Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 16 – 17 березня 2017 року в Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету.

Оргкомітет конференції

Програма Міжнародної науково-практичної конференції

Рішення Міжнародної науково-практичної конференції

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

запрошує Вас взяти участь у роботі

37 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи»,

яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики,

що проходитиме 12 квітня 2017 року

в Кіровоградській льотній академії НАУ за адресою: м.Кропивницький,

вул.Добровольського, 1, БК “Авіатор”

Шановні колеги!

            Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем», яка відбудеться 24-25 листопада 2016 року в Кіровоградській  льотній академії Національного авіаційного університету.

Тематика конференції:

            1.Технології та методи управління високошвидкісними рухомими об’єктами.

            2. Сучасні технології виконання авіаційних робіт.

            3. Технології та методи професійної підготовки операторів складних систем.

            4. Удосконалення інформаційного забезпечення операторів складних систем.

            5. STEM - освіта в підготовці операторів складних систем.

            6. Удосконалення професійної підготовки фахівців з пошуку, рятування та авіаційної безпеки.

            7. Фундаментальні науки у системі професійної підготовки операторів складних систем.

 

Детальніше...

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі XIX Міжнародного

науково-практичного семінару

"КОМБIНАТОРНI КОНФІГУРАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ"

 

Мета семінару – згуртування вітчизняних та закордонних наукових сил, які вивчають і застосовують комбінаторні конфігурації; обмін інформацією та науковими досягненнями у цьому напрямі.

 

Тематика семінару:

1. Комбінаторні розміщення, графи і задачі оптимізації на них, автомати, скінченні алгебри, математична логіка, кодування та розпізнавання образів.

2. Застосування математичних моделей на дискретних та неперервних множинах (автоматизовані системи керування, системи автоматизованого проектування, системи підтримки прийняття рішень, інформаційна безпека і т.п.).

3. Програмне забезпечення синтезу та аналізу комбінаторних конфігурацій.

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 16 – 17 березня 2017 року в Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету.

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти.

Конференція працюватиме за секціями:

  1. Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах.
  2. Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців.
  3. Інноваційні підходи до професійної освіти відповідно концепції сталого розвитку.
  4. Особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування.
  5. Фізична підготовка фахівців як умова професійної надійності. 
Детальніше...