Щоб не було в житті проблем – навчатись треба на ФМ !

Письменная Мария Сергеевна

Письменна Марія Сергіївна

Доктор економічних наук, професор, декан факультету менеджменту, професор кафедри менеджменту та економіки.
Сфера наукових інтересів: управління економічними процесами в умовах їх діджиталізації та цифровізації, правове забезпечення, контроль і аналіз системи публічних закупівель.

Головний редактор збірника наукових праць  «Науковий вісник Льотної академії. Серія Економіка, менеджмент та право» (ISSN 2707-8620)

Освіта:

2004р. - Кіровоградський національний технічний університет  - отримала  базову вищу освіту за напрямком «Економіка підприємства». Здобула кваліфікацію з бакалавра з обліку і аудиту.
2005р. - Кіровоградський національний  технічний університет - отримала  повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». Здобула кваліфікацію магістр з обліку та аудиту.
2008р. - Кіровоградський державний технічний університет – аспірантура за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аудит та аналіз»
2007р. - Харківський національний університет внутрішніх справ – отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право». Здобула кваліфікацію бакалавра права.
2008р. - Харківський національний університет внутрішніх справ – отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Правознавство». Здобула кваліфікацію юриста.
2012р. - Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук, тема дисертації «Внутрішній аудит в банківській системі» (МОН України, диплом ДК №006228).
2014р. -  Вчене звання доцента кафедри менеджменту, економіки та права (МОН України, атестат 12ДЦ №040682)
2018р. -  Київський національний університет імені Тараса Шевченка - отримала повну вищу освіту за спеціальністю  «Психологія». Здобула кваліфікацію психолог.
2018р. -  Захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук, тема дисертації «Методологія та організація аналізу і контролю закупівель за державні кошти»  (МОН України, диплом ДД №007959).
2020р. - Льотна академія Національного авіаційного університету -  повну вищу освіту за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» спеціалізація «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом». Здобула кваліфікацію інженер з організації керування виробництвом.
2020р. - Вчене звання професора кафедри менеджменту, економіки та туризму (МОН України, атестат АП №002043).


Контакти: м. Кропивницький, вул. Короленко, 22 (корпус 3), кім. 503 тел. (0522) 39-44-26; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Інформація про факультет

Актуальність підготовки фахівців в області менеджменту пояснювалася розвитком ринкових відносин в нашій країні і реальною потребою економіки в таких спеціалістах. Факультет менеджменту, починаючи з 2001 року, здійснює підготовку майбутніх професійних керівників – менеджерів (управителів), здатних ефективно керувати сучасним виробництвом в реальних ринкових умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу XXI століття, з універсальних спеціальностей широкого профілю економічного та техніко-економічного спрямування за освітніми ступенями бакалавра та магістра.

Освітньо-професійна ступенева підготовка фахівців за стандартами вищої освіти України, гармонізація загальної підготовки з менеджменту зі спеціальною профільною підготовкою за галузевими спеціалізаціями, поглиблене вивчення двох іноземних мов, ефективне поєднання теоретичної підготовки з використанням інноваційних освітніх технологій – Європейської кредитної модульно-накопичувательної системи організації навчального процесу та інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін і системи наскрізної практичної підготовки – щорічних виробничих практик-стажувань в Україні та за кордоном – забезпечують високу якість підготовки та конкурентоспроможність наших випускників, їх затребуваність не тільки на вітчизняному, але і на міжнародному ринку праці як ефективних управлінців-професіоналів нової формації, здатних успішно вирішувати актуальні проблеми сталого соціально-економічного розвитку суспільства в умовах сучасної ринкової економіки, зокрема, в найбільш динамічних та високотехнологічних галузях авіаційної та туристичної діяльності.

Спеціальності

«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Проект: Силабус навчальної дисципліни "Бізнес-планування ЗЕД авіапідприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні кредитні-розрахунки та валютні операції"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи міжнародної цивільної авіації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Стратегічне управління"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія організації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія реструктуризації авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економетрія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Контролінг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Операційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних вантажних авіаперевезень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних пасажирських авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Статистика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія авіаробіт на міжнародних ринках "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія міжнародних вантажних авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія міжнародних пасажирських авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління інноваціями"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація авіаційних робіт на міжнародних ринках"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і аналіз ЗЕД авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і фінанси підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент міжнародних авіаперевезень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньо економічної діяльності авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних чартерів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття управлінських рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних регулярних польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Самоменеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія та методика професійного навчання"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління персоналом"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг зовнішньо економічної діяльності авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА "
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (англійська)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (факультатив)"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління соціальними комунікаціями"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Основи авіаційної техніки"
Силабус навчальної дисципліни "Правознавство"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство "
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"

«Менеджмент туристичної індустрії»

Проект: Силабус навчальної дисципліни "Бізнес-планування туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Географія туризму"
Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетингова діяльність туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні кредитні-розрахунки та валютні операції"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація рекреаційних і анімаційних послуг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація транспортних послуг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Рекреаційні комплекси"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Стратегічне управління"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія організації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія готельної справи"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія реструктуризації туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит">
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економетрія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Контролінг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Операційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Статистика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління інноваціями"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Активний туризм"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і аналіз діяльності туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і фінанси підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент туристичного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Силабус навчальної дисципліни "Організація екскурсійних послуг"
Силабус навчальної дисципліни "Організація послуг гостинності"
Силабус навчальної дисципліни "Організація туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття управлінських рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Рекреологія"
Силабус навчальної дисципліни "Самоменеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія та методика професійного навчання"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління персоналом"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент індустрії міжнародного туризму"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління соціальними комунікаціями"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Правознавство"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"

«Організаційне забезпечення і управління авіаційним виробництвом»

