8 вересня 2022 року відбулася онлайн-презентація вибіркових дисциплін для здобувачів третього рівня вищої освіти (докторів філософії) спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки для ОНП «Професійна педагогіка».

З вітальним словом майбутніх здобувачів вищої освіти виступили науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за цією ОНП, а саме: гарант ОНП «Професійна педагогіка» Москаленко Олена Іванівна, доктор педагогічних наук, професор; Суркова Катерина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Герасименко Людмила Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Пухальська Галина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Муравська Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент; Єрмоленко-Князева Лілія Станіславівна, кандидат юридичних наук, доцент.

На засіданні вступникам було презентовано вибіркові дисципліни у 2022-2023 навчальному році, а саме «Математичні методи дослідження», «Проєктування освітньої та наукової діяльності», «Тайм-менеджмент в освітній і науковій діяльності», «Методи інформатизації професійної освіти», «Основи компаративного аналізу в освіті», «Методика викладання професійно орієнтованих дисциплін», «Медіаграмотність», «Нормативно-правова база освітньої та наукової діяльності» «Сучасний науковий дискурс», «Педагогічна майстерність у вищій школі», «Основи андрагогіки», «Професійно-педагогічна комунікація». Силабуси представлених дисциплін знаходяться на сайті академії.

За інформацією аспірантури ЛА НАУ