Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету

 

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр академії на 2019/2020 навчальний рік:

1)    по кафедрі авіаційної метеорології:
-    доцента – 2 ставки;
-    старшого викладача – 1 ставка.

2)    по кафедрі авіаційного обладнання:
-    доцента – 1 ставка;
-    старшого викладача – 1 ставка.

3)    по кафедрі авіаційної техніки:
-    доцента – 3 посади.

4)    по кафедрі аеронавігації:
-    старшого викладача – 3 посади.

5)    по кафедрі безпеки польотів:
-    старшого викладача – 3 ставка.

6)       по кафедрі іноземних мов:
-    доцентів – 13 ставок;
-    старших викладачів – 7 ставок;
-    викладачів – 2 ставки.

7)       по кафедрі інформаційних технологій та обслуговування повітряного руху:
-    доцентів – 5 посад;
-    старших викладачів – 9 посад.

8)    по кафедрі льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки     польотів:
-    доцента – 4 посади.

9)    по кафедрі менеджменту, економіки, права та туризму:
-    доцента – 15 ставок;
-    старшого викладача – 6 ставок.

10)  по кафедрі пошуку, рятування, авіаційної безпеки та спеціальної підготовки:
-    доцента – 2 ставки;
-    старшого викладача – 3 ставки.

11)  по кафедрі професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук:
-    доцента – 3 ставки;
-    старшого викладача – 2 ставки.

12)  по кафедрі фізико-математичних дисциплін:
-    доцента – 6 посад.

13)  по кафедрі фізичної та психофізіологічної підготовки:
-    доцентів – 3 ставки.  

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр академії:

б) доцента (за профілем відповідних кафедр):
-  повна вища освіта;
-  наявність наукового ступеня кандидата наук та/або вченого звання доцента;
-  вільне володіння державною мовою;
-  стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
-  наявність статей у наукових фахових виданнях та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях.
-  наявність монографій, підручників, навчальних посібників та/або навчально-методичних праць, які використовуються в освітньому процесі.

в) старшого викладача (за профілем відповідних кафедр):
-  повна вища освіта;
-  наявність наукового ступеня кандидата наук та/або вченого звання доцента та/або освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
-  вільне володіння державною мовою;
-  стаж науково-педагогічної роботи та/або досвід наукової та/або практичної діяльності не менше 3 роки;
-  наявність статей у наукових фахових виданнях та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях.
-  наявність навчально-методичних праць, які використовуються в освітньому процесі.

в) викладача (за профілем відповідних кафедр):
-  повна вища освіта;
-  наявність наукового ступеня кандидата наук та/або вченого звання доцента та/або освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
-  вільне володіння державною мовою;
-  наявність статей у наукових фахових виданнях та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях.
-  наявність навчально-методичних праць, які використовуються в освітньому процесі.