27 січня 2022 року здобувачі вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» та 275 «Транспортні технології», а також науково-педагогічні працівники, залучені до викладання в аспірантурі, відвідали вебінар НАЗЯВО «Академічна доброчесність та інші критерії підвищення якості наукових досліджень», трансляція якого відбувалась на офіційній сторінці Агенції у ФБ – наживо до перегляду вебінару долучилось близько півтораста учасників з різних ЗВО України. Ініціаторами участі у вебінарі виступили: завідувачка аспірантури, к. пед. н., доцент Пухальська Г.А.; Гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», д.пед. н., професор Плачинда Т.С.; керівник Центру забезпечення якості в ЛА НАУ, к. пед. н., доцент Данилко О.Г.;член проєктної групи, к. пед. н., доцент Крижевська К.В.).

Спікери – члени ГЕР НАЗЯВО – презентували актуальну інформацію щодо академічної доброчесності (АД) з різних позицій: привернули увагу до оновленої законодавчої бази, програмних засобів, редакційної політики, навели рекомендації експертів, зробили огляд кращих практик України та висвітлили позицію здобувачів вищої освіти («feed back»). 

Було висвітлено низку питань, зокрема:

- види «плагіату» та його відмінність від «унікальності» дослідження, програмні перевірки співпадінь, особливості використання стандартизованих формулювань, зокрема посилань на нормативно-правову бази; наголошено на доцільності цитувань (та посилань на них); надано поради щодо вдосконалення роботи ЗВО шляхом цілеспрямованого навчання здобувачів коректного цитування (О. Торбас);

- новий вид юридичної відповідальності – «академічна відповідальність» (згадано про проєкт Закону України «Про академічну доброчесність», який незабаром буде прийнято); розглянуто види академічної недоброчесності, а також – санкції та види контролю за дотриманням АД (А. Беніцький);

- академічну свободу (щодо проведення досліджень, інтелектуального розвитку, отримання знань) та її принципи, зокрема добросовісний пошук істини у процесі дослідницької роботи та захист суспільної моралі, наведено приклади зі світової практики щодо обмеження такого лібералізму та можливих втручань (А. Коструба);

- публікації, їх види і розміщення, репутація видання (редакційна рада), огляд світових стандартів щодо оцінки видання, наголошено на важливості перевірки автором індексації видання до подачі публікації; надано коментар до політики видань щодо критеріїв відбору матеріалів для публікації та очікувань від авторів, зокрема наголошено на важливості емпіричної складової у публікації, систематизовано подано огляд типових помилок авторів та надано рекомендації щодо підготовки англомовних публікацій (Є. Звєрєв, випусковий редактор одного з видань КМА);

- презумпцію доброчесності, запропоновано дієві шляхи формування культури АД самим закладом вищої освіти, зокрема через наукове наставництво (М. Шепітько);

- академічне середовище, його структуру і команду забезпечення (М. Мочульська);

- недоліки системи забезпечення АД (Т. Гуржій);

- зворотній зв'язок та роль здобувача (А. Іващенко).

 

За інформацією к. пед. н, доцента К. В. Крижевської