Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі XIX Міжнародного

науково-практичного семінару

"КОМБIНАТОРНI КОНФІГУРАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ"

 

Мета семінару – згуртування вітчизняних та закордонних наукових сил, які вивчають і застосовують комбінаторні конфігурації; обмін інформацією та науковими досягненнями у цьому напрямі.

 

Тематика семінару:

1. Комбінаторні розміщення, графи і задачі оптимізації на них, автомати, скінченні алгебри, математична логіка, кодування та розпізнавання образів.

2. Застосування математичних моделей на дискретних та неперервних множинах (автоматизовані системи керування, системи автоматизованого проектування, системи підтримки прийняття рішень, інформаційна безпека і т.п.).

3. Програмне забезпечення синтезу та аналізу комбінаторних конфігурацій.