Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету. 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

1.1.            ФАКУЛЬТЕТ ЛЬОТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1.1.1. Завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів.

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь доктора технічних наук, вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        стаж науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 10 років;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

Професора кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів
(2 посади).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь доктора технічних наук, вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації – не менше п’ятнадцяти років;
-        вільне володіння державною мовою;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365);
-        наукові праці опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
-        досвід наукового керівництва здобувачами наукових ступенів.

Доцента кафедри льотної експлуатації та безпеки польоті
(7 посад).

Вимоги до претендентів:
-        вища освіта авіаційного профілю;
-        науковий ступінь та вчене (почесне) звання відповідно до профілю  кафедри;
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації;
-        вільне володіння державною мовою;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

 

1.1.2. Завідувача кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності.

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь та вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
-        стаж науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 10 років;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        вільне володіння державною мовою;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 ( в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

Професора кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності (2 посади).

Вимоги до претендентів:
-        вища освіта авіаційного профілю;
-        науковий ступінь доктора технічних наук або кандидата технічних наук (доктора філософії);
-        вільне володіння державною мовою;
-        вчене (почесне) звання професора відповідно до профілю кафедри науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше 15 років;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції Постанови кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365);
-        наукові праці загальною кількістю не менше 5 праць за останні 5 років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
-        сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського союзу;
-        досвід наукового керівництва здобувачами наукових ступені.

Доцента кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності (6 посад).

Вимоги до претендентів:
-          вища освіта авіаційного профілю;
-          науковий ступінь та вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
-          науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років;
-          вільне володіння державною мовою;
-          відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

Старшого викладача кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності (4 посади).

Вимоги до претендентів:
-        вища освіта авіаційного профілю;
-        науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше  2 років;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

 

1.1.3. Завідувача кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки.

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь та вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри;
-        стаж науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 5 років;
-        вільне володіння державною мовою;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 ( в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

 Доцента кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки (11 посад).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента, що має відповідати профілю кафедри;
-        науково-педагогічний стаж не менше 5 років в закладах вищої освіти авіаційного профілю;
-        наукові публікації за профілем кафедри у фахових виданнях України та/або у міжнародних виданнях (не менше 2 публікацій за рік);
-        вільне володіння державною мовою;        
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

Старшого викладача кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки (3 посади).

Вимоги до претендентів:
-        стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
-        наявність наукових публікацій відповідно до напрямку роботи кафедри та методичні праці за профілем кафедри;
-        досвід підготовки здобувачів вищої освіти за профілем роботи кафедри (не менше 5 років);
-        вільне володіння державною мовою;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

 

1.2.            ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

1.2.1. Завідувача кафедри менеджменту авіаційної діяльності
(випускова для першого та другого рівнів  вищої освіти).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 5 років;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 ( в редакції Постанови кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365);
-        наукові праці загальною кількістю не менше 5 праць за останні 5 років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Доцента кафедри авіаційного менеджменту (6 посад).

Вимоги до претендентів:
-        повна вища освіта відповідно до напряму підготовки (магістр або спеціаліст);
-        наявність наукового ступеня (кандидат економічних (педагогічних) наук та/або вченого звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
-        наявність статей у наукових фахових виданнях України (за останні 5 років);
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

 

1.2.2. Завідувача кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху (випускова для першого та другого рівнів вищої освіти).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        стаж науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти третього або четвертого рівнів акредитації не менше 5 років;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 ( в редакції Постанови кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365);
-        наукові праці загальною кількістю не менше 5 праць за останні 5 років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Професора кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху
(1 посада).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь доктора  наук та вчене  звання відповідно до профілю кафедри;
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації – не менше десяти  років;
-        вільне володіння державною мовою;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України  від 24 березня 2021 року №365);
-        наукові праці опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
-        відповідність ліцензійним вимогам впровадження освітньої діяльності;
-        досвід наукового керівництва здобувачами наукових ступенів.

Доцента кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху
(1 посада).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь кандидата наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        повна вища освіта за напрямом організації повітряного руху (магістр або спеціаліст);
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-        навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-        відповідність ліцензійним вимогам впровадження освітньої діяльності;
-        вільне володіння державною мовою;
-        зареєстрований профіль науковця.

Доцента кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху
(2 посади).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь кандидата  наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        повна вища освіта за напрямом  організації повітряного руху (магістр або спеціаліст);
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-        навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у  фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-        сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендацій з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського союзу;
-        відповідність ліцензійним вимогам впровадження освітньої діяльності;
-        вільне володіння державною мовою;
-        зареєстрований профіль науковця.

Доцента кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху
(1 посада).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь кандидата  наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        повна вища освіта за напрямом   метеорологія (магістр або спеціаліст);
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-        навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
- відповідність ліцензійним вимогам впровадження освітньої діяльності;
-        вільне володіння державною мовою;
-        зареєстрований профіль науковця.

Старшого викладача кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (1 посада).

Вимоги до претендентів:
-        повна вища освіта за напрямом   метеорологія (магістр або спеціаліст);
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше  як 2 роки та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-        вільне володіння державною мовою;
-        навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-        сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендацій з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського союзу;
-        зареєстрований профіль науковця.

