Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету.  

Оголошується конкурс на заміщення наступних вакантних посад:

На факультеті менеджменту:

Доцента кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності 1 посада.
Кваліфікаційні вимоги:
Наявність наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Наявність друкованих статей у виданнях, що входять до переліку науковометричної бази Scopus або Web of Science.
Вільне володіння державною мовою.
Стаж науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти за фахом не менше п’яти років.

Старшого викладача кафедри інформаційних технологій 1 посада
Кваліфікаційні вимоги:
Науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра, який має відповідати профілю кафедри.
Вільне володіння державною мовою та англійською мовою на рівні В2.
Стаж науково-педагогічної діяльності не менше трьох років.
Наявність наукових праць, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях.

На факультеті льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху:

Завідувача кафедри безпеки польотів  - 1 посада;
Завідувача кафедри авіаційного обладнання – 1 посада;
Завідувача кафедри аеронавігації – 1 посада;
Завідувача кафедри обслуговування повітряного руху – 1 посада;
Завідувача кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпеки та спеціальної підготовки – 1 посада;
Завідувача кафедри інформаційних технологій – 1 посада;
Професора кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту – 1 посада;
Доцента кафедри безпеки польотів – 1 посада;

Кваліфікаційні вимоги:
Вища освіта (за фахом).
Наявність наукового ступеня та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри.
Вільне володіння державною мовою.
Стаж науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 5 років.
Наявність статей у наукових фахових виданнях України та за кордоном.

-  Доцента кафедри інформаційних технологій – 1 посада;
Кваліфікаційні вимоги:
Науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри.
Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах освіти третього або четвертого рівня акредитації.
Вільне володіння державною та англійською мовами.
Досвід підготовки фахівців за профілем кафедри не менше 5 років.
Досвід застосування у власній педагогічній діяльності e-learning, мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій.

Старшого викладача кафедри авіаційної техніки – 2 посади:

Кваліфікаційні вимоги:
Науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра(спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі.
Вільне володіння державною мовою.
Стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років.
Досвід підготовки авіаційних  фахівців не менше трьох років.
Наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях.
Досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні.

Старшого викладача кафедри авіаційного обладнання 3 посади:

Кваліфікаційні вимоги:
Науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі.
Вільне володіння державною мовою.
Стаж науково-педагогічної діяльності в закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації не менше 5 років.
Досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років.
Наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях.
Досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні.

На факультеті менеджменту:

Завідувача кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук – 1 посада;

Завідувача кафедри інформаційних технологій (випускова для другого магістерського рівня вищої освіти) - 1 посада;

Доцента кафедри менеджменту та економіки 2 посади.

Кваліфікаційні вимоги.
Повна вища освіта відповідно до напряму підготовки (магістр або спеціаліст).
Наявність наукового ступеня (кандидат економічних(педагогічних) наук та вчене звання (бажано).
Вільне володіння державною мовою.
Стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років.
Наявність статей у наукових фахових виданнях України (за останні 5 років).
Відповідність ліцензійним вимогам провадження освітньої діяльності, (затв. Постановою КМУ від 24.03.2021 р. №365).

На кафедрі військової підготовки:

Доцент кафедри військової підготовки 2 посади.

Кваліфікаційні вимоги.
Науковий ступінь кандидата чи доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри.
Стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж 5 років у закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації.
Навчально-методичні праці, які використовуються у навчальному процесі та наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав.
Вільне володіння державною мовою.
Офіцер запасу.
Військова спеціальність – навігація і бойове застосування літальних апаратів.
Досвід військової служби в Повітряних Силах , Збройних силах України не менше 10 років.

Старший викладач кафедри військової підготовки  - 4 посади.

Кваліфікаційні вимоги.
Освітній ступінь магістра  за профілем кафедри або науковий ступінь  кандидата наук.
Стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж два роки у закладах вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.
Навчально-методичні і наукові праці, опубліковані у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових  виданнях інших держав.
Вільне володіння державною мовою.
Офіцер запасу.
Військова спеціальність – навігація і бойове застосування літальних апаратів, або військова спеціальність – льотчик, або військова спеціальність – офіцер бойового управління.
Досвід військової служби в Повітряних Силах, Збройних Силах України не менше 10 років.

Викладач кафедри військової підготовки 1 посада.

Кваліфікаційні вимоги.
Освітній ступінь магістра за профілем кафедри.
Вільне володіння державною мовою.
Військова спеціальність – офіцер бойового управління.
Досвід військової служби в Повітряних Силах, Збройних Силах України не менше 10 років.

Підстава:  рапорти деканів факультетів за погодженням з начальником навчального відділу та заступника начальника академії з навчальної, науково-методичної та виховної роботи, завідувача кафедри військової підготовки.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення
про конкурс по 2 липня 2021р. (включно) за адресою: 25005, м.Кропивницький,
вул.Добровольського, 1 штаб академії, кімната 2.5. та на електронну адресу
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном:
0504570925.
Перелік документів визначено у п.3 «Положення про порядок проведення
конкурсу при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників
Льотної академії НАУ».