Спеціальність «Менеджмент»
Освітньо–професійна програма «Інформаційний та проєктний менеджмент»

Інформаційні технології вже давно стали невід'ємною частиною розвитку суспільства. Необхідність створювати, розвивати та вдосконалювати інформаційні процеси та технології забезпечення, актуалізує потребу в нових фахівцях даної сфери.

Заклади вищої освіти збільшують кількість місць і розширюють напрямки підготовки майбутніх ІТ-професіоналів. Український ринок інформаційного обслуговування працює надзвичайно потужно, зокрема за останні 3 роки експорт ІТ послуг з України зріс на 20%. На сьогоднішній день ІТ галузь продовжує зростати більш швидкими темпами, ніж економіка країни. За даними компанії HackerRank, Україна займає 11 місце серед 50 держав з найвищим рівнем розробки програмних продуктів в світі і 6 місце в рейтингу кращих програмістів.

*За даними сайту ua.news

Інформаційний та проєктний менеджмент – новий сучасний напрям підготовки фахівців в умовах цифровізації економіки, професійна діяльність яких спрямована на забезпечення розвитку державних, муніципальних, комерційних організацій та бізнес-структур в усіх галузях економіки через призму інформаційних технологій.

Для ОПП «Інформаційний та проєктний менеджмент» робиться акцент на здобутті фахових компетентностей менеджерів (управителів) у сфері галузевого (інформаційного та проєктного) менеджменту для забезпечення ефективності діяльності підприємств та організацій.

*За даними сайту Економічна правда  (www.epravda.com.ua)

Підготовка фахівців з інформаційного та проєктного менеджменту передбачає ґрунтовне вивчення сучасного менеджменту з глибоким розумінням економічного розвитку підприємств, організацій; принципів функціонування управлінських систем різного рівня у поєднанні зі знаннями з управління інформаційними технологіями та ресурсами організацій в усіх сферах економічної діяльності.

Посади, які можуть обіймати випускники.
Бакалавр з інформаційного та проєктного менеджменту здатний виконувати професійну діяльність в усіх галузях економіки (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010), зокрема

 • з управління інформаційними технологіями у діяльності головних управлінь, відділів промислових і аграрних підприємств, організацій та установ соціальної сфери; менеджер по роботі з клієнтами;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; торговець (обслуговування бізнесу та реклами);
 • фахівець інфокомунікацій;
 • фахівець із конференц-сервісу;
 • фахівець з ефективного підприємництва;
 • фахівець з раціоналізації виробництва;
 • керівники підрозділів комп'ютерних послуг;
 • менеджери систем з інформаційної безпеки;
 • керівник підприємств та організацій у сфері захисту інформації;
 • менеджер із комунікаційних технологій, помічники керівників і головні адміністратори на комерційних підприємствах, технічні та торговельні представники, професіонали з розвитку персоналу, директори малого підприємства;
 • консультування з комерційної діяльності й керування тощо.

*За даними сайту ukranews.com

Можливість отримання подвійного диплому
(Вища школа управління охороною праці, м. Катовіце, Польща):

За спеціальностями:

 1. Маркетинг в Інтернеті (бакалаврський освітній рівень)
 2. Управління проєктами (магістерський освітній рівень)
 3. Стратегічне управління підприємством (магістерський освітній рівень)
 4. Управління в логістиці (магістерський освітній рівень)
 5. Управління у міжнародному бізнесі (магістерський освітній рівень, навчання англ. мовою)