Завідувачка кафедри менеджменту та економіки: Смутчак Зінаїда Василівна, доктор економічних наук, доцент.
Адреса: м. Кропивницький, вул. Короленка, 22 (корпус 3), кім. 501
Телефон: (0522) 394708
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методичний кабінет: Наталія Анатоліївна Залевська
тел.: 0662033056 (viber)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми у соціальних мережах:

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» та «Менеджмент туристичної індустрії»  і організаційно входить до складу Факультету менеджменту академії.

На кафедру покладено забезпечення навчального процесу з професійної підготовки спеціалістів з менеджменту.

Для здійснення визначених функцій і вирішення освітніх завдань кафедра менеджменту та економіки проводить необхідну навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціальністю 073 «Менеджмент» та дисциплінами для підготовки студентів та курсантів факультетів менеджменту, льотної експлуатації та організації повітряного руху.

За період існування кафедри був сформований висококваліфікований науково-педагогічний склад. Кафедра має у своєму розпорядженні сучасну матеріально-технічну базу освіти і наукових досліджень за профілем діяльності: комп'ютерні класи, новітнє програмне забезпечення, сучасні технології навчання, професійні пакети прикладних програм, електронні навчальні посібники, доступ в Інтернет для викладачів, студентів та курсантів.

Презентація кафедри менеджменту та економіки

В рамках Угоди Д 19-17 від 19.12. 2019 р. про наукове співробітництво та організацію взаємовідносин між кафедрою менеджменту та економіки Льотної академії НАУ та кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» результати дослідження монографії «Концептуальні та технологічні засади підвищення конкурентоспроможності національної економіки і системи освіти в процесі їх модернізації» (автори Дмитренко Г. А., Хлівна І. В). прийняті до впровадження у навчальному процесі при викладанні профільних дисциплін кафедри, що додає можливості підвищити маркетингово-моніторинговий супровід забезпечення якісної підготовки фахівців факультету менеджменту Льотної академії Національного авіаційного університету.

Між кафедрою менеджменту та економіки укладено угоду про співробітництво з Вищою школою охорони праці (м. Катовіце, Польща), завдяки чому студенти денної та заочної форми навчання мають можливість отримати подвійний диплом європейського зразку.

Відео "Подвійні дипломи ЛА НАУ та Вищої школи охорони праці (м.Катовіце, Польща)"

Презентація

Презентація "2D. Програма 2 дипломи."

Завідувачка кафедри, д.е.н., доцент.

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

Науковці України

SCOPUS

RESEARCHGATE

RESEARCHER ID


У 2000 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Облік і аудит». У 2001 р. закінчила магістратуру Кіровоградського державного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит». У 2011р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Гармонізація соціально-трудових відносин в умовах модернізації національної економіки». Член спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» у Центральноукраїнському національному технічному університеті. У 2019 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора економічних наук на тему: Методологія та практика регулювання міграційних процесів в Україні за умов євроінтеграції. (спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика) ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». Автор понад 110 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: соціально-трудові відносини, соціальне партнерство, соціальна відповідальність, міграція трудових ресурсів, міграційна політика.

Доцент кафедри, к.е.н, доцент.

GOOGLE SCHOLAR

ORCID

RESEARCHER ID

У 1979р. закінчила Московський інститут управління ім. Орджонікідзе за спеціальністю «Організація управління виробництвом металургійної промисловості». У 1990 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Економічна відповідальність у системі соціалістичних виробничих відносин». Автор понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: приватизація та реструктуризація підприємств в контексті сучасної фінансово-економічної кризи.

Доцент кафедри, к.е.н, доцент.

GOOGLE SCHOLAR

RESEARCHER ID

ORCID

SCOPUS

У 1998 р. закінчила Білоцерківський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент (зовнішньоекономічна діяльність)». У 2006 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Стратегія маркетингу молокопереробних підприємств агропромислового комплексу». Автор понад 65 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: розробка маркетингових стратегій для ефективної діяльності авіаційних підприємств.

Доцент кафедри, к.пед.н, доцент.

ORCID

GOOGLE SCHOLAR

RESEARCHER ID

SCOPUS

У 2004 р. закінчила Кіровоградський державний технічний університет, за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2009 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування міжнародної правової культури у майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах». Автор понад 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: методологічні особливості управління плановою діяльністю авіаційних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів.

Доцент кафедри, к.е.н, доцент.

ORCID

GOOGLE SCHOLAR

RESEARCHER ID

SCOPUS

У 2002 р. закінчила Кіровоградський державний технічний університет, за спеціальністю «Фінанси». У 2011 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Організація внутрішнього аудиту в органах Пенсійного фонду України». Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: фінанси, внутрішній аудит, міжнародні економічні відносини, інвестиційний менеджмент.

Професор кафедри менеджменту та економіки, доктор економічних наук, професор.

ORCID

GOOGLE SCHOLAR

RESEARCHER ID

Науковці України

У 2005 р. закінчила Кіровоградський державний технічний за спеціальністю «Облік і аудит». У 2008 р. закінчила Харківський Національний університет за спеціальністю «Правознавство». У 2012 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Внутрішній аудит в банківській системі». У 2018 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за темою: "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ" (Одеський національний економічний університет), спеціальність – 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Автор понад 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: управління економічними процесами в умовах їх діджиталізації та цифровізації, правове забезпечення, контроль і аналіз системи публічних закупівель.

Доцент кафедри, к.е.н., доцент

ORCID

GOOGLE SCHOLAR

SCOPUS

RESEARCHER ID

Доцент кафедри, к.е.н., доцент

У 2001 р. закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами». У 2006 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Система додаткового стимулювання праці робітників на промислових підприємствах». Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру Сфера наукових інтересів: професійна підготовка управлінців за програмами МВА у розвинених країнах світу та інтеграція програм МВА в Україні.

Cтарший викладач кафедри, к.пед.н

ORCID

GOOGLE SCHOLAR

У 2006 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». У 2012 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування професійної культури менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у фаховій підготовці». Автор понад 35 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту на авіаційному підприємстві; дослідження та вдосконалення процесу формування професійної культури менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у фаховій підготовці; проблеми та шляхи розвитку авіаційної галузі України; перспективи та шляхи розвитку контролінгу на авіаційному підприємстві; вдосконалення технології авіаційного виробництва в Україні.

Cтарший викладач кафедри, к.п.н.

ORCID

GOOGLE SCHOLAR

RESEARCHER ID

Cтарший викладач кафедри, к.п.н.
У 2005 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2009 р. закінчила аспірантуру Кіровоградського національного технічного університету. У 2020 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою "Формування готовності майбутніх менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації". Автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності управління персоналом, стимулювання професійного розвитку персоналу, менеджмент людських ресурсів, трудові ресурсі, сучасні проблеми ринку праці, ефективної зайнятості та безробіття, проблеми розвитку та управління зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, методичні питання організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, економіко-статистичний аналіз.

Cтарший викладач кафедри.

ORCID

GOOGLE SCHOLAR

RESEARCHER ID

У 1996 р. закінчила Інститут регіонального управління та економіки за спеціальністю «Облік і аудит». У 2007 р. закінчила аспірантуру Державної льотної академії. Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: дослідження процесу аналізу діяльності авіаційних та туристичних підприємств.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

- участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях
- участь у наукових заходах інших установ
науково-дослідні роботи, які проводяться на кафедрі
науково-методичні семінари

НАУКОВИЙ ГУРТОК "МЕНЕДЖЕР-ХХІ СТОЛІТТЯ"

- положення про науковий гурток
- план роботи наукового гуртка
- засідання наукового гуртка