Завідувач кафедри: Ломакіна Марина Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент НАУ
Адреса: м. Кропивницький, вул. Добровольського, 4, кім. 206
Телефон: (0522) 39 44 36
E-mail:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон кафедри: (0522) 39 44 36
Ми у соц.мережах: Facebook

 

Кафедра іноземних мов як навчальний і науково-методичний підрозділ організаційно входить до складу факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху. Додатково має статус Центру інтенсивного навчання іноземних мов.
Головною метою роботи кафедри-центру є впровадження інноваційних світових технологій у науково-методичну та навчальну роботу, розширення спектру навчальних програм у галузі загальної англійської мови, авіаційної англійської мови та ділової англійської мови з урахуванням вимог ІКАО, Євросоюзу та концептуальних новітніх підходів до програм підготовки навчальних центрів України й провідних зарубіжних центрів Європи.
Кафедра іноземних мов здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за наступними дисциплінами: Іноземна мова (англійська), Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Професійна англійська мова (авіаційна), Професійна іноземна мова, Друга іноземна мова (німецька), Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням), Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Англійська мова професійного спрямування, Додатковий курс англійської мови (В2), Наукова англійська мова, Англійська мова наукового спрямування.

На кафедрі сформувався висококваліфікований науково-педагогічний склад із 19 науково-педагогічних працівника (12 кандидатів наук і 7 старших викладачів),   які постійно вдосконалюють свій рівень методичної, мовленнєвої та професійної  підготовки.
4 викладачі  кафедри отримали Aviation English Training Centre Certificate ICAO Institute Kyiv (екзаменатори-рейтери з авіаційної англійської мови), 7 викладачів мають Aviation English Training Centre Certificate ICAO Institute Kyiv (інструктори з авіаційної англійської мови); 8 викладачів отримали сертифікат CAE (Cambridge Advanced English С1,С2), 1 викладач має Goethe-Zertifikat C1 та диплом Goethe-Institut München – Kiew («Дидактика та методика викладання німецької як іноземної мови») з правом викладання німецької мови як іноземної у всіх Гете-Інститутах світу.
Викладачі кафедри регулярно проходять стажування та курси підвищення кваліфікації як в Україні, так і  за кордоном.
Наукові публікації науково-педагогічного складу кафедри представлені у фахових виданнях України та у наукових виданнях, що індексуються у науково-метричних базах Index Copernicus International, Web of Science, Scopus, тощо.
Для реалізації науково-дослідної роботи на кафедрі іноземних мов було створено науково-дослідну лабораторію (НДЛ) «Інноваційні технології навчання іноземних мов».
На базі кафедри іноземних мов постійно діє Європейський англомовний клуб (European English Speaking Club) – студентське співтовариство Льотної академії НАУ, метою діяльності якого є розвиток комунікативних навичок курсантів у невимушеній атмосфері.
В структурі Льотної академії Національного авіаційного університету на базі кафедри іноземних мов працює регіональна Комісія з визначення рівня володіння мовою за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації Льотної академії НАУ.
Результатом спільної ініціативи фахівців кафедри іноземних мов та University of Cambridge, Cambridge English Language Assessment на базі Льотної Академії Національного авіаційного університету є заснування офіційного Підготовчого мовного центру «F.A.C.E.» (FlightAcademyCambridgeEnglish) PreparationCentre, який здійснює підготовку до складання іспиту з англійської мови на рівень B2, C1 з отриманням міжнародного сертифікату Cambridge English.
На базі кафедри іноземних мов також проводяться додаткові комерційні курси для здобувачів вищої освіти із загальної англійської мови, авіаційної англійської мови, інтенсивні курси підготовки до тестування за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації, курси підготовки до ЗНО (ДПА) з англійської мови.

Професорсько-викладацький склад:

Завідувач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук (2015р.), доцент.

