства», «Наукова комунікація українською мовою», «Методика викладання професійно-орієнтованих дисциплін», «Інноваційні педагогічні технології», «Методи інформатизації професійної освіти».

За інформацією аспірантури ЛА НАУ