Професійні права (робота в якості) – фахівець з правового забезпечення міжнародної авіаційної діяльності.

Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення міжнародної авіаційної діяльності» пропонується в рамках програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» та орієнтована на підготовку знавців міжнародної та національної правової системи, яка пов’язана з авіацією.
В результаті навчання за даною спеціалізацією випускник ЗВО набуває компетенції з юриспруденції для правового забезпечення міжнародної та національної практичної діяльності в авіаційних підприємствах, в державних органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях різних сфер громадського життя, юридичних та інформаційних відділах.

Для вступу на місця на держзамовлення або за контрактом на спеціальність «Менеджмент» абітурієнти подають в приймальну комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури,історії України, математики або іноземної мови. Для вступу лише на контрактні місця абітурієнти подають в приймальну комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України, географії або іноземної мови.

Освітньо-професійна програма

Проект: Силабус навчальної дисципліни "Професійна іноземна мова (англійська)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в юридичній діяльності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Юридична деонтологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Конституційне право України"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія держави і права"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний процес"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Банківське право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Екологічне та земельне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Право інтелектуальної власності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання захисту економічної конкуренції"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Трудове право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове забезпечення авіаційної безпеки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Сімейне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання аеропортової діяльності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Риторика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Римське приватне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Кримінальний процес"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Митне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Кримінальне право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Господарче право"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи нормо-проектувальної техніки в цивільній авіації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Виконавче провадження"