Web of Science/Publons

GoogleScholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: професійна комунікація майбутніх авіафахівців; інтерактивні технології навчання іноземних мов; інноваційні технології навчання іноземних мов; English for Specific Purposes
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність «Англійська мова», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя англійської мови; рік випуску 1989.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Підготовка майбутніх авіадиспетчерів з обслуговування повітряного руху на міжнародних авіалініях в Російській федерації», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2015 р.
Член Вченої ради Льотної академії НАУ, член науково-методичної ради Льотної академії НАУ. Голова громадської організації «Англомовне суспільство» (English-speaking Society).
Екзаменатор-рейтер регіональної Комісії з визначення рівня володіння мовою за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації Льотної академії НАУ.
Нагрудний знак «За сумлінну працю». Льотна академія НАУ, 2021.
Підвищення кваліфікації: сертифікат Aviation English Language Examiners / Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 17.03.2016. – 18.03.2016. Certificate AVE №16010; сертифікат AnnualExaminers / Raters recurrent training to assess aviation personnel language proficiency in accordance with the ICAO LP RatingScale. Київ. Інститут ІКАО. 09.11.2017. - Certificate AVE №17072; сертифікат Aviation English Language Examiners / Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 07.12.2018. Certificate AVE №18022; сертифікат Aviation English Language Examiners / Raters Test to assess aviation personnel language proficiency level 5 (included) in accordance with the ICAO Language Proficiency Requirements contained in Doc. 9835 andCir. 318. Київ. Інститут ІКАО. 04.06.2019. – Certificate AVE №19009; сертифікат The 5-th (Extended) level in compliance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale. Київ. Інститут ІКАО. 04.06.2019. - Record 8592; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Кандидат педагогічних наук (2006р.), доцент, доцент кафедри іноземних мов.

Web of Science/Publons

GoogleScholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: професійна комунікація майбутніх авіафахівців; інтерактивні технології навчання іноземних мов; інноваційні технології навчання іноземних мов; English for Specific Purposes.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя англійської та німецької мов, рік випуску 1988.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Методика навчання дисципліни «Безпека польотів майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах», спеціальність: 13.00.02 – Теорія і методика навчання (технічні дисципліни), 2006 р.
Член Вченої ради ЛА НАУ; член науково-методичної ради Льотної академії НАУ.
Співзасновник громадської організації «Англомовне суспільство» (English-speaking Society).
Екзаменатор-рейтер регіональної Комісії з визначення рівня володіння мовою за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації Льотної академії НАУ.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Управління повітряним рухом» та «Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів».
Нагрудний знак «За сумлінну працю». ЛА НАУ, 2021.
Підвищення кваліфікації:сертифікати про підвищення кваліфікації в Національному інституті освіти Республіки Білорусь «Models, innovations and international trends in career guidance. Educational models and practices of working with gifted children» (01.06.2021 -14.06.2021); Національному інституті вищої освіти Республіки Білорусь «Models and technologies of civic education in international educational practices of universities» (13.05.2021- 25.05.2021); Київському національному університеті ім. Т. Шевченка «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя» (22 червня 2021 р.); сертифікат Aviation English Language Examiners/Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. 17.03.2016.–18.03.2016. Certificate AVE №16011; сертифікат Annual Examiners/Raters recurrent training to assess aviation personnel language proficiency in accordance with the ICAO LP Rating Scale.. 09.11.2017. Certificate AVE №17071.; сертифікат Aviation English Language Examiners/Raters recurrent training for aviation personnel assessment to implement Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. 07.12.2018. Certificate AVE №18023; сертифікат Aviation English Language Examiners/Raters Test to assess aviation personnel language proficiency level 5 (included) in accordance with the ICAO Language Proficiency Requirements contained in Doc. 9835 andCir. 318. 04.06.2019. Certificate AVE №19010; сертифікат The 5-th (Extended) level in compliance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale. 04.06.2019. - Record 8590; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Кандидат педагогічних наук (2012р.), доцент, доцент кафедри іноземних мов