Силабус навчальної дисципліни "Фізика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Бізнес-планування діяльності авіаційного транспорту"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні кредитні-розрахунки та валютні операції"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Стратегічне управління"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія реструктуризації авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління персоналом"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економетрія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Контролінг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент авіаційного виробництва "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний авіаційний транспорт"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Облік, аудит і контролінг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Операційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація вантажних авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація пасажирських авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Статистика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія вантажних авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія пасажирських авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка цивільної авіації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і фінанси підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка індустрії туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг діяльності авіапідприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент авіаційного виробництва"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньо економічної діяльності авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація чартерів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних регулярних польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління соціальними комунікаціями"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Правознавство"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (англійська)"
Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (АВІАЦІЙНА)"
Силабус навчальної дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ"
Силабус навчальної дисципліни "ІСТОРІЯ АВІАЦІЇ"

«Правове забезпечення авіаційної діяльності»

Програма атестаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в юридичній діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
Силабус навчальної дисципліни "Юридична деонтологія"
Силабус навчальної дисципліни "Конституційне право України"
Силабус навчальної дисципліни "Теорія держави і права"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"
Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний процес"
 Силабус навчальної дисципліни "Банківське право"
Силабус навчальної дисципліни "Право інтелектуальної власності"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання захисту економічної конкуренції"
Силабус навчальної дисципліни "Трудове право"
Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове забезпечення авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Сімейне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне право"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання аеропортової діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "Римське приватне право"
Силабус навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України "
Силабус навчальної дисципліни "Кримінальний процес"
Силабус навчальної дисципліни "Митне право"
Силабус навчальної дисципліни "Адміністративне право"
Силабус навчальної дисципліни "Кримінальне право"
Силабус навчальної дисципліни "Основи нормо-проектувальної техніки в цивільній авіації"
Силабус навчальної дисципліни "Виконавче провадження"
Силабус навчальної дисципліни "Психологія"
Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання виконання польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Договірне право"
Силабус навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу"
Силабус навчальної дисципліни "Інформаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне право"
Силабус навчальної дисципліни "Повітряне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне повітряне право"
Силабус навчальної дисципліни "Нотаріат та адвокатура України"
Силабус навчальної дисципліни "Транспортне право"
Силабус навчальної дисципліни "Цивільний процес"
Силабус навчальної дисципліни "Тайм-менеджмент"
Силабус навчальної дисципліни "Юридична психологія"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності та експлуатації повітряних суден"
Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Логіка"
Силабус навчальної дисципліни "Політологія"
Силабус навчальної дисципліни "Політична теорія"
Силабус навчальної дисципліни "Правнича логіка"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія"
Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"
Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "Юридичний аудит"
Силабус навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне авіаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Силабус навчальної дисципліни "Господарський процес"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне правове співробітництво в авіаційній галузі"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності"

Силабус навчальної дисципліни "Податкове право"
Силабус навчальної дисципліни "Правове співробітництво в авіаційній галузі"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Силабус навчальної дисципліни "Цивільне право"
Силабус навчальної дисципліни "СТРАХОВЕ ПРАВО"

Силабус виробничої практики 2 курсу
Силабус виробничої практики 3-4 курсів
Силабус навчальної практики 1 курсу (вступ до фаху)
Силабус навчальної дисципліни "Антикорупційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове регулювання авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Державне та регіональне управління"
Силабус навчальної дисципліни "Самоменеджмент"
Силабус навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво"
Силабус навчальної дисципліни "Антимонопольне право"
Силабус навчальної дисципліни "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ"
Силабус навчальної дисципліни "Договірне регулювання цивільних відносин"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне законодавство"
Силабус навчальної дисципліни "Законодавче забезпечення виконання польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 1
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 2
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Риторика"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "БЮДЖЕТНЕ ТА СТРАХОВЕ ПРАВО"
Силабус навчальної дисципліни "Екологічне та земельне право"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне право"
Силабус з факультативу "Права людини"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання наземних служб"

Договора на проведення практики

«Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів»

«Авіаційні робототехнічні системи»

«Туризм»

Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Туристичні ресурси України"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Туроперейтинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Географія туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи організації наукових досліджень"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Активний туризм"
Силабус навчальної дисципліни "Туристична картографія"
Силабус навчальної дисципліни "Туристична топографія"
Силабус навчальної дисципліни "Географія населення"
Силабус навчальної дисципліни "ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ"

Структура факультету (перехід на посилання кафедр)
- Кафедра менеджменту та економіки
- Кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук
- Кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки
- Кафедра права та правового регулювання авіаційної діяльності
- Кафедра інформаційних технологій
- Кафедра туризму та авіаційних перевезень

Співробітники деканату :

Заступник декана з навчальної роботи

Урсол Оксана Володимирівна

Урсол Оксана Володимирівна

к.пед.н., доцент кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.
 
У 1995 р. закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство». У 2012 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування культури професійного спілкування майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання». Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Автор та співавтор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: професійне навчання і професійна освіта та напрями їх розвитку в сучасних умовах, інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі ЗВО, освітні комунікації.
 

Заступник декана з виховної роботи

Дорошенко Тетяна Миколаївна

Дорошенко Тетяна Миколаївна

Cтарший викладач кафедри менеджменту та економіки, к.п.н.
 
У 2005 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2009 р. закінчила аспірантуру Кіровоградського національного технічного університету. У 2020 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою "Формування готовності майбутніх менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації". Автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності управління персоналом, стимулювання професійного розвитку персоналу, менеджмент людських ресурсів, трудові ресурсі, сучасні проблеми ринку праці, ефективної зайнятості та безробіття, проблеми розвитку та управління зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, методичні питання організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, економіко-статистичний аналіз.
 
