Секція 3. Інформаційні технології Четвертої технологічної революції «Індустрія 4.0»:

- розробка авіаційних тренажерів та автоматизованих систем навчання;

- розробка ігрових навчальних програмних засобів для мобільних платформ;

- тривимірне моделювання, доповнена та віртуальна реальність;

- інтелектуальні системи та штучний інтелект;

- системи керування безпілотними літальними апаратами;

- геоінформаційні системи;

- системи керування роботами;

- internet речей;

- хмарні технології;

- big data у інформаційних технологіях;

- захист інформації у комп’ютерних системах та мережах.

            Секція 4. Безпілотні та інноваційні літальні апарати:

- сучасні та перспективні сфери застосування безпілотних літальних апаратів;

- конструкція безпілотних та інноваційних (перспективних) літальних апаратів;

- стан та перспективи розвитку конструкцій авіадвигунів;

- альтернативні джерела енергії літальних апаратів;

- проблеми експлуатації безпілотних та інноваційних (перспективних) літальних апаратів, шляхи їх вирішення.

            Секція 5. Екологічні проблеми сучасності на шляху до сталого розвитку:

- екологічна безпека авіації;

- екологічний менеджмент;

- система екологічної стандартизації;

- концепція сталого розвитку;

- екотуризм (зелений туризм);

-  екологізація освіти;

- зелені університети («Зелений клас», «Зелений офіс»).

            Секція 6. Професійна (авіаційна) англійська мова:

- аналіз радіозв’язку між пілотом і диспетчером в умовах реального польоту на МПЛ;

- надійний радіозв’язок як один із факторів безпеки польотів на міжнародних повітряних трасах;

- англійська мова як фактор авіаційних пригод та катастроф;

- аналіз документів ІКАО;

- комп’ютерні технології навчання як ефективний спосіб вивчення авіаційної англійської мови.

            Секція 7. Інноваційні технології в авіаційному та туристичному бізнесі:

- правове регулювання та забезпечення інноваційного

розвитку авіаційного та туристичного бізнесу;

- новітні світові тенденції сталого інноваційного розвитку та синергії авіаційного та туристичного бізнесу;

- рекреаційно-туристичне районування провідних туристичних країн світу;

- економічні основи забезпечення сталого інноваційного розвитку авіаційного та туристичного бізнесу;

- ІТ-інновації в менеджменті туристичної індустрії та міжнародних авіаційних перевезень.

            Секція 8. Інноваційна педагогіка:

- актуальні проблеми професійної підготовки у вищих навчальних закладах;

- фізична і психофізіологічна підготовка  майбутніх авіаційних фахівців;

- авіаційна педагогіка.

            Секція 9. Сучасно-гуманітарні проблеми підготовки авіаційних фахівців:

- філософія пізнання льотної діяльності;

- релігія у філософсько-історичному контексті;

-  міжкультурна комунікація як фактор формування професійної культури авіафахівців;

- scientific research language (original resource reading);

- духовно-ціннісна ідентичність курсантів в інтеграції векторів суспільного євроінтеграційного розвитку;

- українська державність: історичний і краєзнавчий аспекти;

- наші краяни в розбудові ракетно-космічної галузі;

- авіатори Кіровоградщини – Герої Другої Світової війни;

- музейна експозиція в КЛА НАУ як об’єкт краєзнавчо-освітньої діяльності.

 

ЗАЯВКА

на участь у 36 Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи»,

яка присвячена Всесвітньому Дню авіації і космонавтики

Відомості про учасника конференції:

Прізвище, ім’я та по батькові_____________________________________________________

Місце навчання або роботи_______________________________________________________

Рік навчання або посада __________________

Вчене звання, науковий ступінь (для молодих учених) ________________________________

Тема доповіді__________________________________________________________________

Назва секції____________________________________________________________________

Відомості про наукового керівника:

Прізвище, ім’я та по батькові _____________ _______________________________________

Вчене звання, науковий ступінь, посада _______________________________________

Назва навчального закладу____________________________________________________

Адреса, на яку бажано надіслати запрошення__________________________________________________________

Телефон________________________________

E-mail_______________________________

Підпис учасника ________________________

Дата заповнення заявки__________________

 

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції.

 

Вимоги до оформлення

матеріалів, які подаються для публікації у збірнику матеріалів:

Офіційні мови конференції:

 українська, російська, англійська.

Обсяг матеріалів – 1-2 повні сторінки формату А4.

Усі поля 20мм, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац 1 см.

Матеріали набираються в текстовому редакторі MS Word 2003 for Windows, шрифтом Times New Roman, розмір 12 пт у такому порядку:

УДК вирівнювання по лівому краю, без абзацу.

Назва навчального закладу та відомості про авторів – ініціали, прізвище (курсів) - вирівнювання по правому краю.

Назва матеріалів – (шрифт напівжирний) вирівнювання по центру.

Текстова частина - вирівнювання по ширині без переносу слів.

Прізвище наукового керівника, науковий ступінь та звання (курсів) -  вирівнювання по центру.

 

Представлена доповідь повинна бути на актуальну тему, містити наукове дослідження, грамотно написана та оформлена.

 

Вимоги до оформлення матеріалів

конференції розташовані на сайті академії www.glau.kr.ua

Приклад розташування матеріалів: 

УДК 656.7.260                                          С.Іванов

курсант факультету ОПР

Кіровоградська льотна академія

Національного авіаційного університету

Розробка процедурного тренажера

Науковий керівник: к.т.н., доцент М.М.Петров

 Далі текст матеріалів

     Кращі роботи будуть нагороджені грамотами академії.

Матеріали доповідей та заявки на участь  у конференції

приймаються до 30 березня 2016 року

            Від учасників з академії

матеріали подаютьсяв  кім. 402 (МСЧ, тел. 4-22)  на CD-R (назва файлу – прізвище автора і перши три слова назви доповіді)  та роздруковані на папері за підписом автора та наукового керівника.

Від учасників з інших вузів

на E-mail: nis-glau@ukr.netабо поштою: 25005, Кіровоград, вул.Добровольського,1 КЛА НАУ.

Телефони:                    0522394795

                                     0522394422

Факс:                           0522344026

 

Важливо запам’ятати:

Реєстрація учасників конференції відбудеться 12.04.2016р.

Початок реєстрації  - 8.30 год.

Початок конференції – 9.00 год.