Web of Science/Publons

GoogleScholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземних мов, професійна комунікація майбутніх авіаційних фахівців, авіаційний дискурс, розвиток критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури; рік випуску 2007.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою здобуто науковий ступінь, рік: «Педагогічні умови адаптації викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2012 р.
Завідувач Науково-дослідної лабораторії «Інноваційні технології навчання іноземних мов».
Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Льотна академія НАУ).
Керівництво науковими дисертаціями: О. М. Підлубна, Р. В. Невзоров, Т. М. Дорошенко 
Науковий керівник НДДКР №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Науковий керівник НДДКР РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів ступеня доктора філософії з дисципліни «Наукова англійська мова» зі спеціальності 011 «Освіта та педагогічні науки» ОНП «Професійна педагогіка»; з дисципліни «Англійська мова наукового спрямування» для здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.00 «Авіаційний транспорт» ОНП«Транспортні технології в авіаційному транспорті»; з дисципліни «Додатковий курс з англійської мови (B2)» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Льотна експлуатація повітряних суден».
Член Вченої ради Льотної академії НАУ, член науково-методичної ради Льотної академії НАУ.
Лауреат обласної премії молодих науковців 2016 року
Підвищення кваліфікації: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1); сертифікат участі у Міжнародному проєкті «Викладання англійської мови як іноземної» Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018); сертифікат про підвищення кваліфікації в європейських університетах Словаччини та Чехії «Європейська освіта в контексті сталого розвитку: передовий досвід і глобальні тенденції» (21.10.2018-27.10.2018); сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); Сертифікат № 18GW-012 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS).
Certificate of Participation in the regional conference “Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity & Education in a Globalized World” (February 1- 4 , 2021), виданий The Regional English Language Office - U. S. Embassy in Ukraine,TESOL-Ukraine, English Teachers’ Association of Georgia &International Black Sea University; Certificate of Participation №01-02.2022 -01 in 2021 TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute «Social Emotional Learning: The 5 Core Competencies of SEL» (15 academic hours), виданий TESOL-Ukraine and Public Affairs Section, U.S. Embassy in Ukraine; Сертифікат проходження курсу "Winter 2022 Orientation Course" (29 листопада – 31 грудня 2022) у рамках програми The Online Professional English Network (a program sponsored by the U.S. Department of State with funding provided by the U.S. Government and administered by FHI 360).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук (2014р.), доцент, доцент кафедри іноземних мов

Web of Science/Publons

GoogleScholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: професійна самореалізація майбутнього авіаційного фахівця, іншомовна підготовка авіафахівця.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Англійська та німецька мови», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської та німецької мови, рік випуску 1997. City University of New York, штат New York, США, спеціальність «Бухгалтерський облік», кваліфікація спеціаліста з прикладних наук, рік випуску 2006. Центрально-український державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, кваліфікація магістр психології, рік випуску 2017.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Формування міжкультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови у процесі професійної підготовки», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2014 р.
Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (Льотна академія НАУ).
Член Вченої ради Льотної академії НАУ.
Керівник підготовчого сертифікованого мовного центру «F.A.C.E.» (Flight Academy Cambridge English) Preparation Centre, офіційного партнеру Cambridge Assessment English Exams Department of Grade Education Center (license UA007); заступник директора бізнес-школи Льотної академії НАУ.
Відповідальний за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідно до ОПП «Менеджмент авіаційної індустрії» та за спеціальністю 242 «Туризм» відповідно до ОПП «Туризм». З вересня 2021 року – докторант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (наказ від 17.01.2015 р. № 9-к); почесна грамота Кіровоградської обласної ради (розпорядження від 28 вересня 2017 року № 307-гр); подяка Міністерства освіти і науки України (наказ МОН від 14.08.2017 р. № 461-к); подяка від Кіровоградської обласної ради (розпорядження від 30 вересня 2019 року № 261-гр).
Підвищення кваліфікації: сертифікати CAE (Cambridge English: Advanced, C1), Aviation English Training Centre Certificate – Instructor of Aviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices (ICAO Institute), Aviation English Training Centre Certificate – Aviation English Language Examiners / Raters training course for aviation personnel assessment Standards and Recommended Practices (ICAO Institute),; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук (2001р.), доцент, доцент кафедри іноземних мов

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: сучасні технології професійної підготовки льотного складу.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, спеціальність «Історія та іноземна мова», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя історії та іноземної мови, рік випуску 1990.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Професійна підготовка пілотів до польотів на Міжнародних повітряних трасах» за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2001 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи: початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Рецензент дисертаційних робіт на здобуття вченого ступеня кандидат педагогічних наук.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Льотна експлуатація повітряних суден».
Підвищення кваліфікації: IAL Bailbrook college Cetificate of Aviation Enlish Training Course that gives the right to be an instructor of Aviation English; IAL Bailbrook college Cetificate of Radiotelephony Training Course that gives the right to be an instructor of Radiotelephony training (Bailbrook college, Bath, United Kingdom of Great Britain); сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук (2014р.), доцент, доцент кафедри іноземних мов