Старшого викладача кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (1 посада).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання, відповідно до профілю кафедри;
-        повна вища освіта за напрямом    аеронавігаційного забезпечення та планування польотів (магістр або спеціаліст);
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше  як 2 роки та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-        навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у  фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-        вільне володіння державною мовою;
-        зареєстрований профіль науковця;
-        опублікована стаття у виданнях, включених до науково-метричних баз Web of Science та/або Scopus;
-        відповідність ліцензійним вимогам впровадження освітньої діяльності;
-        досвід наукового керівництва здобувачами наукових ступенів.

Старшого викладача кафедри аеронавігації, метеорології та обслуговування повітряного руху (1 посада).

Вимоги до претендентів:
-        повна вища освіта за напрямом аеронавігаційного забезпечення та планування польотів (магістр або спеціаліст);
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше  як 2 роки та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-        навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-        вільне володіння державною мовою;
-        опублікована стаття у виданнях, включених до науково-метричних баз Web of Science та/або Scopus;
-        відповідність ліцензійним вимогам впровадження освітньої діяльності;
-        зареєстрований профіль науковця.

Старшого викладача кафедри аеронавігації метеорології та обслуговування повітряного руху (3 посади).

 Вимоги до претендентів:
-        досвід роботи за професією пілота або штурмана повітряного судна;
-        повна вища освіта за профілем діяльності кафедри;
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше  як 5 років та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-        навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365);
-        зареєстрований профіль науковця;
-        вільне володіння державною мовою.

 

1.2.3. Завідувача кафедри  аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму
(випускова для першого та другого рівнів вищої освіти).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        стаж науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 5 років;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції Постанови кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365);
-        наукові праці загальною кількістю не менше 5 праць за останні 5 років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Доцента кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму (2 посади).

Вимоги до претендентів:
-        вища освіта авіаційного профілю;
-        науковий ступінь або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        досвід підготовки фахівців з аварійно-рятувального забезпечення польотів у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років;
-        вільне володіння державною мовою;
-        мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ( в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 року №365).

Доцента кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму (4 посади).

Вимоги до претендентів:
-        вища освіта у галузі фізичної культури та спорту;
-        науковий ступінь або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років;
-        мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ( в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 року №365).

Доцента кафедри аварійно-рятувальної, професійно-прикладної фізичної підготовки та туризму (3 посади).

Вимоги до претендентів:
-        вища освіта не нижче ніж магістр (спеціаліст);
-        науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        досвід підготовки фахівців з туризму у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років;
-        мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні 5 років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ( в редакції постанови КМУ від 24.03.2021 року №365).

 

1.2.4. Завідувача кафедри фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах
(випускова для першого бакалаврського рівня вищої освіти).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 5 років;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 ( в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365);
-        наукові праці загальною кількістю не менше 5 праць за останні 5 років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Доцента кафедри фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах (2 посади).

Вимоги до претендентів:
-        повна вища освіта відповідно до напряму інформаційних технологій (магістр або спеціаліст) або науковий ступінь та вчене звання відповідно до напряму інформаційних технологій;
-        вільне володіння державною мовою;
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        навчально-методичні праці за напрямом застосування інформаційних технологій в авіації (за останні 5 років);
-        наукові публікації за напрямом застосування інформаційних технологій в авіації (за останні 5 років);
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

Доцента кафедри фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах (2 посади).

Вимоги до претендентів:
-        повна вища освіта відповідно до фізико-математичного напряму підготовки (магістр або спеціаліст);
-        науковий ступінь або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        навчально-методичні праці за фізико-математичним напрямом (за останні 5 років);
-        наукові публікації за фізико-математичним напрямом (за останні 5 років);
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365).

 

1.2.5. Завідувача кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін
(випускова для першого бакалаврського рівня вищої освіти).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь доктора наук  та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 5 років;
-        досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції Постанови кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №365);
-        наукові праці загальною кількістю не менше 5 праць за останні 5 років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Професора кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін (2 посади).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 10 років;
-        вільне володіння державною мовою;
-        відповідність кадровим вимогам щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України  від 24 березня 2021 року №365);
-        наукові праці опубліковані у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, в тому числі у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
-        зареєстрований профіль науковця;
-        відповідність ліцензійним вимогам впровадження освітньої діяльності;
-        досвід наукового керівництва здобувачами наукових ступенів.

Доцента кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін (5 посад).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь кандидата  наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        повна вища освіта за напрямом кафедри (магістр або спеціаліст);
-        науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-        навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у  фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-        відповідність ліцензійним вимогам впровадження ліцензійної діяльності;
-        вільне володіння державною мовою;
-        зареєстрований профіль науковця.

 

1.3. Завідувача кафедри військової підготовки.

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        вільне володіння державною мовою;
-        стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти третього ;
-        четвертого рівнів акредитації не менше 5 років;
-        досвід підготовки військових авіаційних фахівців не менше 5 років;
-        офіцер запасу з військово-обліковою спеціальністю до профілю кафедри.

Доцента кафедри військової підготовки (2 посади).

Вимоги до претендентів:
-        науковий ступінь кандидата чи доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
-        стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж 5 років у закладах вищої освіти третього-четвертого рівнів акредитації та викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
-        навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці , опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав;
-        вільне володіння державною мовою;
-        офіцер запасу за військово-обліковою спеціальністю відповідного напрямку роботи кафедри.

 

Документи приймаються протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про конкурс до 8 серпня 2022 року за адресою: 25005, м. Кропивницький, вул. Степана Чобану, 1 (адміністративний корпус), офіс. 2.5. Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном: 0504570925.

Перелік документів визначено у п.3 «Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету».

Працівники академії подають документи відповідно до переліку:

1. Заява
2. Інформаційна довідка
3. Список наукових та навчально-методичних праць