Освітня програма "Правове забезпечення авіаційної діяльності"

Завідувач кафедри: Стецюк Богдан Романович, доктор юридичних наук, професор
Адреса: м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1 (корпус 1), кім. 310
Телефон: (0522) 394469
E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон кафедри: (0522) 394723
Ми у соц.мережах: Facebook

Положення про кафедру права та правового регулювання авіаційної діяльності

Через необхідність розширення і поглиблення правових знань серед студентів-авіаторів, та відкриття нової спеціальності 081 «Право», в 2019 році наказом начальника академії (від 30 серпня 2019 р. № 405) прийнято рішення про створення - кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності.

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців зі спеціальності 081 «Право» за освітньо-професійною програмою «Правове забезпечення авіаційної діяльності» та входить до складу Факультету менеджменту академії.

На кафедрі сформовано потужний науково-педагогічний колектив до складу якого входить три доктори юридичних наук, професори та чотири кандидати юридичних наук, доценти.

Кафедра забезпечує освітній процес з дисциплін правового циклу, здійснює навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальностями «Авіаційний транспорт», «Право», «Туризм», «Менеджмент».

Головною метою діяльності кафедри є підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці через формування та розвиток професійних і науково-дослідницьких компетенцій та сприяння прискоренню їх адаптації до професійної діяльності.

Вагомим здобутком кафедри є навчально-наукова співпраця з юридичними установами та підприємствами авіаційної галузі авіації. На їх базах студенти спеціальності 081 «Право» мають змогу проходити навчальну та виробничу практику, а викладачі - підвищувати свій професійно-кваліфікаційний рівень.

Для майбутніх правників проводяться наукові гуртки та круглі столи, зустрічі та екскурсії до правоохоронних та правозахисних органів та організацій.

Застосовуються максимальна індивідуалізація практичних завдань, запрошення спеціалістів і керівників підприємств для консультацій та проведення виробничого навчання на парах.>

Викладачі кафедри, які є кураторами академічних груп, не лише допомагають студентам в опануванні навчальних програм, але й проводять цікаві культурно-виховні заходи.

 Склад кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності:

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності.

Профіль науковця

ORCID

Науковці України

Освіта:
1991 р. – закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури, російської мови та літератури».
2003 р. – закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство».
2021 р. – закінчив Льотну академію Національного авіаційного університету за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» освітньо-професійної програми «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».

Досягнення:
1999 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова».
2005 р. – отримав вчене звання доцента кафедри загальноправових дисциплін Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.
2008 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень».
2014 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень».
2019 р. – отримав вчене звання професора кафедри історії держави і права Національного університету «Львівська політехніка».

Наукові публікації:
Є автором понад 90 друкованих праць, з яких:
монографія «Процесуальне право в Україні: тисяча років історії»;
вісім навчальних посібників та методичних рекомендацій;
У співавторстві два підручники з Грифом МОН України;
статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of Science.

Сфера наукових інтересів:
Ґенеза вітчизняного конституалізму та процесуального права, теоретико-правові аспекти прав дитини, правове забезпечення конкуренції авіаперевізників України.

Викладає навчальні дисципліни:
Теорія держави і права,
Історія держави і права зарубіжних країн,
Історія держави і права України,
Конституційне право України,
Державне (конституційне) право зарубіжних країн,
Юридична деонтологія.

Доктор юридичних наук, заслужений юрист України. Професор кафедри.

Науковці України

Освіта:
2000 р. – закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство» кваліфікація: «юрист, викладач правових дисциплін».
2011 р. – закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація «Магістр державного управління»;
2018 р. – закінчив Запорізький класичний приватний університет, спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», ОП «Фінанси, банківська справа та страхування», професійна кваліфікація «Магістр фінансів, банківської справи та страхування»;
2020 р. – закінчив Льотну академію Національного авіаційного університету,спеціальність 272 «Авіаційний транспорт», ОПП «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом», кваліфікація «Інженер-дослідник, інженер з організації керування виробництвом», ступінь вищої освіти «Магістр».

Досягнення:
2011 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Трудове право; право соціального забезпечення»;
2012 р. - указом президента України присвоєно звання заслужений юрист України;
2017 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;
2021 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності.

Наукові публікації:
Автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, з яких: монографія «Правове регулювання діяльності державної виконавчої служби України в сучасних умовах: проблеми теорії та практики», статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of Science.

Сфера наукових інтересів:
Наукові проблеми виконання правового супроводу державної виконавчої служби України та правове регулювання авіаційної діяльності.

Викладає навчальні дисципліни:
Правове регулювання аеропортової діяльності,
Правознавство,
Міжнародне правове співробітництво в авіаційній галузі,
Юридичний аудит.

Доцент кафедри, доктор юридичних наук

Профіль науковця

ORCID

Науковці України

В 2006г. закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, за спеціальністю «Правознавство», в 2010 р. - закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». В 2011 р. Захистив дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове забезпечення сфери екологічної безпеки». В 2018р. Захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук, на тему «Організаційні та правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації в Україні: адміністративно-правова теорія і практика». Автор першої юридичної, докторської дисертації в Україні в галузі відносин в сфері цивільної авіації.

Автор більш, ніж 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, переважна частина яких в сфері цивільної авіації,співавтор 3 навчальних посібників, 1 монографії - «Державне управління в галузі цивільної авіації».

Сфера наукових інтересів: забезпечення діяльності цивільної авіації, безпека в авіації, правове регулювання безпілотних літальних апаратів, вдосконалення авіаційного законодавства.

К.ю.н., доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії Національного авіаційного університету.

ORCID

Науковці України

У 1999 році закінчила Кіровоградський педагогічний університет ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство» здобула кваліфікацію вчитель історії народознавства.
У 2005 році закінчила Київський юридичний інститут МВС за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.
2014 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Є автором понад сорока наукових та науково-методичних праць.

Доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності, к.ю.н., доцент.

ORCID

Науковці України

У 2002 р. закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України, спеціальність «Правознавство».
У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Київському національному університеті внутрішніх справ за темою «Провадження у справах осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності»
Автор понад 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
Сфера наукових інтересів: теорія і практика реалізації процесуальних та правових засад правосуддя; адміністративне право і процес; трудове право; господарське право, правове регулювання міжнародної авіаційної діяльності.

доцент кафедри, к.ю.н., доцент

Профіль науковця

ORCID

Науковці України

У 1999 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет за спеціальністю «Початкове навчання», а у 2006 році - Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 2010 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидатта юридичних наук за темою: «Адміністративно-правове регулювання службової діяльності жінок у міліції». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: особливості регулювання суспільних інтересів в агропромисловому комплексі.

доцент кафедри, к.ю.н., доцент

Профіль науковця

ORCID

Науковці України

У 1998 році закінчив Університет внутрішніх справ (м. Харків) за спеціальністю «Правознавство».
У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» на тему «Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності правоохоронних органів України (організаційно-правовий аспект)».
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.
Сфера наукових інтересів: заходи адміністративного примусу в діяльності правоохоронних органів; безпека особи.

Старший лаборант

У 1998 р. - закінчила Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка, за спеціальністю «Музика та народознавство», вчитель музики та народознавства.

Методист

У 2007 р. - закінчила Кіровоградський інститут комерції за спеціальністю «Маркетинг».
З 2014 р. - здобувач Льотної академії Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».
Автор понад 10 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
Сфера наукових інтересів: Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіакомпаній

 

Новини кафедри

Юридична клініка

Наукова робота кафедри

Науково-дослідна діяльність
Науковий гурток студентів
Науково-методичний семінар

Стейкхолдери "Право"