2-3 квітня на базі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету успішно пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція із зарубіжною участю «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України».

Ідея проведення такої конференції виникла влітку минулого 2014 року в процесі проведення 10-денної автобусно-пішохідної практики-подорожі з активного туризму до Карпат під час дружньої зустрічі та обміну досвідом з нашими колегами з Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Організатором конференції виступила Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, на факультеті менеджменту якої вже багато років здійснюється підготовка менеджерів з туризму. У співорганізаторах конференції – Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (м. Київ), Федерація спортивного туризму України (м. Київ). Інформаційну підтримку здійснювала Всеукраїнська газета «Краєзнавство. Географія. Туризм».

Надалі силами безпосередніх ініціаторів та ідеологів конференції, в першу чергу, декана факультету менеджменту, завідувача кафедри менеджменту, економіки та права, кандидата технічних наук, доцента Залевського А.В. та докторанта Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доцента цієї ж кафедри, кандидата географічних наук, доцента Колотухи О.В., та всього колективу науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту, економіки та права академії розгорнулась організаційна робота по підготовці та проведенню конференції, присвяченої нагальним проблемам розвитку туризму та рекреації в регіонах України.

Програмою конференції насамперед передбачались: пленарне засідання та робота наукових секцій за напрямками:

1. Економічні проблеми, менеджмент та маркетинг в туризмі.
2. Географія туризму та рекреації.
3. Теоретичні, методичні та організаційні основи спортивного туризму та активної рекреації.
4. Психолого-педагогічні аспекти туризму та рекреації, підготовка майбутніх фахівців з туризму.
5. Екологічні аспекти туризму та рекреації.
6. Краєзнавчий туризм.

Окрім роботи наукових секцій, учасників конференції очікувала цікава екскурсійна програма – комплексні екскурсії «Кіровоград історичний» та «Кіровоград авіаційний», презентація Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету.

Науково-практична конференція з туризму та рекреації, проведення якої було заплановано в академії, викликала широкий резонанс у наукової спільноти України та ближнього зарубіжжя.

До участі в конференції було подано 59 доповідей 79 науковців з Києва (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут географії Національної академії наук України, Український державний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, Федерація спортивного туризму України, газета «Географія, краєзнавство, туризм»), Харкова (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Львова (Львівський державний університет фізичної культури), Дніпропетровська (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара), Тернополя (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В Гнатюка, Тернопільський національний економічний університет), Сум (Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, Чернівців (Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича), Вінниці (Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського), Старобільська (Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка), Кривого Рогу (Криворізький національний університет), Умані (Уманський державного педагогічного університету ім. Павла Тичини), Ніжина (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя), а також з Азербайджану (Баку, туристическое агентство Аvia-tour) та Росії (Самарский государственный архитектурно-строительный университет).

Місто Кіровоград на конференції був представлений широким загалом науковців Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, а також Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, Кіровоградського національного технічного університету, Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, Кіровоградського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції.

Про високий науковий рівень конференції, зокрема, свідчить кількісний та якісний склад її учасників – наукових та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації, серед яких 9 докторів наук (4 – географічних наук, 3 – педагогічних наук, 1 – технічних наук, 1 – біологічних наук); 9 професорів; 40 кандидатів наук (17 – географічних наук, 9 – педагогічних наук, 6 – економічних наук, 3 – технічних наук, 3 – юридичних наук, 1 – геолого-мінералогічних наук, 1 – хімічних наук); 25 доцентів.

Перед початком конференції 2 квітня 2015 року в холі навчального корпусу № 1 академії була розгорнута виставка-презентація факультету менеджменту з представленням спеціалізацій, з якими проводиться підготовка фахівців на факультеті: менеджмент міжнародних авіаційних перевезень; менеджмент туристичної індустрії (туризм, готельний та ресторанний бізнес); організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом (нова!). Особливу увагу на презентації факультету  було приділено туристичному напряму підготовки, зокрема, його практичним складовим – щорічним практикам з активного туризму в Автономну Республіку Крим (до 2013 р.), Карпати (з 2014 р.), щорічним заліковим туристським навчально-тренувальним походам в Чорний ліс (Знам’янський район Кіровоградської області) тощо. На презентації також було представлено різноманітне туристське спорядження, яке використовується курсантами факультету в туристських походах і польових практиках.

В цей же день з 9.00 до 11.00 год. також у холі навчального корпусу № 1 було організовано реєстрацію учасників конференції. В роботі конференції прийняли участь понад 100 учасників, в тому числі, 16 наших іногородніх гостей та колег-кіровоградців, 33 науково-педагогічних працівники академії, в тому числі, викладацький склад кафедри менеджменту, економіки та права (всі – автори доповідей на конференції) в повному складі, 10 аспірантів академії, 45 курсантів 1-4 курсів факультету менеджменту, які навчаються за спеціалізацією «Менеджмент туристичної індустрії».

