У ході щорічної ювілейної Х Міжнародної науково-практичної конференції згідно програми у форматі онлайн відбулося засідання Секції 10 «Інноваційні освітні технології підготовки операторів складних систем» під головуванням д.пед.н., професора Тетяни Степанівни Плачинди (Льотна академія Національного авіаційного університету).

На секції виступили з доповідями та взяли участь в науковій дискусії:

д.пед.н., професор Плачинда Т.С. висвітлила особливості застосування здоров'язбережного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі в умовах дистанційного навчання;

к.і.н., доцент Романько І.І. узагальнила досвід з використання елементів дистанційних освітніх технологій у процесі викладання дисципліни «Історія авіації»;

к.пед.н. Лопатюк О.В. та к.пед.н., доцент Захарова О.В. схарактеризували організацію позааудиторної роботи як складової процесу формування фізкультурно-оздоровчих компетенцій майбутніх авіаційних фахівців;

д.філос.н., доцент Аксьонова В.І. розкрила тему «Критичне мислення як складова інформаційної компетентності та наукової діяльності сучасного фахівця: інноваційні освітні технології підготовки докторів філософії».

До активного обговорення заявлених у програмі конференції проблем крім учасників наукового зібрання (доповідачів та запрошених гостей) долучились також здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії – Бикова О., Мартиненко Н., Бондар А. та Власенко В.

За інформацією доцента кафедри
професійної педагогіки та
соціально-гуманітарних наук
Катерини Крижевської