 

Методист факультету

Лугова Анжела Миколаївна

Лугова Анжела Миколаївна

 

 

 

 

 

 
 

Секретар факультету

Канчі Катерина Геннадіївна

Канчі Катерина Геннадіївна

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: У 2010 році закінчила Державну льотну академію України зі спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

 

 

 

 

Контакти деканата факультета менеджменту (денна та заочна форма навчання)

тел. (0522) 39-44-26; тел. / факс: (0522) 34-40-43

Приймальна комісія:

тел. (0522) 39-47-17; 34-40-39;e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всіх бажаючих щиро запрошуємо на навчання на нашому факультеті!

Якщо Ви хочете отримати престижну, якісну університетську освіту європейського рівня, стати успішним управлінцем- професіоналом, поповнити ряди сучасної ділової бізнес-еліти, забезпечити собі прекрасні перспективи в житті та гарантувати своє надійне майбутнє, запрошуємо Вас на факультет менеджменту.

 

1. Професійна підготовка за універсальними спеціальностями широкого профілю економічного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування», що суттєво розширює можливості та перспективи працевлаштування випускників.

2. Професійна підготовка за найбільш затребуваною ринком праці кваліфікацією менеджера-адміністратора за перспективними, динамічними, спорідненими професійними спецалізаціями «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» та «Менеджмент туристичної індустрії».

3. Професійна підготовка фахівців на основі державних Стандартів вищої освіти України: Галузевих стандартів – для нормативних (обов’язкових для вивчення) навчальних дисциплін та стандартів Кіровоградської льотної академії – для вибіркових дисциплін (за спеціалізаціями).

4. Професійна підготовка передбачає ефективне поєднання загальної підготовки з менеджменту за потужними циклами економічних, управлінських та правових дисциплін зі спеціальною профільною підготовкою з галузевого (авіаційного або туристичного) менеджменту.

5. Професійна підготовка з поглибленим вивченням двох іноземних мов (за професійним спрямуванням: загальна, галузева, бізнесова) – англійської (на протязі всього навчання) та німецької (на третьому та четвертому курсах) з можливістю вдосконалення знань на спеціальних курсах.

6. Професійна підготовка з використанням сучасних інноваційних технологій навчання: європейської кредитно-модульної системи організації навчального процесу та інтерактивних (електронних) комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

7. Професійна підготовка в столичному, одному з найбільш рейтингових в Україні вищому навчальному закладі – Національному авіаційному університеті, але в більш доступних, «домашніх» умовах на базі Кіровоградської льотної академії.

8. Професійна підготовка гармонійно поєднує теоретичне навчання з наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями в провідних вітчизняних міжнародних авіа- та хендлінгових компаніях, аеропортах; турфірмах і готельно-ресторанних комплексах та за кордоном (Турція, США тощо).

9. Професійна підготовка забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, в т. ч., науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації – докторами наук, професорами, кандидатами наук, доцентами, провідними фахівцями-практиками авіаційної та туристичної галузей.

10. Професійна підготовка в дружній 50-тисячній сім’ї одного з найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу – Національного авіаційного університету та його перлини – Кіровоградської льотної академії на елітному, креативному, інтелектуальному факультеті менеджменту.

Підготовка фахівців з менеджменту в академії проводиться з 2001 року. Факультет менеджменту, як основний організаційний та навчально-науковий підрозділ академії з підготовки курсантів-менеджерів за денною формою навчання, офіційно створено згідно з наказом начальника академії № 317 від 01.07.2002 р.

Факультет менеджменту – самий молодий та малочисельний («не числом, а вмінням») із факультетів академії, але закономірно вважається елітним факультетом, авторитетним і престижним, самим креативним та інтелектуальним, що традиційно відрізняється своєрідною корпоративною культурою, є окрасою та гордістю льотної академії.

Місія факультету – підготовка висококваліфікованих фахівців здатних ефективно забезпечувати управління підприємствами, установами та організаціями в різноманітних галузях суспільного виробництва шляхом формування інтелектуальної еліти українського суспільства з урахуванням вимог модернізації економіки.

За період з 2001 р. на факультеті менеджменту успішно підготовлено за денною формою навчання та випущено з врученням дипломів державного зразка 781 фахівець з менеджменту: 526 бакалаврів (2005-2013 рр.) та 255 спеціалістів (2006-2013 рр.), в т.ч., 19 іноземних громадян: 17 бакалаврів (15 – з Туркменістана, 1 – з Азербайджана, 1 – з Росії) та 2 спеціаліста – по одному з Росії та Туркменістана).

Завдяки високій якості підготовки та конкурентоспроможності випускників факультету, їх затребуваності на вітчизняному та міжнародному ринках праці, високому авторитету та іміджу як в Україні, так і за кордоном, факультет менеджменту сьогодні успішно та динамічно розвивається, особливо, в напрямі широкого залучення на навчання іноземних громадян.

На сьогодні на факультеті менеджменту навчається 197 курсантів, в т.ч., на бюджетній основі – 69 курсантів (35 %) та 128 курсантів на контрактній основі – 69 (35%) громадян України та 59 (30%) іноземних громадян із країн ближнього зарубіжжя: Туркменістана, Азербайджана, Росії).

Організаційно до складу факультету менеджменту входять кафедри:

- менеджменту, економіки та права (випускова) (завідувач кафедри к.т.н., доцент Залевський А.В.);

- професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук (завідувач кафедри – д.пед.н., доцент Плачинда Т.С.);

- фізичної та психофізіологічної підготовки (завідувач кафедри – майстер спорту Редозубов О.А.).

Випускова кафедра менеджменту, економіки та права створена в 2005 році шляхом об’єднання кафедри менеджменту (відкритої у 1999 році) та кафедри економіки, права та управління персоналом (початок діяльності якої датований 1978 р.).

