Вважається, що десь приблизно в середині минулого століття необхідність постійної боротьби людини з природою за виживання, захисту від небезпечних явищ навколишнього середовища змінилася необхідністю оберігати довкілля, яке саме стало потребувати захисту від негативного впливу людини.

Інтенсивний розвиток науково-технічного прогресу призводить до екологічної кризи, тобто до посилення напруження між суспільством і природою, до посилення невідповідності антропогенного навантаження на довкілля з екологічними можливостями біосфери. Але екологічна криза характеризується не тільки посиленням впливу людини на природу, а й різким збільшенням впливу зміненої природи на здоров’я населення і суспільний розвиток в цілому.

На Генеральній асамблеї ООН (вересень 2015 року) обговорювався зміст документу про глобальний стійкий розвиток до 2030 року. В першу чергу обговорення (крім військових) були поставлені такі проблеми як боротьба з бідністю та злиднями, боротьба з голодом, а також екологічні проблеми.

Саме тому, 30 вересня 2015 року відбувся екологічний семінар «Екологічна безпека на Кіровоградщині та проблеми створення екологічних парків». Метою екологічного семінару було об’єднання зусиль науковців і практиків у дослідженні стану екології на Кіровоградщині та розробка рекомендацій щодо її покращення та формування екологічної свідомості людей шляхом практичної і просвітницької роботи.

На ньому були присутні:

Неділько Сергій Миколайович - голова оргкомітету, начальник КЛА НАУ, д.т.н., професор;

Лещенко Григорій Павлович - заступник голови оргкомітету, завідувач кафедри авіаційної метеорології КЛА НАУ, к.г.н., професор;

Обідін Дмитро Миколайович - член оргкомітету, заступник начальника КЛА НАУ з навчальної та наукової роботи, д.т.н., професор;

Сидоров Микола Володимирович - член оргкомітету, завідувач наукового відділу КЛА НАУ, с.н.с.;

Барно Олександр Миколайович - голова Кіровоградського обласного регіонального відділення Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України, голова громадського об’єднання «Духовний центр Кіровоградщини», д.п.н., професор, академік міжнародної академії з креативної педагогіки;

Бондарь Світлана Олександрівна - директор Кіровоградського медичного коледжу ім. Є. Й. Мухіна;

Гелевера Ольга Федорівна - доцент кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В. Винниченка, к.г.н.;

Глазкова Маргарита Сергіївна - співзасновник, комерційний директор НТЦ «Екосистема плюс»;

Голодаєва Олена Анатоліївна - доцент кафедри хімії КДПУ ім. В. Винниченка, к.х.н.;

Добрянський Ігор Анатолійович - директор Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки університету сучасних знань, заслужений працівник освіти України, депутат обласної ради, д.п.н., професор;

Іващенко Олексій Юрійович - директор Міжнародного благодійного фонду «ЄвроАзія»;

Ковтунов Олександр Володимирович - директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації;

Лазарева Валентина Василівна - начальник відділу гідрометеорологічного забезпечення Кіровоградського Центру з гідрометеорології;

Лісота Андрій Андрійович - директор комунального закладу «Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»;

Матяшова Лілія Петрівна - директор комунального закладу «НВО №25 «ЗОШ I - III ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;

Медведєва Ольга Володимирівна - завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища КНТУ, к.б.н., доцент;

Мирза-Сіденко Валентина Миколаївна - в.о. завідувача кафедри географії та геоекології КДПУ ім. В. Винниченка, к.б.н., доцент;

Мірошник Анастасія Олександрівна - в.о. завідувача ДНЗ №23 «Супутник»;

Приходько Віталій Григорович - голова Кіровоградського обласного осередку громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга»;

Шевцова Тетяна Олександрівна - голова громадської організації «Високі Байраки - козацькі»;

Юрченко Валерій Андрійович - голова Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Коновалов Олександр – голова старшинської ради КЛА НАУ;

Викладачі КЛА НАУ.

Під час реєстрації було нараховано 45 учасників, серед яких 7 докторів наук (професорів), 12 кандидатів наук (доцентів).