Для зручності спілкування та підвищення ефективності роботи в процесі проведення конференції всі її учасники були забезпечені бейджиками та папками з програмами конференції, блокнотами для записів, ручками, рекламною продукцією академії, а також виданими матеріалами конференції з доповідями науковців – авторів поданих статей.

Для іногородніх учасників конференції, які в основному прибували саме в цей день, в читальній залі науково-педагогічних працівників науково-технічної бібліотеки академії було організовано каву-брейк, де вони в очікуванні конференції мали можливість поспілкуватись та обмінятись досвідом.

Урочисте відкриття конференції відбулося об 11.00 годині 2015 року в читальній залі науково-технічної бібліотеки академії.

З вітальним словом конференцію відкрив начальник академії доктор технічних наук, професор Неділько С.М. З привітаннями з нагоди відкриття конференції також виступили: директор департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації Животовська В.Г., начальник відділу департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації Шатна Л.Ф., заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (м. Київ) Наровлянський О.Д., завідувач кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор Любіцева О.О.

На пленарному засіданні конференції виступили з основними доповідями:

1. Туристичний кластер як інноваційний шлях розвитку туризму в Кіровоградському регіоні. Автор - Неділько С.М., д.т.н., професор, начальник Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету.
2. Проблеми розвитку географії туризму та підготовка фахівців туристської галузі в Україні. Автор - Любіцева О.А.,д. геогр. н., професор, завідувач кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
3. Спортивний туризм у геопросторовому вимірі. Автор - Колотуха О.В.,  к. геогр. н., доцент докторант Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри менеджменту, економіки та права Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету.
4. Можливості туристських гуртків для підготовки  вихованців до захисту Батьківщини. Автор - Наровлянський О.Д.,  к. пед. н., заступник директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (м. Київ).
5.Оцінка ефективності впровадження інновацій у сферу менеджменту туризму. Автор - Залевський А.В., к.т.н., доцент, декан факультету менеджменту, завідувач кафедри менеджменту, економіки та права Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету.

Після обідньої перерви робота конференції продовжилась в секційних засіданнях, на яких з доповідями виступили усі іногородні її учасники, кіровоградські науковці – учасники конференції та викладачі кафедри менеджменту, економіки та права академії.

Програма першого дня конференції завершилась дружньою вечерею, в ході якої відбувся широкий обмін досвідом між науковцями – іногородніми учасниками конференції та науковцями Кіровограда та академії з нагальних проблем регіонального розвитку туризму та рекреації в Україні.

На другий день конференції, 3 квітня 2015 року, до уваги її учасників була запропонована цікава екскурсійна програма. Розпочалась вона з екскурсії «Кіровоград історичний» з відвіданням «Валів», історичного центру міста, Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Другою частиною екскурсійної програми конференції, яка викликала надзвичайний інтерес наших гостей, стала екскурсія «Кіровоград авіаційний» з відвіданням ангару авіаційно-технічної бази, музею та алеї авіаційної слави академії.

Всі учасники конференції були щиро вражені та задоволені як її високим науковим рівнем, так і рівнем організаційного забезпечення проведення конференції, зокрема, традиційною гостинністю працівників льотної академії.

Від імені організаторів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» хочеться виразити глибоку вдячність за активне сприяння та безпосередню участь у її підготовці, забезпеченні та проведенні: начальнику академії, д.т.н., професору Неділько С.М.; першому заступнику начальника академії, к.т.н. Москвичову В.В.; помічнику начальника академії, к. пед. н. Кушнір О.О.; в.о. директора науково-технічної бібліотеки Українцевій Т.П.; директору видавництва Сіроштану С.М.; директору Будинку культури «Авіатор» Стефашкіну С.В.; начальнику служби побуту Толкуну І.Г.; начальнику служби громадського харчування Пилипцю А.В.; начальнику служби авіаційної безпеки Рябоштану Р.Г.; начальнику авіаційно-технічної бази Рихлицькому І.І.

Підсумки роботи конференції засвідчили, що, на сьогоднішній день, зі зміною соціальних пріоритетів в Україні саме внутрішній туризм здатний дати той високий соціальний продукт, який полягає у пізнанні рідного краю, якісному відпочинку та оздоровленні населення нашої країни, особливо молоді, саме в регіонах України, які мають високий рекреаційно-туристський потенціал. Ось чому слід зберегти все краще, що було нагромаджене протягом часу існування та розвитку вітчизняного туризму, створити якісно нову систему туристської діяльності, яка покликана забезпечити національне відродження самобутності та культури молодих поколінь незалежної України. Чільне місце у загальній системі пізнання, оздоровлення, освіти та виховання повинна посісти саме туристська діяльність з її величезними потенційними можливостями.

В перпективних планах організаторів конференції, виходячи з її основних підсумків, активного сприйняття та підтримки науковою спільнотою України та ближнього зарубіжжя, – підвищення у майбутньому її рівня та статусу до міжнародного.

Деканат факультету менеджменту А.В.Залевський.

Фоторепортаж можна переглянути тут.