Web of Science/Publons

GoogleScholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: інноваційні технології навчання іноземних мов, авіаційна комунікація, формування комунікативних умінь майбутніх авіафахівців.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна, спеціальність «Англійська і німецька мови», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя англійської і німецької мов; рік випуску 1990.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Формування комунікативних умінь майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2014 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 272 “Авіаційний транспорт” відповідно до ОПП “Управління повітряним рухом” та “Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів”.
Підвищення кваліфікації:сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікати про підвищення кваліфікації в Національному інституті освіти Республіки Білорусь «Models, innovations and international trends in career guidance. Educational models and practices of working with gifted children» (01.06.2021 -14.06.2021); Національному інституті вищої освіти Республіки Білорусь «Models and technologies of civic education in international educational practices of universities» (13.05.2021- 25.05.2021); Київському національному університеті ім. Т. Шевченка «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя» (22 червня 2021 р. ).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри іноземних мов; відповідальний секретар кафедри іноземних мов.

Web of Science/Publons

GoogleScholar

ORCID

Dspace

Коло наукових інтересів: підвищення рівня англійської мови авіаційних спеціалістів у відповідності до принципів комунікативного та компетентнісного підходів, розробка методичних рекомендацій та матеріалів для вивчення авіаційної англійської мови з використанням мультимедійних технологій.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна Академія», спеціальність «Англійська мова та література», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури; рік випуску 2000.
Професійні досягнення:
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р. Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Льотна експлуатація повітряних суден».
Підвищення кваліфікації: сертифікат міжнародного зразкуAviation English Training Centre Certificate – Instructor of Aviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices (ICAO Institute). 26.10-13.11.2015. Київ. Інститут ІКАО. (150 годин)Certificate AVE №15018; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат учасника регіональної конференції «Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity & Education in a Globalized World» U. S. Embassy in Ukraine, TESOL-Ukraine, English Teachers’ Association of Georgia&International Black Sea University (1.02-4.02.2021); сертифікат № 8GW-0061 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри іноземних мов

GoogleScholar

ORCID

Dspace

Коло наукових інтересів: інноваційні технології викладання іноземної мови (англійської), шляхи підвищення професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський Державний Педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, спеціальність «Англійська і німецька мови» кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської і німецької мов; рік випуску 1987.
Професійні досягнення:
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Підвищення кваліфікації: сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат закордонного стажування – SKLAD OnlineEducationalPlatform, Certificate 00710, May 13-25, 2021, 72 h. “Models and technologies of civic education ininternational educational practices of universities” (Республіканський Інститут Вищої школи Республіки Білорусь спільно з освітньою онлайн-платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь) «Моделі та технології виховання у міжнародних освітніх практиках університетів». Сертифікат НАУ №86 від 20 березня 2020 про участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми вищої професійної освіти”; сертифікат НАУ №097 від 23 квітня 2021 про участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми вищої професійної освіти”.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук (2015р.), старший викладач кафедри іноземних мов

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський гуманітарний інститут «Мова та література (англійська)», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, філолога, викладача двох іноземних мов (німецької, англійської), рік випуску 2001.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік:«Формування соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень у процесі вивчення гуманітарних дисциплін», спеціальність: 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 2015 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Друга іноземна мова за професійним спрямуванням» за спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідно до ОПП Менеджмент авіаційної індустрії; за спеціальністю 242 «Туризм» відповідно до ОПП Туризм; за спеціальністю 081 «Право» відповідно до ОПП Правове забезпечення авіаційної діяльності.
Подяка ректора Державної льотної академії України (2011 р); почесна грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації (2021р).
Підвищення кваліфікації: Goethe-Zertifikat C2 Grosses Deutsches Sprachdiplom (рівень володіння німецькою мовою С2); диплом про підвищення кваліфікації «Дидактика та методика викладання німецької як іноземної мови» (травень 2018 – липень 2020, Goethe-Institut); сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021);
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри іноземних мов

