ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН», яка відбудеться 18-19 травня 2022 р. в Льотній академії Національного авіаційного університету, м. Кропивницький в online форматі.

Місія конференції: обговорення актуальних питань використання STEM-технологій у навчанні природничо-наукових дисциплін в закладах вищої освіти та загальноосвітніх навчальних закладах різного профілю.

Аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, здобувачі наукових ступенів, управлінці, студенти та всі працівники освіти, які сприяють розповсюдженню ідей розвитку STEM-освіти.

Календар конференції:

  • Прийом матеріалів конференції до 01.05.2022 р.
  • Реєстрація на участь в конференції відбувається до 05.05.2022 р. шляхом заповнення google-form: https://forms.gle/MTykvwDMVbGrLzwV9 

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. 

Напрями роботи конференції, умови участі та вимоги до оформлення матеріалів конференції наведено в інформаційному листі.

 

DEAR COLLEAGUES!

We invite you to take part in the V International Scientific and Practical Conference «CURRENT ASPECTS OF STEM EDUCATION IN THE TEACHING OF NATURAL SCIENCES», which will be held on May 18-19, 2022 at the Flight Academy of the National Aviation University, Kropyvnytskyi in online.

The mission of the conference: discussion of topical issues of the use of STEM technologies in the teaching of natural sciences in higher education and secondary schools of various profiles.

Audience: scientists, teachers, postgraduate students, persons working for doctor's degree, managers, students and all educationalists who promote the dissemination of STEM education.

Calendar of the conference:

Working languages of the conference: Ukrainian, English and Polish. 

The directions of the conference, conditions of participation and requirements for the design of conference materials are given in the information letter.

 
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIІІ Міжнародноїнауково-практичної конференції«Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України»
Конференція відбудеться 7-8 квітня 2022 року в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький).
 
У зв'язку з обставинами, що склалися, конференцію перенесено на 16-17 червня 2022 року, а прийом матеріалів конференції продовжено до 3 червня 2022 року.
 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» (з нагоди 70-річчя академії), яка відбудеться 24 листопада 2021 року в Льотній академії Національного авіаційного університету"

Інформаційний лист

Програма конференції

Перелік секцій

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інформуємо Вас, що на базі кафедри менеджменту та економіки факультету менеджменту Льотної академії Національного авіаційного університету 30 квітня 2022 року відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та науковців «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ДИСКУСІЇ». До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, фахівці-практики, підприємці.

Інформаційний лист конференції(укр. мова)
Інформаційний лист конференції (рос. мова)
Інформаційний лист конференції (англ. мова)

Шановні молоді науковці!
Триває прийом матеріалів щорічної міжнародної конференції “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation” (РРРMSF-2021).  За результатами буде опубліковано збірник статей, який буде відправлено на оцінку Scopus та Web of Science.  Дедлайн - 7 червня 2021 р.
Вимоги до рукописів.