Кафедра менеджменту, економіки та права є випусковою з напряму 6.030601 «Менеджмент» з підготовки бакалаврів за професійними спрямуваннями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування» та з підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Як випускова кафедра менеджменту, економіки та права є базовим структурним підрозділом академії з підготовки фахівців з менеджменту, проводить необхідну навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність зі споріднених спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціалізацій «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»/«Менеджмент міжнародного авіаційного туризму».

Окрім цього, кафедра менеджменту, економіки та права є провідною кафедрою академії по забезпеченню наскрізної управлінської, економічної та правої підготовки авіаційних фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів) і здійснює необхідну навчально-науково-методичну роботу з профільних навчальних дисциплін.

Кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки створена в 1982 році шляхом реорганізації кафедри фізичного виховання (1978 р.).

Як базовий структурний підрозділ академії кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки здійснює навчально-виховну, методичну та наукову діяльність із закріплених профільних навчальних дисциплін, проводить спортивно-масову та оздоровчу роботу зі всіма категоріями курсантів і постійного складу академії.

Кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки є провідною кафедрою академії в плані формування спеціальних професійно важливих якостей майбутніх авіаційних фахівців з метою зміцнення здоров’я, підвищення на цій основі фізичної та психофізіологічної готовності курсантів до професійної діяльності, їх психофізіологічної надійності, забезпечення здорового способу життя, професійного та життєвого довголіття.

Кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук створена в 1991 році на базі кафедри філософських та економічних наук і кафедри історії КПРС та партійно-політичної роботи, діяльність яких започаткована у 1978 році.

Як базовий структурний підрозділ академії кафедра професійної педагогіги та соціально-гуманітарних наук здійснює навчально-виховну та науково-методичну діяльність із закріплених навчальних дисциплін циклу соціально-гуманітарної та педагогічної підготовки, проводить історико-краєзнавчу та культурно-просвітницьку роботу з курсантами та працівниками академії.

Кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук є провідною кафедрою академії з питань формування властивостей і якостей майбутніх фахівців як соціальних особистостей, здатних вирішувати проблеми та завдання соціальної діяльності, зокрема: засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації, займати активну життєву та громадську позицію, ефективно використовувати сучасні засоби комунікаційної взаємодії, нести соціальну відповідальність, засвоювати нові знання та самовдосконалюватись.

Головним напрямом діяльності факультету менеджменту по реалізації його місіїєпідготовка фахівців з менеджменту відповідно до Державних стандартів вищої освіти України за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»:

– розробка стандартів вищої освіти КЛА НАУ за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та зі спеціальності 7.03040104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і засобів діагностики якості вищої освіти, відповідно, бакалавра та спеціаліста (за спеціалізаціями);

– реалізація галузевих стандартів вищої освіти України та розроблених стандартів вищої освіти КЛА НАУ за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та зі спеціальності 7.03040104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і засобів діагностики якості вищої освіти та їх варіативних частин, відповідно, бакалавра та спеціаліста.

Основними напрямами діяльності факультету менеджменту як організаційного та навчально-наукового підрозділу академії з підготовки курсантів-менеджерів, що реалізують його місію, функції та завдання, є наступні:

- організаційна діяльність (участь в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях академії та факультету, організація та проведення наукових конференцій і семінарів, виховної та кураторської роботи, організація та керівництво курсантськими науковими гуртками та проблемними групами, організація та проведення профорієнтаційної роботи, курсантських олімпіад і конкурсів, позанавчальних культурно-спортивних заходів);

- навчальна діяльність (проведення лекційних та практичних занять, консультацій; перевірка модульних контрольних і курсових робіт; проведення заліків та екзаменів;, керівництво практиками (навчальною, виробничою, переддипломною); проведення державної атестації (державних екзаменів та захисту дипломних робіт); рецензування рефератів і проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів, керівництво аспірантами);

- наукова діяльність (виконання планових наукових досліджень із звітністю в формах науково-технічних звітів, дисертацій, монографій, підручників і навчальних посібників, наукових статей і тезисів доповідей; рецензування підручників і навчальних посібників, авторефератів і наукових статей; доопрацювання для перевидання монографій, підручників і навчальних посібників; керівництво науковою роботою курсантів з підготовкою наукових статей, робіт на конкурси та доповідей на конференцію);

- методична діяльність (розробка навчальних планів і програм, робочих навчальних планів і програм; підготовка інтерактивних (електронних) комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи забезпечення навчального процесу підготовки фахівців з менеджменту в складі: тематика та плани лекцій і практичних занять, тематика та зміст самостійної, індивідуальної та науково-дослідної роботи, методи навчання, засоби діагностики якості навчання, методи оцінювання та критерії успішності навчання; конспекти і опорні конспекти лекцій, в т.ч. в електронні; розробка методичних рекомендацій та тематики курсових та дипломних робіт і програм державних екзаменів).

Для реалізації основних функцій та завдань діяльності факультет менеджменту має в своєму розпорядженні висококваліфікований професорсько-викладацький склад (більшість якого науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації – доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, котрі забезпечують традиційно високий рівень викладання навчальних дисциплін підготовки фахівців з менеджменту) та сучасну матеріально-технічну базу освіти і наукових досліджень за профілем основної діяльності факультету: комп’ютерні класи, новітнє програмне забезпечення, сучасні інноваційні освітні технології: європейська кредитно-модульна система організації навчального процесу та інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, професійні пакети прикладних програм, відкритий доступ в Інтернет для викладачів і курсантів.

Важливим напрямом діяльності факультету менеджменту є також організаційне та методичне забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців з менеджменту в процесі організації, проведення та керівництва наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями курсантів в провідних міжнародних авіакомпаніях, аеропортах, хенндлінгових компаніях, туристичних фірмах і готельно-ресторанних комплексах як в Україні, так і за кордоном.