Google Scholar

ORCID

Коло наукових інтересів: адаптація здобувачів вищої освіти до процесу навчання в льотних навчальних закладах, інноваційні технології навчання іноземних мов, використання навчальних відео-роликів та аудіо матеріалів в освітньому процесі ЗВО під час викладання англійської авіаційної мови у майбутніх пілотів відповідно дистанційної форми навчання
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Державний Педагогічний університет ім. В.Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, професійного права викладача англійської мови і зарубіжної літератури, рік випуску 2005.Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету», спеціальність «Аеронавігація»,спеціалізація «Аеронавігаційне забезпечення і плануванняпольотів», кваліфікація диспетчера із забезпечення польотів / співробітник іззабезпечення польотів, рік випуску 2017.
Професійні досягнення: відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», за спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідно до ОПП «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень».
Підвищення кваліфікації: сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат закордонного стажування – SKLAD Online Educational Platform, Certificate 00710, May 13-25, 2021, 72 h.
“Models and technologies of civic education in international educational practices of universities” (Республіканський Інститут Вищої школи Республіки Білорусь спільно з освітньою онлайн-платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь) «Моделі та технології виховання у міжнародних освітніхпрактиках університетів».
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри іноземних мов

Google Scholar

ORCID

Dspace

Коло наукових інтересів: особливості розвитку комунікативних умінь курсантів, підвищення рівня професійної підготовки курсантів-пілотів з авіаційної англійської мови.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський Державний Педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, спеціальність «Англійськаі німецька мови», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської інімецької мов; рік випуску 1988.
Професійні досягнення: відповідальний керівник і виконавець щорічної підготовки І етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови в ЛАНАУ.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації допрофесійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійноїдіяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовноїкомунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуваннямтехнологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Льотна експлуатація повітряних суден».
Підвищення кваліфікації: сертифікат міжнародного зразку Aviation English Training Centre Certificate – Instructor o fAviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices (ICAO Institute). 26.10-13.11.2015. Київ.Інститут ІКАО. (150 годин) Certificate AVE №15014; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин,1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат учасника регіональної конференції «Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity&Education in a Globalized World» U. S. Embassy in Ukraine, TESOL- Ukraine, English Teachers’ Association of Georgia &International Black Sea University (1.02-4.02.2021); сертифікат № 19GW-285 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри іноземних мов

Google Scholar

ORCID

Dspace

Коло наукових інтересів: інноваційні технології викладання іноземної мови (англійської), шляхи підвищення професійної підготовки майбутніх авіаційних фахівців.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоград, Державний Педагогічний інститут ім. В.Винниченка, спеціальність «Англійська і німецька мови», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської і німецької мов; рік випуску 1993р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті».
Підвищення кваліфікації: сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат закордонного стажування – SKLAD Online Educational Platform, Certificate 00710, May 13-25, 2021, 72 h. “Models and technologies of civic education in international educational practices of universities” (Республіканський Інститут Вищої школи Республіки Білорусь спільно з освітньою онлайн-платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь) «Моделі та технології виховання у міжнародних освітніх практиках університетів».
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук (2008р.), доцент, доцент кафедри іноземних мов

Google Scholar

ORCID

Dspace

Коло наукових інтересів: новітні технології в навчанні іноземних мов, професійна комунікація майбутніх авіаційних фахівців, авіаційний дискурс, розвиток критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців засобами професійної англійської мови.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, рік випуску 2004.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Реалізація принципу ненасилля в педагогічній концепції О.С.Нілла (1883-1973)», спеціальність: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 2008 р.
Керівник проєкта ЛА НАУ «Європейський англомовний клуб» (European English Speaking club).
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р. Відповідальна за підготовку здобувачів ступеня бакалавра з навчальних дисциплін кафедри «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова професійного спрямування», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Автоматизовані робототехнічні системи».
Підвищення кваліфікації: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1); сертифікат участі у Міжнародному проекті "Викладання англійської мови як іноземної" Корпусу Миру США в Україні (1.06.2016-1.03.2018); сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); Сертифікат № 10GW-106 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри іноземних мов

