На базі Льотної академії Національного авіаційного університету в онлайн режимі проведено  вебінар для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня - майбутніх докторів філософії за спеціальністю 011 - освітні, педагогічні науки, щодо вдосконалення навичок формування наукового апарату у процесі роботи над дослідженням.

Зокрема, увагу було зосереджено на питанні формулювання наукової новизни дисертаційної роботи, її структуру та продемонстровано засоби побудови наукового тексту. Здобувачі мали можливість удосконалити свої гнучкі навички й отримати відповіді на запитання, що виникають під час наукового пошуку.
Вебінар провела доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Сосницька Наталія Леонідівна.