На факультеті менеджменту розроблена та реалізується наскрізна програма практичної підготовки фахівців з менеджменту, яка передбачає наступні види практик курсантів-менеджерів: для бакалаврів: навчальна практика «Вступ до фаху» (1 курс, 2 тижні), технологічна практика (2 курс, 2 тижні), організаційна практика (3 курс, 2 тижні), виробнича практика (4 курс, 5 тижнів), для спеціалістів: виробнича практика (5 курс, 6 тижнів), переддипломна практика (5 курс, 2 тижні).

Невід’ємною складовою діяльності факультету є позааудиторна та позанавчальна робота – організація та проведення предметних олімпіад, конкурсів науково-дослідницьких робіт, науково-практичних конференцій, в т.ч., курсантських; організація та керівництво науково-дослідною роботою викладачів і курсантів, роботою наукових гуртків і проблемних груп, організація диспутів, круглих столів, тематичних екскурсій; організація та керівництво роботою спортивних секцій (футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, ручний м’яч, настільний теніс, боротьба дзю-до, карате, бодібілдінг), організація спортивних змагань на Кубки першокурсників з різних видів спорту та Спартакіади академії серед працівників і курсантів, участь у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях.

Курсанти та викладачі факультету менеджменту завжди активно та успішно приймають участь в усіх культурно-масових, спортивно-розважальних, інтелектуально-творчих та корпоративних заходах академії, зокрема: є чинним володарем перехідного Кубку академії «Факультет року» (з 2011 р.), зіркові пари факультету менеджменту (викладач-курсант) уже традиційно є переможцями конкурсу «Дві зірки», курсантка факультету менеджменту є цьогорічним переможцем конкурсу «Міс Академія», успішно виступає в однойменному конкурсі команда КВК факультету «П’ятий поверх», команда «Кіровоград-ФМ» завжди достойно репрезентує факультет в спортивно-розважальних змаганнях «Козацькі забави», щорічно факультет креативно відмічає своє корпоративне свято «День факультету менеджменту».

Підсумковим етапом діяльності факультету менеджменту є підготовка, організація та проведення державної атестації якості підготовки фахівців з менеджменту (бакалаврів та спеціалістів) щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої і професійної підготовки вимогам Державних стандартів вищої освіти України за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» (для бакалавра) та зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для спеціаліста), що здійснюється Державною екзаменаційною комісією академії з цього фаху, голова якої затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами успішної державної атестації випускникам факультету менеджменту (бакалаврам та спеціалістам, відповідно) рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація: «Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор» з видачею диплома бакалавра державного зразка або «Спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності» з видачею диплома спеціаліста державного зразка.

Випускники факультету менеджменту завдяки якісній освітній та професійній підготовці, яку забезпечує колектив факультету, затребувані як на внутрішньому, так і на міжнародному ринкові праці в якості керівників лінійних та функціональних структурних підрозділів авіаційних підприємств і організацій (міжнародних авіаційних компаній, аеропортів, хендлігнових компаній, авіабудівних, експлуатаційних та ремонтних підприємств цивільної авіації, регіональних структурних підрозділів державного підприємства «Украерорух»); авіаційних підприємств, орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність – авіакомпаній та їх зарубіжних представництв, що виконують міжнародні авіаційні перевезення та авіаційні роботи на міжнародних ринках авіаційних послуг; туристичних підприємств (туристичних фірм, агенцій, готельно-ресторанних комплексів, санаторно-курортних комплексів, центрів дозвілля, інших суб’єктів туристської діяльності), а менеджерів-адміністраторів, менеджерів (управителів) із зовнішньоекономічної діяльності в інших видах економічної діяльності (комерційній, банківській та фінансовій діяльності, торгівлі, операціях з нерухомістю тощо).

Підготовка фахівців з менеджменту на факультеті проводиться на основі Державних стандартів вищої освіти України:

1. Галузевих стандартів вищої освіти України:

а) освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент»;

б) освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»;

2. Стандартів вищої освіти КЛА НАУ:

а) варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент»;

б) варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Галузеві стандарти вищої освіти України визначають нормативні компоненти вищої освіти – загальні обов’язкові державні вимоги щодо цілей освітньо-професійної підготовки фахівця, кваліфікаційних вимог до його соціально-виробничої діяльності, змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки і державної атестації бакалавра за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» та спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», відповідно.

Стандарти вищої освіти КЛА НАУ визначають варіативні компоненти вищої освіти, які доповнюють та конкретизують загальні вимоги відповідно до спеціалізації підготовки фахівця: «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент туристичної індустрії» (бакалавра за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент») та «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент міжнародного авіаційного туризму» (спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»).

Державні стандарти вищої освіти України визначають перелік, зміст та обсяг нормативних (обов’язкових) навчальних дисциплін підготовки (34 – бакалавр, 9 – спеціаліст), що задаються Галузевими стандартами вищої освіти, та вибіркових навчальних дисциплін (за спеціалізаціями) (25 – бакалавр, 3 – спеціаліст), які задаються Стандартами вищої освіти КЛА НАУ.

Таким чином, курсанти-менеджери, які навчаються на факультеті, окрім загальної підготовки з менеджменту за напрямом 030601 «Менеджмент» на рівні бакалавра та зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на рівні спеціаліста, отримують також профільні професійні знання, вміння та навички за спеціалізацією в сфері галузевого авіаційного або туристичного менеджменту.

Вимоги Державних стандартів вищої освіти України конкретизуються в навчальних планах і програмах (на період навчання), щорічних робочих навчальних планах і програмах, методичних вказівках по виконанню курсових і дипломної роботи, програмах практик та державних екзаменів.

Окрім вивчення нормативних навчальних дисциплін та дисциплін спеціалізації, начальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів передбачається також виконання 5 курсових робіт (4 – бакалавр, 1 – спеціаліст), проходження 6 практик (4 – бакалавр, 2 – спеціаліст) та державна атестація фахівців (державний екзамен – бакалавр та його поєднання з захистом дипломної роботи – спеціаліст).

