Закревська Анна Олександрівна

Аспірант 3 курсу Льотної академії Національного авіаційного університету, спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки.

Науковий керівник: Анісімов Микола Вікторович, доктор педагогічних наук, професор.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Педагогічні умови професійного становлення майбутніх магістрів-істориків в процесі правового виховання» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 7 від 19 жовтня 2020 р.).

 

Профіль науковця:

ORCID

Google Scholar

Освіта:
2014 – закінчила факультет історії та права Центральноукраїнського педагогічного університету ім. В.Винниченка, науковий ступінь – бакалавр.
2015 – закінчила факультет історії та права Центральноукраїнського педагогічного університету ім. В. Винниченка, науковий ступінь – спеціаліст.
2020 – вступила до аспірантури Льотної академії Національного авіаційного університету, зарахована до заочної форми навчання 31 серпня 2020 року наказ № 524 від 31 серпня 2020 р., факультет авіаційного менеджменту, спеціальність 011 – освітні, педагогічні науки.

Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection:

  1. Закревська А.О. «Викладання правових дисциплін в не юридичних закладах вищої освіти» в науковому періодичному виданні «SWorldJournal» Випуск №11 (Болгарія, Copernicus, GScholar, січень 2022 року, С.38). (III Міжнародній науково-практичній конференції «MODERN CHALLENGES TO SCIENCE AND PRACTICE» (Болгарія, 24січня 2022 року). Сертифікат додається.
  2. Анісімов М.В., Закревська А. О. Професійне становлення майбутніх магістрів-істориків як психолого-педагогічна проблема. Журнал "Modern engineering and innovative technologies"; Published by: Sergeieva &Co Karlsruhe, Germany Issue №22 Part 2 August. 2022. р. С. 53-58. INDEX Copernicus і Googleґ.

Участь у гостьових лекціях:

1. Тема: «Комунікативні процеси в освітній діяльності». Гостьовий лектор: Барановська Лілія Володимирівна, докторка педагогічних наук, професорка, (08 грудня 2022 року).