Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії 
 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мазуренко Юлії Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки утворена наказом в.о. директора Льотної академії НАУ від 20 жовтня 2023 №164 у такому складі:
Голова ради – Радул В.В., д.пед.н, проф. (в.о. професора кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія НАУ).
Члени ради:
рецензент – Данилко О.Г., к.пед.н, доц. (доцент кафедри фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах, Льотна академія НАУ);
рецензент – Лещенко Г.А., д.пед.н, проф. (завідувач кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму, Льотна академія НАУ);
офіційний опонент – Князян М. О., д.пед.н, проф. (професор кафедри французької філології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
офіційний опонент – Черньонков Я. О., канд.пед.н., доц. (завідувач кафедри іноземних мов, Донецький державний університет внутрішніх справ (м. Кропивницький), МВС України).
Науковий керівник – Герасименко Л.С., канд.пед.н., доц. (доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки, Льотна академія НАУ).
Назва дисертаційної роботи – „ Педагогічні умови підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації ”, електронну копію передано до Інституційного репозитарію академії.
Трансляція захисту здійснюватиметься на веб-сайті.

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мартиненко Надії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки утворена наказом в.о. директора Льотної академії НАУ від 20 жовтня 2023 № 164 у такому складі:
Голова ради – Радул В.В., д.пед.н, проф. (в.о. професора кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія НАУ).
Члени ради:
рецензент –Тернавська Т.А., к.пед.н, доц. (доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія НАУ);
рецензент – Лещенко Г.А., д.пед.н, проф. (завідувач кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму, Льотна академія НАУ);
офіційний опонент – Коляда Н.М., д.пед.н, проф. (професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);
офіційний опонент – Данилюк С.С., д.пед.н, проф (професор кафедри іноземних мов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, МОН України ).
Науковий керівник– Герасименко Л.С., канд.пед.н., доц. (доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки, Льотна академія НАУ).
Назва дисертаційної роботи – «Формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії у професійній діяльності», електронну копію передано до Інституційного репозитарію академії.
Трансляція захисту здійснюватиметься на веб-сайті.

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію

 

Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Падалки Івана Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 27 Транспорт за спеціальністю 275 Транспортні технології (авіаційний транспорт)
утворена наказом начальника Льотної академії НАУ від 18 серпня 2022 №202 у такому складі:
Голова ради – Калашник Г.А., д.геолог.н, с.н.с. (професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху, Льотна академія НАУ).
Члени ради:
рецензент – Сікірда Ю.В., к.т.н, проф. (в.о. завідувача кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності, Льотна академія НАУ);
рецензент – Невиніцин А.М., к.т.н., доц. (доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів, Льотна академія НАУ);
офіційний опонент – Писарчук О.О., д.т.н., проф. (професор кафедри обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського");
офіційний опонент – Кучук Г.А., д.т.н., проф. (професор кафедри комп’ютерної інженерії та програмування, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут").
Науковий керівник – Дмітрієв О.М., д.т.н., проф. (в.о. декана факультету льотної експлуатації, Льотна академія НАУ).
Назва дисертаційної роботи – „Метод прогнозування особливих випадків у польоті для підвищення оперативності прийняття рішення екіпажем повітряного судна”, електронну копію передано до Інституційного репозитарію академії.
Трансляція захисту здійснюватиметься на веб-сайті.

Дата і час захисту: 29.11.2022 14:00

Захист відбудеться за адресою: Льотна академія Національного авіаційного університету, навчальний корпус 1, аудиторія 214, (вул. Степана Чобану (Добровольського), 1, Кропивницький, Кіровоградська обл., 25005)

Приєднані файли:

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Кваліфікований підпис здобувача, яким підписано дисертацію
Рецензія к.т.н., проф. Сікірди Ю.В.
Файл КЕП рецензії к.т.н., проф. Сікірди Ю.В.
Рецензія к.т.н., доц. Невиніцина А.М.
Файл КЕП рецензії к.т.н., доц. Невиніцина А.М.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Писарчука О.О.
Файл КЕП офіційного опонента д.т.н., проф. Писарчука О.О.
Відгук офіційного опонента д.т.н., проф. Кучука Г.А.
Файл КЕП офіційного опонента д.т.н., проф. Кучука Г.А.
Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
Файл КЕП, яким підписано рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис засідання ради
Файл КЕП відеозапису засідання ради

 

 
 
ДФ 23.144.004
 
14 січня 2021 року об 11:00 год. (за адресою – м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1а, зал засідань) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.004 Льотної академії Національного авіаційного університету з проведення разового захисту дисертації   Сєдаша Сергія Павловича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології (за видами), за темою „Метод підвищення ефективності формування навичок операторів динамічних складних об’єктів в системі управління повітряним рухом“.
Науковий керівник -  Павленко Максим Анатолійович, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення автоматизованих систем управління Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
 

Відеозапис засідання ради
Звукозапис засідання ради

 
ДФ 23.144.003
 
23 грудня 2021 року о 13:00 год. (за адресою – м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1а, зал засідань) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.003 Льотної академії Національного авіаційного університету з проведення разового захисту дисертації   Сагун Єлизавети Сергіївни   на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології (за видами), за темою „Метод та модель оптимізації планування завантаження повітряного судна“.
Науковий керівник -  Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.
 

Відеозапис засідання ради
Звукозапис засідання ради

 
ДФ 23.144.002
 
23 грудня 2021 року о 15:00 год. (за адресою – м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1а, зал засідань) відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 23.144.003 Льотної академії Національного авіаційного університету з проведення разового захисту дисертації    Гаєвського Сергія В`ячеславовича     на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології (за видами), за темою „Математичні моделі та методи продовження залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака “.
Науковий керівник -  Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.
 

Відеозапис засідання ради
Звукозапис засідання ради

ДФ 23.144.001
 
Захист дисертації Шульги Наталії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, за темою „Формування правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної підготовки“.
Науковий керівник -  Пухальська Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент Льотної академії Національного авіаційного університету.
 

Дата захисту 11.11.2021

Звукозапис засідання ради
Відеозапис засідання ради