30 січня 2023 року відбулося друге засідання робочої комісії щодо внесення змін до Колективного договору академії. Зокрема комісія розглянула пропозиції профспілкового комітету щодо внесення змін та доповнень до колективного договору ЛА НАУ, а саме:

1. Внести зміни «Загальні положення»

Внести доповнення до п. 1.1. Колективного договору, виклавши в наступній редакції:
«Колективний договір укладено відповідно чинного законодавства України і, зокрема, до вимог Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про оплату праці», Про відпустки», «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України і положенням про Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Льотна академія Національного авіаційного університету»(ЛА НАУ), з урахуванням положень Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України, а також Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України, Профспілками працівників освіти і науки України та Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців у галузі вищої освіти на 2021-2025 роки.»
Комісія постановила: опрацювати на сайті Міністерства освіти і науки Галузеву угоду до наступного засідання та прийняти рішення.

Також комісія розглянула пропозиції кафедри фізико-математичних дисциплін та застосування інформаційних технологій в авіаційних системах:

- щодо надання грошової допомоги працівнику академії у розмірі мінімальної заробітної плати, який хворіє та має дороге лікування, при пред’явленні ним відповідних медичних довідок. Вирішили виключити запропоноване в зв’язку з тим, що зміни по даному питанню мають відношення до Положення про надання матеріальної допомоги працівникам Кіровоградської Льотної академії Національного авіаційного університету.
- щодо встановлення винагороди за захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії/доктора наук у розмірі 5 посадових окладів для здобувача і трьох посадових окладів для керівника/консультанта(повернення пункту 5.19 Колективного договору). Вирішили відтермінувати розгляд пропозицій до періоду сталого надходження коштів на рахунки спеціального фонду та перевищення надходжень над видатками.
- щодо встановлення премії за публікації в науко метричних базах даних Scopus, Web of Science у розмірі посадового окладу за 1 публікацію на колектив авторів, за умови, що в публікації їх місцем роботи вказана ЛА НАУ. Вирішили відтермінувати розгляд пропозицій до періоду сталого надходження коштів на рахунки спеціального фонду та перевищення надходжень над видатками.

Також Михайло Сорока запропонував об’єднати п. 5.14 та 5.15. Колективного договору виклавши його в наступній редакції:
«Працівникам Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, голові та головному бухгалтерові первинної профспілкової організації може встановлюватися додаткова заробітна плата у вигляді доплат і надбавок до посадових окладів, передбачених чинним законодавством, з урахуванням особистого внеску в загальні результати роботи кожного працівника окремо у межах наявних коштів на оплату праці. Крім того, додаткова заробітна плата включає такий вид виплат, як преміювання, порядок якого затверджено окремим положенням.»
Комісія одноголосно підтримала таку пропозицію.