Змістову складову програми комплексного кваліфікаційного державного екзамену на рівні бакалавра складають 24 навчальних дисципліни (22 нормативних і 2 вибіркових), на рівні спеціаліста – 7 навчальних дисциплін (6 нормативних і 1 вибіркова).

Перелік
навчальних дисциплін, курсових робіт, практик
та дисциплін державного екзамену фахівців з менеджменту:

БАКАЛАВР (4 роки):

Нормативні (обов’язкові) дисципліни:

Філософія. Історія України. Історія української культури. Українська мова (за професійним спрямуванням). Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Психологія. Соціологія. Політологія. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Вища та прикладна математика. Статистика. Інформаційні системи та технології. Економічна теорія. Державне та регіональне управління. Менеджмент і адміністрування (Теорія організації. Менеджмент. Операційний менеджмент. Управління персоналом. Самоменеджмент. Управління інноваціями. Стратегічне управління. Адміністративний менеджмент). Право (Правознавство. Адміністративне право. Трудове право. Господарське право). Фінанси, гроші та кредит. Економіка і фінанси підприємства. Облік і аудит. Маркетинг. Логістика. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Міжнародні економічні відносини.

Загальні вибіркові дисципліни:

Вступ до фаху. Економетрія. Теорія економічного аналізу. Контролінг. Інформаційні системи в менеджменті. Основи наукових досліджень. Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням). Фізичне виховання.

Вибіркові дисципліни за спеціалізаціями:

«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

«Менеджмент туристичної індустрії»

Основи міжнародної цивільної авіації. Основи забезпечення міжнародних авіаційних перевезень (Основи авіаційної техніки та льотно-технічні характеристики повітряних суден. Основи авіаційної метеорології. Основи міжнародної аеронавігації. Основи планування міжнародних польотів). Технологія міжнародних авіаційних перевезень і робіт (Технологія міжнародних пасажирських авіаперевезень. Технологія міжнародних вантажних авіаперевезень. Технологія авіаробіт на міжнародних ринках). Організація міжнародних авіаційних перевезень і робіт (Організація міжнародних регулярних польотів. Організація міжнародних пасажирських авіаперевезень. Організація міжнародних вантажних авіаперевезень. Організація міжнародних чартерів. Організація авіаційних робіт на міжнародних ринках). Економіка і аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства. Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства.

Рекреаційна географія. Основи туристичного бізнесу (Основи туризмології. Активний туризм. Рекреаційні комплекси. Рекреологія). Технологія туристської діяльності. (Технологія туризму. Технологія готельної справи. Технологія ресторанних послуг). Організація туристської діяльності (Організація туризму. Організація екскурсійних послуг. Організація транспортних подорожей. Організація послуг гостинності. Організація рекреаційних і анімаційних послуг). Економіка і аналіз діяльності туристичного підприємства. Маркетингова діяльність туристичного підприємства. Менеджмент туристичного підприємства. Бізнес-планування туристичного підприємства.

Курсові роботи з навчальних дисциплін:

Основи міжнародної цивільної авіації. Технологія міжнародних авіаперевезень і робіт. Менеджмент і адміністрування. Економіка і аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства.

Рекреаційна географія. Технологія туристської діяльності. Менеджмент і адміністрування. Економіка і аналіз діяльності туристичного підприємства.

Практики:

Навчальна практика (1 курс). Технологічна практика (2 курс). Організаційна практика (3 курс). Виробнича практика (4 курс).

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з дисциплін:

Державне та регіональне управління. Теорія організації. Менеджмент. Операційний менеджмент. Управління персоналом. Самоменеджмент. Управління інноваціями. Стратегічне управління. Адміністративний менеджмент. Правознавство. Адміністративне право. Трудове право. Господарське право. Фінанси, гроші та кредит. Економіка і фінанси підприємства. Облік і аудит. Маркетинг. Логістика. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Міжнародні економічні відносини. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Менеджмент (зовнішньоекономічної діяльності авіаційного)/туристичного підприємства. Бізнес-планування (зовнішньоекономічної діяльності авіаційного)/туристичного підприємства.

Диплом бакалавра державного зразка
з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».
Кваліфікація: бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор

СПЕЦІАЛІСТ (1 рік):

Нормативні (обов’язкові) дисципліни:

Інтелектуальна власність. Охорона праці в авіаційній/туристичній галузі. Цивільний захист. Міжнародне приватне право. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний маркетинг. Інвестиційний менеджмент. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.

Загальна вибіркова дисципліна:

Чинники успішного працевлаштування за фахом.

Вибіркові дисципліни за спеціалізаціями:

«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

«Менеджмент міжнародного авіаційного туризму»

Технологія реструктуризації зовнішньо-економічної діяльності авіаційного підприємства. Міжнародний авіаційний транспорт.

Технологія реструктуризації зовнішньо-економічної діяльності туристичного підприємства. Міжнародний авіаційний туризм.

Курсова робота з навчальної дисципліни:

Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства.

Практики:

Виробнича практика (6 тижнів). Переддипломна практика (2 тижні).

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з дисциплін:

Міжнародне приватне право. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний маркетинг. Інвестиційний менеджмент. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства.

Підготовка та захист випускної кваліфікаційної роботи –
дипломної роботи (12 тижнів)

Диплом спеціаліста державного зразка
зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності.

Висока якість підготовки фахівців з менеджменту на факультеті забезпечується на основі використання сучасних інноваційних освітніх технологій – європейської кредитно-модульної системи організації навчального процесу (з 2006 р.) та впровадження розроблених викладачами факультету менеджменту інтерактивних (електронних) комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін (з 2009 р.).