Професор Лещенко Г.П. підкреслив актуальність заходу і надав слово ініціатору та ідеологу екологічного семінару - Неділько С.М. В урочистій атмосфері начальник КЛА НАУ виголосив вітальне слово до учасників семінару та розпочав його роботу власною доповіддю на тему «Розбудова екологічного середовища на Кіровоградщині». Девізом першого виступу були слова «Reduce - Зменшення», «Reuse – Повторне використання», «Recycle - Рециркуляція», а метою – заклик переходити на стабільне покращення екологічної ситуації рідного міста та Кіровоградського регіону в цілому.

У ході семінару жваве обговорення викликав виступ начальника департамента екології та природних ресурсів Кіровоградської облдержадміністрації Ковтунова О.В., який окреслив основні екологічні проблеми Кіровоградщини. Основним питанням від аудиторії було: «Що ж робиться задля покращення екологічного стану області?». Відповідь звучала дуже стримано (в сучасних скрутних умовах країна виділяє мізерні кошти на екологію), але з надією на покращення в майбутньому. Директор КІРУЕ та УСЗ і депутат обласної ради Добрянський І.А. запропонував ввести тісну співпрацю департаменту екології з обласним відділом освіти для виховування в молодшого покоління екологічної культури.

Дуже інформативними були доповіді професора Калашник Г.А. та доцента Вовка В.М. на радонову тематику. Цікаві факти про утилізацію полімерних матеріалів та відпрацьованих елементів живлення (батарейки) прозвучали у доповідях доцента Голодаєвої О.А. та голови Кіровоградського обласного осередку громадської організації «Всеукраїнська екологічна ліга» Приходька В.Г. Кафедра географії та геоекології КДПУ ім. В Винниченка, яку представляли її завідувач Мирза-Сіденко В.М. та доцент Гелевера О.Ф., продемонстрували друковані новинки (атласи, буклети) та розповіли присутнім про оптимізацію природно-заповідного фонду та деградацію грунтового покриву на Кіровоградщині. На екологічних проблемах рекреаційних територій міста Кіровограда наголосила завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища КНТУ Медведєва О.В. Старший викладач Коваленко О.П. підготувала доповідь про сучасні екологічні вимоги до авіаційного транспорту. Інноваційним підходом вразили спеціалісти НТЦ «Екосистема плюс» Глазкова М.С. та Зіборов Д.В. з доповідями про сучасну альтернативну енергетику та вирішення екологічних проблем Кіровоградської області за допомогою впровадження альтернативної енергетики.

Та не лише виступи лунали на семінарі, а й конкретні пропозиції до дій в розбудові українського екологічного середовища. Так на прикладі відношення норвезьців до власної екології, директором міжнародного Благодійного фонду «ЄвроАзія» Іващенко О.Ю., було продемонстровано відношення та ставлення українців до екологічних проблем. Саме на нерозумінні важливості екологічних проблем суспільством наполягали голова Кіровоградського обласного регіонального відділення СПМСППУ Барно О.М. та голова Кіровоградської обласної організації ТЧХУ Юрченко В.А.

Апогеєм семінару стало підписання його учасниками Меморандуму про Екологічний альянс (ЕКО-АЛЬЯНС 4.0) та взаєморозуміння. Основні пункти меморандуму є наступними:

- створення еко-альянсу (для обміну досвідом, спільного пошуку джерел фінансування проектів та стартапів, експертного оцінювання проектів та стартапів, розробки пропозіцій щодо вдосконалення еко-освіти);

- створення інкубатора волонтерського еко-руху та заснування в КЛА НАУ осередку курсантського волонтерського еко-руху в формі громадської організації;

- розбудова експериментальних еко-майданчиків;

- заснування постійно-діючого науково-практичного екологічного семінару;

- публікації по еко-тематиці в збірниках наукових праць, тематичні випуски збірників;

- організація в рамках еко-альянсу робочих груп з питань залучення фінансування діяльності альянсу, а також із розгляду еко-проектів та еко-стартапів;

- відкриття інформаційних сторінок на сайтах підприємств, установ і організацій еко-альянсу та в соціальних мережах.

Свої підписи під Меморандумом залишили більше двадцяти представників різних підприємств, установ і організацій не лише Кіровограда, а й Кіровоградської області.

Закінчився екологічний семінар екскурсією до екологічного парку КЛА НАУ. Та попереду ще багато нових семінарів, бо тільки разом ми зможемо зробити навколишне середовище збалансованим і гармонійним!

Відповідальний секретар Коваленко О.П.