Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії 
 
ДФ 23.144.003
 
Захист дисертації   Сагун Єлизавети Сергіївни   на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Авіаційний транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології, за темою „Метод та модель оптимізації планування завантаження повітряного судна“.
Науковий керівник -  Сікірда Юлія Володимирівнакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.
 
ДФ 23.144.002
 
Захист дисертації  Гаєвського Сергія В`ячеславовича  на здобуття ступеня доктора філософії у галузі  27 Авіаційний транспорт  за спеціальністю  275 Транспортні технології, за темою „Математичні моделі та методи продовження залишкового ресурсу радіоелектронної системи літака“.
Науковий керівник -  Сікірда Юлія Володимирівнакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та авіаційних перевезень Льотної академії Національного авіаційного університету.
 
ДФ 23.144.001
 
Захист дисертації Шульги Наталії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, за темою „Формування правової культури майбутніх магістрів медицини в процесі професійної підготовки“.
 
Науковий керівник - Пухальська Галина Анатоліївнакандидат педагогічних наук, доцент  Льотної академії Національного авіаційного університету.
 
 

Висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації Шульги Н.В.

Дата захисту 11.11.2021

Звукозапис засідання ради
Відеозапис засідання ради