Одна з найбільших бібліотек серед авіаційних закладів вищої освіти в Україні.

Статус – III категорія. Загальна площа – 687 кв.м. Штат – 9 співробітників, з них 1 особа зі спеціальною вищою освітою.

Бібліотека має статус науково-технічної. Головна Задача НТБ – забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності академії, вдосконалення форм і методів обслуговування читачів. 

У структурі бібліотеки 4 відділи:

•Відділ обслуговування (абонемент навчальної літератури, читальний зал навчальної літератури, сектор льотно-технічної документації, читальний зал льотно-технічної документації);

•Довідково-бібліографічний відділ і читальний зал професорсько-викладацького складу;

•Відділ комплектування та наукової обробки літератури;

•Художній абонемент, читальний зал художнього абонементу.

Відділ обслуговування забезпечує необхідною літературою професорсько-викладацький склад і співробітників всіх структурних підрозділів академії, здобувачів вищої освіти – підручниками, навчальними та методичними посібниками, довідковою і технічною літературою з усіх навчальних дисциплін.

Сектор льотно-технічної документації укомплектований документами, що регламентують льотну роботу, керівництвами з льотної експлуатації, документами Державіаслужби України, документами міжнародних авіаційних організацій (ICAO, IATA).

Довідково-бібліографічний відділ і читальний зал професорсько-викладацького складу комплектується профільної літературою факультетів. Ретельно збираються всі праці професорсько-викладацького складу академії, збірники наукових праць академії, матеріали конференцій, офіційні документи, матеріали з питань вищої освіти, бібліографічні посібники. Довідково-бібліографічна та інформаційна робота – найвагоміша складова в діяльності нашої бібліотеки. Відділ забезпечує організацію доступу через Інтернет до бібліографічної інформації і повнотекстових баз даних – ресурсів порталу SpringerLink, до повнотекстової бази наукових досліджень ScienceDirect, до електронних ресурсів видавництва Bentham Science.

Відділ відповідає за організацію доступу до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science. Працівники відділу здійснюють допомогу з питань реєстрації особостого кабінету в цих базах та консультують щодо роботи з наукометричними базами, з пошуку необхідної інформації та корегуванням профілю автора, з пошуку публікацій авторів; приєднання публікацій і посилань до авторського профілю; ідентифікації організації у публікаціях автора, визначення індексу цитованості автора та т.і.. Бібліографи консультують з питань реєстрація науковців та створення профілів в Google Scholar (Google Академія). Серед пріоритетних напрямків діяльності довідково-бібліографічного відділу є організація та супровід Інституційного репозитарію (електронного архіву) Льотної академії НАУ, який започатковано у 2020 році та наповнюється документами наукового, освітнього й методичного призначення, що створені викладачами, співробітниками, здобувачами вищої освіти, а також іншими особами. Репозитарій надає до цих матеріалів постійний доступ відповідно до його рівня через Інтернет (http://dspace.sfa.org.ua/). Працівники відділу виконують функції депозиторів (безпосередньо наповнюють фонди репозитарію).

Відділ комплектування та наукової обробки літератури комплектує фонд бібліотеки згідно профілю навчального закладу. Фонд НТБ складає близько 300000 примірників навчальної, наукової, художньої літератури, видань іноземними мовами та періодики. Найбільш повно бібліотека комплектується з авіаційної тематики. Бібліотека має свій електронний каталог.

Фонд художнього абонементу представлений творами вітчизняних і зарубіжних класиків, сучасних авторів та літературно-художніми журналами. Головне завдання НТБ ЛА НАУ – забезпечення навчальної та науково-дослідної діяльності академії, вдосконалення форм і методів обслуговування читачів.

У центрі уваги бібліотеки – читач, його оперативне та якісне обслуговування. Щорічно на абонементах і в читальних залах обслуговуються понад 3000 читачів, видається до 400000 примірників літератури.

Масові заходи, що проводяться бібліотекою, спрямовані на виховання високої духовної культури курсантів, формування у них високого культурного потенціалу, розвиток у майбутніх випускників зрілої громадянської позиції.

Враховуючи потреби викладачів і курсантів у новітній інформації про стан науки і техніки, співробітники бібліотеки приділяють велику увагу довідково-бібліографічній та інформаційної діяльності. Регулярно проводяться Дні інформації, Дні кафедр, День спеціаліста, бібліографічні огляди і тематичні виставки літератури.

Директор НТБ ЛА НАУ – Людмила Василівна Афанасьєва

Контактні телефони:

(0522) 394-7-37      Директор НТБ
Людмила Василівна Афанасьєва 

394-5-02     Відділ комплектування та наукової обробки літератури
зав. відділом Світлана Вікторівна Коваленко

394-7-67      Відділ обслуговування
зав. відділом Світлана Андріївна Ігнатенко

394-7-67     Довідково-бібліографічний відділ
зав. відділом Тетяна Пилипівна Украінцева

Поштова скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.