Дрюченко Данііл Андрійович

Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії, спеціальності 275 «Авіаційний транспорт» Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахований до аспірантури денної форми навчання наказом №742/о від 31.08.2023р.)

Науковий керівник: Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора академії з навчальної, науково-методичної та виховної роботи Залевський Анатолій Васильович.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Методи підвищення ефективності експлуатації авіаційної техніки на основі управління транспортною потужністю повітряних суден».

Участь в конференціях в якості слухача:

  1. «Відкрита наука та інновації в Україні 2023» Друга міжнародна конференція. Директорат науки та інновацій Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 26-27 жовтня 2023 року.
  2. «Виклики толерантності в умовах російської воєнної агресії» Всеукраїнська науково-дискусійна платформа. Донецький державний університет внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, м. Кропивницький, 16 листопада 2023 року.
  3. «Наукова молодь – 2023» ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених. Директорат науки та інновацій Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 21 листопада 2023 року.
  4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства». Центр фінансово-економічних наукових досліджень, м. Кропивницький, 29 листопада 2023 року.

Участь у гостьових лекціях:

  1. Тема: «Як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми». Гостьовий лектор: ГО «Чистий аркуш», доповідач - національний експерт з протидії торгівлі людьми, співзасновник ГО «Чистий аркуш» Валентин Боровиков. (9 листопада 2023 року).
  2. Тема: «Інклюзивна освіта у вищій школі: виклики сьогодення». Гостьовий лектор - психолог-практик, к.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (29 листопада 2023 року).
  3. Тема: «Методологія дослідження та педагогіка вищої школи». Гостьовий лектор - д.п.н., професор ЦДУ імені В.Винниченка Радул Валерій Вікторович. (07 грудня 2023 року).
  4. Тема: «Психологія війни:особливості спілкування з військовими». Гостьовий лектор - д.п.н., доцент ЦДУ імені В.Винниченка Радул Ірина Геннадіївна. (12 грудня 2023 року).