ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН», яка відбудеться 18-19 травня 2022 р. в Льотній академії Національного авіаційного університету, м. Кропивницький в online форматі.

Місія конференції: обговорення актуальних питань використання STEM-технологій у навчанні природничо-наукових дисциплін в закладах вищої освіти та загальноосвітніх навчальних закладах різного профілю.

Аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці, студенти та всі працівники освіти, які сприяють розповсюдженню ідей розвитку STEM-освіти.

Календар конференції:

  • Прийом матеріалів конференції до 01.05.2022 р.
  • Реєстрація на участь в конференції відбувається до 05.05.2022 р. шляхом заповнення google-form: https://forms.gle/MTykvwDMVbGrLzwV9 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

Напрями роботи конференції, умови участі та вимоги до оформлення матеріалів конференції наведено в інформаційному листі.

 

DEAR COLLEAGUES!

We invite you to take part in the V International Scientific and Practical Conference «CURRENT ASPECTS OF STEM EDUCATION IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES», which will be held on May 18-19, 2022 at the Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytskyi in online.

The mission of the conference: discussion of topical issues of the use of STEM technologies in the teaching of natural sciences in higher education and secondary schools of various profiles.

Audience: scientists, teachers, postgraduate students, persons working for doctor's degree, managers, students and all educationalists who promote the dissemination of STEM education.

Calendar of the conference:

Working languages of the conference: Ukrainian, English and Polish. 

The directions of the conference, conditions of participation and requirements for the design of conference materials are given in the information letter.