Розробка та впровадження інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу підготовки фахівців з менеджменту передбачає широке застосування комп’ютерного тестування при проведенні поточного, модульного та підсумкового контролю знань, в т.ч., при складанні комплексного кваліфікаційного державного екзамену на рівні бакалавра та спеціаліста, що сприяє підвищенню об’єктивності оцінювання професійних компетенцій курсантів та випускників факультету менеджменту.

За підсумками проведення контрольних заходів результати оцінювання якості навчання за 100-бальною шкалою за критеріями успішності за європейською та національною шкалою перераховуються у відповідні оцінки академічної успішності за цими шкалами. Оцінки академічної успішності навчання курсантів-менеджерів заносяться в картки навчальних досягнень електронних журналів контролю успішності навчання.

Див. презентацію «Науково-практичні засади застосування інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з менеджменту».

Найважливішою складовою професійної підготовки фахівців з менеджменту на факультеті є наскрізна практична підготовка, яка передбачає наступні види практик курсантів-менеджерів:

а) для бакалаврів (за спеціалізаціями «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент туристичної індустрії»):

1) навчальна практика «Вступ до фаху» (1 курс, 2 тижні),

2) технологічна практика (2 курс, 2 тижні),

3) організаційна практика (3 курс, 2 тижні),

4) виробнича практика (4 курс, 5 тижнів),

б) для спеціалістів (за спеціалізаціями «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент міжнародного авіаційного туризму»):

1) виробнича практика (5 курс, 6 тижнів),

2) переддипломна практика (5 курс, 2 тижні).


Система
наскрізних практик підготовки фахівців з менеджменту

Назва практики

Курс, семестр

Мета практики

Бакалавр:

Навчальна «Вступ до фаху»

1 курс,

2 семестр

Ознайомлення курсантів особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Технологічна

2 курс,

4 семестр

Поглиблення та закріплення курсантами набутих знань, вмінь та навичок з технології міжнародних авіаційних перевезень і робіт/технології туристської діяльності.

Організаційна

3 курс,

6 семестр

Поглиблення та закріплення курсантами придбаних знань, вмінь та навичок з організації комерційної діяльності на авіаційному/туристичному підприємстві, основою якої є договірні відносини.

Виробнича

4 курс,

8 семестр

Формування у курсантів професійних умінь та навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; опанування курсантами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у курсантів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності.

Спеціаліст:

Виробнича

5 курс,

8 семестр

Оволодіння курсантами сучасними методами ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Переддипломна

5 курс,

8 семестр

Підготовка курсанта до виконання дипломної роботи, формування необхідного інформаційного забезпечення відповідно до обраного об’єкта дослідження, апробація розроблених пропозицій та рекомендацій.


КЛА НАУ як потужний навчально-науково-виробничий комплекс є не тільки навчальним закладом, але й сучасним авіаційним підприємством зі всією необхідною виробничою інфраструктурою, тому навчальна практика «Вступ до фаху» для курсантів першого курсу спеціалізації «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» проводиться, як правило, на базі виробничих структурних підрозділів і служб академії.

Основні бази практики
підготовки фахівців з менеджменту, в т.ч. за кордоном

Спеціалізація
«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Спеціалізація
«Менеджмент туристичної індустрії»/міжнародного авіаційного туризму»

- Державна авіаційна адміністрація (м. Київ).

- ДП МА "Бориспіль" (м. Київ).

- ТОВ "Авіаційна компанія "АЕРОСТАР" (м. Київ).

- ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» (м. Київ).

- ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії» (м. Київ).

- ВАТ «Авіакомпанія «Дніпроавіа» (м. Дніпропетровськ).

- ЗАТ "МААК "Урга" (м. Кіровоград).

- ТОВ "Нью системс АМ" (м. Харків).

- ТОВ "Авіакомпанія "Донбасаеро" (м. Донецьк).

- ДП "Антонов" (м. Київ).

- аеродром "Кременчук" (Велика Кохнівка).

- авіакомпанія "ЄвроЧартер" (м. Кіровоград).

- ДП ОПР України "Украерорух" (м. Київ).

- Кіровоградська льотна академія НАУ (м. Кіровоград).

- Кіровоградська СОПР Дніпропетровського РСП України (м. Кіровоград).

- ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (м. Київ).

- ТОВ "Авіакомпанія „Південні авіалінії” (м. Одеса).

- ВАТ «Авіакомпанія «Одеські авіалінії» (м. Одеса).

- ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровська" (м. Дніпропетровськ).

- ДП "Міжнародний аеропорт Львів ім. Д. Галицького" (м. Львів).

- ТОВ "Свіспорт Україна" (міжнародні аеропорти Харків, Бориспіль та Київ (Жуляни).

- ТОВ "Фірма "Кримавіасервіс ЛТД".

- аеропорт "Туркменховайоллари" (Туркменістан, м. Туркменабат).

- аеропорт ім. Сапармурата Туркменбаши (Туркменістан, м. Ашхабад).

– Українська корпорація з іноземного туризму «Укрзовнішінтур» (м. Київ).

– ТОВ СП «Тур-Етно» (м. Севастополь).

– міні-пансіонат «Ракета» (Крим, Чорноморський р-н, с. Оленівка).

– пансіонат «На куті» (м. Коломия).

– ТОВ «Юридична компанія «Інеко» (готель).

– т/а «ВоТур» (м. Кіровоград).

– ПП Олена Капустян (м. Кіровоград).

– т/а «NEO-ТУР» (м. Кіровоград).

– ПП Шишацька Н.М. (м. Кіровоград).

– т/а «Мелодія-Тур» (м. Кіровоград).

– Кіровоградське бюро подорожей і туризму «Кіровоград-Турист» (м. Кіровоград).

– т/а «Максі-тур» (м. Кіровоград).

– ТОВ «Інтурист-Кіровоград» (м. Кіровоград).