Google Scholar

ORCID

Dspace

Коло наукових інтересів: інтерактивні методи навчання іноземних мов, структурно- семантичні особливості розвитку термінології у давньоанглійський період.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, рік випуску 2008.
Підвищення кваліфікації: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, C1).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук (2012р.), доцент, доцент кафедри іноземних мов

Web of Science/Publons

Google Scholar

ORCID

Dspace

Коло наукових інтересів: лінгвістичні особливості авіаційної англійської мови, навчання слуханню іноземною мовою, ESP.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, спеціальність «Англійська та німецька мова», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської та німецької мови, рік випуску 1991.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступень, рік: «Педагогічні традиції формування естетичної культури особистості в сучасній шкільній освіті Китаю та Японії», спеціальність: 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки, 2012 р.
Екзаменатор-рейтер регіональної Комісії з визначення рівня володіння мовою за Шкалою оцінювання рівнів володіння мовою для диспетчерів управління повітряним рухом та льотних екіпажів цивільної авіації Льотної академії НАУ.
Член Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання UALTA з 2017 року.
Член Громадської організації «Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної». (Ідент. код 20041426). Посвідчення FM0322 з 27.02.2020.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК № 0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.21 – закінчення 12.24. Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисципліни «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», «Англійська мова професійного спрямування» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден та двигунів».
Підвищення кваліфікації: сертифікат Aviation English Training Course for Teachers - Instructor of Aviation English for the effective implementation of ICAO Standards and Recommended Practices contained in Annexes to the Convention on International Civil Aviation. Київ. Інститут ІКАО. 26.10-13.11.2015. (150 hours); Certificate №0054481684 –19.08.2016. Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced). Certificate in Advanced English Level C1; Annual Examiners/Raters recurrent training to assess aviation personnel language proficiency in accordance with the ICAO LP Rating Scale.Київ. ІнститутІКАО. 09.11.2017. Certificate AVE №19027; The 5-th (Extended) level in compliance with the ICAO Language Proficiency Rating Scale. Київ. ІнститутІКАО. 04.06.2019. - Record 8653; Aviation English Language Examiners/Raters Test to assess aviation personnel language proficiency level 5 (included) in accordance with the ICAO Language Proficiency Requirements contained in Doc. 9835 and Cir. 318. Київ. ІнститутІКАО. 04.09.2019. – AVE №19026;сертифікат № 44 Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка Інститут Філології 17.11.2020 Курс підвищення професійної кваліфікації обсягом 60 годинурамках ІІ Міжнародноїнауково-практичної онлайн конференції «Філологічній педагогічні студії увітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя»; сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат № 36/2021 Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка Інститут Філології 22.06.2021 Курс підвищення професійної кваліфікації обсягом 60 годин у рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя»; сертифікат закордонного стажування – SKLAD Online Educational Platform, Certificate00704, May 13-25, 2021, 72 h. “Models and technologies of civic education in international educational practices of universities” (Республіканський Інститут Вищої школи Республіки Білорусь спільно з освітньою онлайн-платформою SKLAD (Мінськ, Білорусь) «Моделі та технології виховання у міжнародних освітніх практиках університетів».
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук (2017р.), доцент кафедри іноземних мов.

Web of Science/Publons

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: підвищення рівня професійної підготовки майбутніх авіаційних спеціалістів.
Заклад, в якому отримано вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», кваліфікація спеціалістапедагогічної освіти, вчителя англійської, німецької мов і зарубіжної літератури, рік випуску 2008. Професійні досягнення: Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Професійна підготовка майбутніх пілотів цивільної авіації в США», спеціальність: 13.00.04 - «Теорія і методика професійної освіти», 2017 р. Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».
Підвищення кваліфікації: сертифікат CAE (Cambridge English: Advanced, B2); сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); Сертифікат № 19GW-212 від 19.11.2021 про завершення курсів підвищення кваліфікації, ТОВ «Академія цифрового розвитку», дистанційна форма навчання 04.11 – 18.11. 2021. Тема «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 годин, 1 кредит ECTS).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший викладач кафедри іноземних мов

