26 січня 2023 року відбулося перше засідання робочої комісії щодо внесення змін до Колективного договору академії. Зокрема комісія розглянула пропозиції профспілкового комітету щодо внесення змін та доповнень до колективного договору ЛА НАУ, а саме:

1. Внести зміни «Загальні положення»

Внести доповнення до п. 1.1. Колективного договору, виклавши в наступній редакції:
«Колективний договір укладено відповідно чинного законодавства України і, зокрема, до вимог Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про оплату праці», Про відпустки», «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України і положенням про Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Льотна академія Національного авіаційного університету»(ЛА НАУ), з урахуванням положень Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України, а також Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки.»
Комісія постановила: опрацювати на сайті Міністерства освіти і науки Галузеву угоду до наступного засідання та прийняти рішення.

2. Розділ 5 «Оплата праці»

Пункт 5.13. доповнити абзацом:
Зараховувати до стажу роботи, що дає право на отримання винагороди за вислугу років особам, яких було призвано під час роботи в ЛА НАУ на службу в ЗСУ (інші державні органи) за мобілізацією, за умови їх повернення на основне місце роботи в академії після закінчення дії воєнного стану або демобілізації. Комісія одноголосно підтримала таку пропозицію.

Також комісія розглянула пропозиції кафедри менеджменту авіаційної діяльності:

- щодо преміювання та відшкодування витрат на публікацію статей у виданнях, які індексуються в базах Scopus та Web of Science. Та прийняла рішення: відтермінувати розгляд пропозицій до періоду сталого надходження коштів на рахунки спеціального фонду та перевищення надходжень над видатками.
- щодо преміювання чи відшкодування витрат на публікацію статей у фахових виданнях; щодо відшкодування витрат участі в конференціях; щодо відшкодування витрат підвищення кваліфікації. Комісія прийняла рішення: відтермінувати розгляд пропозицій до періоду сталого надходження коштів на рахунки спеціального фонду та перевищення надходжень над видатками.
- щодо преміювання керівників здобувачів вищої освіти, які зайняли призові місця на конкурсах наукових робіт. Прийняли рішення прийняти пропозицію преміювання керівників здобувачів вищої освіти, які зайняли призові місця на конкурсах наукових робіт у розмірі 30% посадового окладу за наявності коштів на рахунках Академії.
- щодо преміювання гарантів, членів робочої групи при проходженні успішної акредитації. Вирішили відтермінувати розгляд пропозицій до періоду сталого надходження коштів на рахунки спеціального фонду та перевищення надходжень над видатками.

Також під час засідання комісії були розглянуті пропозиції кафедри аеронавігації, метеорології, та організації повітряного руху:

1. Виключити п. 5.19 (Виключено рішенням конференції трудового колективу Льотної академії НАУ, протокол №1 від «14» грудня 2020р.)
2. Відкоригувати 5.22 відповідно до реалій фінансового стану ЛА НАУ та відповідно до Положення «Про преміювання працівників ЛА НАУ» (Залишено без змін). Вирішили на наступне засідання комісії запросити Калашнік Г.А.
3. У підпункті 5.21.3. замінити відповідно до Частини 4 статті 61 Закону України «Про освіту», Постанови КМС від 30.01.2001 р. № 78 зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ №1222 від 19.08.2002 р., № 1089 від 25.08.2004 р. № 535 від 11.06.2008 р. доплату 10% за проведення занять англійською при володінні англійською мовою на рівні В2 з відповідним сертифікатом (4 рівня ІСАО). Пропозицію затвердили.

Також Михайло Сорока запропонував ознайомитись з інформаційними матеріалами факультету авіаційного менеджменту щодо можливості адаптації і застосування в чинному договорі ЛА НАУ правових норм і взаємних зобов'язань сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин з різних колективних договорів, та обговорити їх доцільність на наступному засіданні комісії. Прийняли рішення долучити до протоколу для ознайомлення надані матеріали.

Додатки:
- Пропозиції профспілкового комітету;
- Пропозиції кафедри менеджменту авіаційної діяльності;
- Витяг з протоколу № 10 засідання кафедри аеронавігації, метеорології, та організації повітряного руху від 25 січня 2023 р.;
- Інформаційний матеріал факультету авіаційного менеджменту в колективний договір для ознайомлення.