– т/а «Форте-В» (м. Кіровоград).

– т/а «Анастасія» (м. Кіровоград).

– т/а «Супутник» (м. Кіровоград).

– т/а «Царська подорож» (м. Кіровоград).

– ТОВ «GRAND TOUR» (м. Кіровоград).

– т/а «АКІТА-ТУР» (м. Кіровоград).

– т/а ТОВ «Авіатур» (Кіровоградська філія).

– т/а Raido tour» (м. Кіровоград).

– ТОВ АГП Фірма «Мідас» (м. Кіровоград).

– СПД Бойко Н.Є. «Магазин горящих путівок в Кіровограді».

– ПФ Інкопмарк-центр, готель «Каталунія» (м. Кіровоград).

– т/а «Мегаполіс-Континент» (м. Кіровоград).

– т/а «Глорія» (м. Кіровоград).

– турбюро «Бонамі» (м. Кіровоград).

– готель «Інгул» Кіровоградської обласної споживчої спілки.

– ЗАТ «Максим» (м. Кіровоград).

– ПП Пірогов (м. Кіровоград).

т/ф «KaryaTour» (Туреччина).

т/о «Selenga Tours» (Туреччина).

т/о «TURKUAZ» (Туреччина).


Фундаментальною основою сучасного туризму є активний туризм, а майбутньої професійної діяльності фахівців в сфері туризму – ефективне використання туристсько-рекреаційних ресурсів територій, тому для курсантів першого курсу спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» проводиться навчальна польова практика з активного туризму в Автономній республіці Крим для ознайомлення з рекреаційно–туристськими комплексами і заповідними територіями рівнинного та гірського Криму.

Важливою складовою професійної підготовки курсантів-менеджерів є комплексні практики-стажування за кордоном, зокрема в Турції та США.

Заслуговує на увагу варіант практичної підготовки курсантів-менеджерів зі спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» – комплексна організаційно-технологічна шестимісячна (квітень-жовтень) практика-стажування за кордоном в Турції за договорами з місцевими туристичними фірмами з наданням робочого місця в сфері туризму в якості трансферменів (фахівців туристичного супроводу) та аніматорів (фахівців з організації дозвілля).

Договорами передбачається безкоштовний переліт курсанта туди-назад, безкоштовне навчання, проживання, харчування, забезпечення фірмовим одягом та інвентарем, необхідним для роботи, виплата заробітної плати – оклад 350 $ на місяць та бонуси.

По завершенні практики курсантам-менеджерам видається відповідний сертифікат про проходження практики на бланку фірми, завірений печаткою та підписом відповідального керівника практики.

За період з 2009 по 2012 рр. організаційно-технологічну практику в Турції пройшло 59 курсантів-менеджерів спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії», в поточному планується проходження практики ще 10-15 курсантами.

Курсанти факультету менеджменту також задіяні за програмою «Work and Travel», проходячи 4-х місячні (травень-серпень) практики-стажування в США, маючи можливість працювати, заробляючи від 7,25 $ до 12,75 $ за годину, поглибити знання з англійської мови, перебуваючи у відповідному середовищі спілкування, знайти нових друзів зі всього світу та подорожувати у вільний від роботи час.

Краще гір можуть буть тільки гори, на яких ти ще не бував!

Запрошуємо у десятиденну подорож-екскурсію Карпатами. Щорічна традиційна практика для профільних навчальних груп факультету менеджменту вже давно перетворилася у захопливу романтичну подорож для усіх курсантів та студентів академії, абітурієнтів та інших охочих, які відчувають справжній смак пригод.

Палатки, вогнища, гітари, лагідне карпатське сонце та гірське повітря в необмеженій кількості та весела компанія – що може бути краще для справжніх романтиків? А якщо додати відвідування найкрасивіших історичних та туристичних об’єктів: старе місто, фортеця, каньйон р. Смотрич (Кам’янець-Подільський), фортеця (Хотин), екскурсія Чернівцями, турбаза «Райдуга» (Глибока), водоспад (Яремче), сходження на найвищу вершину України - Говерла (2061 м.), мінеральні джерела (Кваси), музей «Карпатський біосферний заповідник» (Рахів), географічний центр України (Ділове), радіальний вихід «Смерековий камінь» (Осій), палац «Паланок» (Мукачево), мінеральні джерела (Поляна), екскурсія (Львів), дендропарк «Софіївка» (Умань) тощо, то вражень вистачить аж до наступної подорожі.

Вирушаймо разом за маршрутом: Кропивницький – Умань – Вінниця – Хмельницький – Кам’янець-Подільський – Хотин – Чернівці – Глибока – Коломия – Яремче – Ворохта – Кваси – Рахів – Ділове – Осій – Мукачево – Поляна – Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – Кропивницький.

Керівники практики: майстер спорту зі спортивного туризму, зав. каф., д.геогр.н., доцент Колотуха А.В., доцент кафедри, к.т.н., доцент Залевський А.В.

Загальна вартість забезпечення поїздки ~ 2500 грн. Кількість місць – обмежена.

Більше фото подорожі-екскурсії по Карпатами можно подивитись тут

Кафедра менеджменту, економіки, права і туризму

Довідки за тел. моб. (095) 233 28 05

Види
та найменування економічної діяльності,
за якими підготовлений до роботи фахівець з менеджменту (бакалавр, спеціаліст)
зі спеціалізації «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Секція

Розділ

Група

Клас

Н. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність.

51. Авіаційний транспорт

51.1. Пасажирський авіаційний транспорт.

51.2. Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт.

51.10. Пасажирський авіаційний транспорт.

51.2. Вантажний авіаційний транспорт.

52. Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту.

 

52.1. Складське господарство.

52.2. Допоміжна діяльність у сфері транспорту.

 

52.10. Складське господарство.

52.23. Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту.

52.24. Транспортне оброблення вантажів.

<span