Google Scholar

ORCID

Dspace

Коло наукових інтересів: підвищення рівня володіння англійською мовою авіаційних спеціалістів, підвищення рівня самоосвітньої компетентності майбутніх авіадиспетчерів у процесі фахової підготовки.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічнаакадемія», спеціальність «Мова та література (англійська)», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської мови та літератури, рік випуску 2007.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність наукового дослідження: «Формування самоосвітньої компетентностімайбутніх авіадиспетчерів у процесі фахової підготовки», зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти».
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0117U000798 «Теоретичні і методологічні засади англомовної підготовки авіаційних фахівців з використанням інтерактивних методів і прийомів адаптації до професійної самореалізації у нестандартних та аварійних ситуаціях професійної діяльності». Термін виконання роботи: початок 03.2017 р. – закінчення 12.2020 р.
Відповідальний виконавець наукової теми кафедри іноземних мов РК №0121U109574 «Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій». Термін виконання роботи : початок 03.2021 р. – закінчення 12.2024 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Професійна англійська мова (авіаційна)», за спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідно до ОПП «Менеджмент авіаційної індустрії»; за спеціальністю 242 «Туризм» відповідно до ОПП «Туризм» та за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».
Підвищення кваліфікації: сертифікат про закордонне наукове стажування та підвищення професійної кваліфікації на Кафедрі Публічного Здоров’я. в межах програми «Здоров’язберігаючих технологій та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри». Підвищення кваліфікації на Кафедрі Публічного Здоров’я. «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС» (Люблін,Польща), (16.082017 -31.08. 2017); сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат педагогічних наук (2020р.), старший викладач кафедри іноземних мов

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: професійна комунікація майбутніх авіаційних фахівців, авіаційний дискурс, інноваційні технології навчання іноземних мов, розвиток критичного мислення майбутніх авіаційних фахівців, розробка матеріалів та методичних рекомендацій для вивчення загальної англійської мови й авіаційної англійської мови.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоград, Державний Педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1998р, спеціальність «Англійська та німецька мова», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської та німецької мови.
Професійні досягнення:
Тема та спеціальність за якою був здобутий науковий ступінь, рік: «Формування мотивації іноземців – майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації». Спеціальність: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», 2020 р.
Відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти з дисциплін «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова професійного спрямування», «Професійна англійська мова (авіаційна)» за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» відповідно до ОПП «Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті».
Підвищенння кваліфікації: сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021); сертифікат № FSI-213108-ISMA від 31.07.2021 науково-педагогічне стажування на тему «Балтійський підхід у підготовці викладачів-філологів» за спеціальністю «035-Філологія» в обсязі 6 кредитів (180 год.) (Латвійська Республіка).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старший лаборант, аспірант, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня ЛА НАУ

Web of Science/Publons

Google Scholar

ORCID

Науковці України

Dspace

Коло наукових інтересів: готовність майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії, професійна міжкультурна комунікація, авіаційна англійська, розвиток лінгвокультурологічних навичок та вмінь майбутніх авіаційних фахівців.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)», кваліфікація спеціаліста педагогічної освіти, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури початкової та основної школи, рік випуску 2007.
Професійні досягнення: Секретар Ради молодих вчених ЛА НАУ.
Підвищення кваліфікації: сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування) Flight Training Center IJSAC URGA. Тема «Авіаційна англійська мова» (48 годин, 1,6 credits ECTS), (11.01-18.01. 2021).
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

завідувач лабораторії
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, спеціальність «Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів», кваліфікація інженера з аеронавігаційної інформації, рік випуску 2009.
інженер
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Державна льотна академія України, спеціальність «Комп’ютерні системи та інформаційне забезпечення польотів», кваліфікація інженера з аеронавігаційної інформації, рік випуску 2006.
інженер
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Київський технологічний інститут легкої промисловості, спеціальність «Машини і апарати легкої промисловості», кваліфікація інженера-механіка, рік випуску 1981.
старший лаборант
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Соціально-педагогічний інститут «Педагогічна академія», спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація вчителя початкових класів та практичного психолога у закладах освіти, рік випуску 2008.
старший лаборант
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Харківське вище військове авіаційне училище радіоелектроніки ім. Ленінського комсомолу України, спеціальність «Авіаційні радіотехнічні засоби», кваліфікація радіоінженера, рік випуску 1992.
старший лаборант
Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, спеціальність «Металорізальні верстати та інструмент», кваліфікація інженера-механіка, рік випуску 1970.