16 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.144.01 Льотної академії Національного авіаційного університету аспірантка  Колесник Анна Василівна успішно захистила  дисертацію «Методи підвищення ефективності обслуговування повітряного руху при виникненні позаштатних ситуацій у польоті» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – Навігація та управління рухом.

Науковий керівник: доктор технічних наук професор Тимочко Олександр Іванович, професор кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Міністерства оборони України. 

Наукова новизна:

1. Вперше розроблено метод автоматизації процесу вироблення рішень для особливих випадків у польоті, який ґрунтується на запропонованих моделях, використанні процедури логічного виведення Метрополіса-Гастінгса та застосуванні байєсівського методу навчання, що дозволяє підвищити оперативність та обґрунтованість прийняття рішень диспетчером з використанням автоматизованої системи керування повітряним рухом.

2. Удосконалено модель оцінки ризику альтернатив завершення польоту ПС в позаштатних ситуаціях, яка відрізняється від відомих застосуванням матриці ризиків виникнення авіаційних подій ІСАО, запропонованим підходом визначення ймовірності цих подій, що дозволяє підвищити описові можливості моделі та підвищує обґрунтованість прийняття рішень.

3. Набув подальшого розвитку метод визначення альтернативи завершення польоту у позаштатних ситуаціях, який відрізняється від відомих використанням байєсівської моделі оцінки альтернатив завершення польоту, що дозволяє провести їх ранжування та підвищити обґрунтованість прийняття рішень диспетчером щодо завершення польоту ПС.

Практичне значення роботи полягає у доведенні теоретичних методів до їх практичної реалізації. Реалізація СППР на основі розроблених моделей та методів дозволяє на 18% збільшити кількість позаштатних ситуацій, в яких обирається альтернатива завершення польоту з мінімальним рівнем потенційного збитку і на 61,9-65,1%. зменшити час, необхідний для прийняття рішення.

Результати дослідження використані:

– метод автоматизації процесу вироблення рішень для особливих випадків в польоті в Харківському регіональному структурному підрозділі Украерорух в тренажерному центрі автоматизованої системи керування повітряним рухом «Юлія» (акт від 28 серпня 2020 року);

 – метод визначення альтернативи завершення польоту в позаштатних ситуаціях у польоті в ході дослідної роботи «Ореанда-ПС» (акт від 04 березня 2020 року).